BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zdonek Dariusz (Politechnika Śląska)
Tytuł
Ocena dostępności wybranych e-usług urzędów administracji publicznej miast zrzeszonych w Górnośląskim Związku Metropolitarnym
Assessment the web accessibility of selected public administration e-services in the Metropolitan Association of Upper Silesia
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 369-383, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
e-administracja, Administracja publiczna, e-usługi
e-government, Public administration, e-services
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Górny Śląsk
Upper Silesia
Abstrakt
Doświadczenia z innych krajów, np. Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych czy Francji, pokazują, że dzięki projektom badawczym, publikacjom oraz promocji dobrych praktyk wzrosła i nie przestaje wzrastać dostępność serwisów administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Dostępność jest bowiem procesem, który składa się z wielu czynności. Tym bardziej więc, planując i wdrażając nowe e-usługi w urzędach administracji publicznej, powinno się zwrócić uwagę na kwestie dostępności. Zazwyczaj główne strony urzędów miast charakteryzują się dobrym poziomem dostępności - tym większym, im większe jest miasto. Natomiast, jak pokazują badania, inne serwisy typu BIP wykazują pod tym względem gorszą jakość i to niezależnie od wielkości miasta. BIP jest niewątpliwie e-usługą publiczną mającą na celu automatyczne udostępnianie najważniejszych informacji o urzędzie miejskim, ogłoszeniach o przetargach, naborze na stanowiska pracy itp. Dlatego więc BIP jako e-usługa wymaga odpowiedniego poziomu dostępności i nie powinien być traktowany jako odrębny wymóg prawny narzucony przez ustawę o dostępie do informacji publicznej i rozporządzeń z lat 2005 i 200723. Dlatego, modyfikując witryny jednostek administracji publicznej, nie można zapominać o zadbaniu o kwestię dostępności tychże biuletynów.(fragment tekstu)

Abstract The main objective of this paper is to assess the web accessibility of selected public administration e-services. In the first part of the article the definition and the applicable law regarding the web accessibility of sites in Poland are discussed. Examples of methods of assessment are also given. The second part concentrates on the analysis of public e-services. In the third section the results of preliminary studies on the web accessibility of websites in the Metropolitan Association of Upper Silesia are presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Batorski D., Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Diagnoza społeczna 2011, "Contemporary Economics" 2011, no. 5 (3), s. 299-327.
 2. Chmielarz W., Metodyczne problemy oceny witryn bankowości elektronicznej, w: Systemy wspomagania organizacji 2008, red. H. Sroka, T. Porębska-Miąc, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008, s. 303-311.
 3. Dziennik Ustaw RP. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, http://dziennikustaw.gov. pl/du/2012/526 [dostęp16.05.2012].
 4. Dziębała M., Słaboń M., Wybrane elementy oceny witryn internetowych, w: Systemy wspomagania organizacji 2008, red. H. Sroka, T. Porębska-Miąc, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008, s. 311-323.
 5. Paszkiewicz D., Dostępne strony. Dostępność serwisów internetowych - podręcznik na temat dobrych rozwiązań w projektowaniu dostępnych serwisów internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2011 (e-book).
 6. http://epuap.gov.pl/ [dostęp 7.09.2012].
 7. http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ListaSpraw [dostęp 7.09.2012].
 8. http://pl.wikipedia.org/wiki/Dostępność_ [dostęp 3.09.2012].
 9. http://pl.wikipedia.org/wiki/E-us%C5%82ugi [dostęp 5.09.2012].
 10. http://widzialni.eu/rankingi-dostepnosci,m,mg,116 [dostęp 3.09.2012].
 11. http://www.bip.gov.pl/categories/view/30 [dostęp 7.09.2012].
 12. http://www.egov.pl/ [dostęp 5.09.2012].
 13. http://www.freedomscientific.com/products/fs/jaws-product-page.asp [dostęp 7.09.2012].
 14. http://www.gwmicro.com/ [dostęp 7.09.2012].
 15. http://www.gzm.org.pl/ [dostęp 8.09.2012].
 16. http://www.parp.gov.pl/index/main/ [dostęp 5.09.2012].
 17. http://www.poig.gov.pl/ [dostęp 5.09.2012].
 18. http://www.polskiinternet.org.pl, [dostęp 3.09.2012].
 19. http://www.sekap.pl [dostęp 7.09.2012].
 20. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_statystyczny_rp_2011.pdf [dostęp 4.09.2012].
 21. http://www.totalvalidator.com [dostęp 8.09.2012].
 22. http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/Overview.html [dostęp 3.09.2012].
 23. http://www.webstarfestival.pl/konkurs/o-konkursie [dostęp 3.09.2012].
 24. http://www.web.gov.pl/informacje-o-euslugach/40_14.html [dostęp 5.09.2012].
 25. http://www.web.gov.pl/baza-euslug/ [dostęp 5.09.2012].
 26. http://www.web.gov.pl/e-booki/272_982.html [dostęp 5.09.2012].
 27. http://www.zse.seg.org.pl [dostęp 3.09.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu