BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawiec Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Polish Socially Responsible Investment Funds - Investment Policy and Efficiency
Polskie fundusze inwestycyjne odpowiedzialne społecznie - polityka inwestycyjna i efektywność
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 302, s. 101-109, tab., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finance and Accountancy for Sustainable Development : Sustainable Finance
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Społeczna odpowiedzialność, Polityka inwestycyjna, Efektywność
Investment funds, Social Responsibility, Investment policy, Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie istoty funduszy inwestycyjnych odpowiedzialnych społecznie oraz analiza stosowanej przez nie polityki inwestycyjnej. Analiza ta zostanie przeprowadzona na podstawie zapisów zawartych w ich prospektach informacyjnych, jak również na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych tych funduszy. Uzupełnieniem tej analizy będzie także ocena efektywności krajowych funduszy inwestycyjnych odpowiedzialnych społecznie, w tym porównanie ich stóp zwrotu ze stopami zwrotu funduszy niezaliczanych do funduszy odpowiedzialnych społecznie, a charakteryzujących się zbliżoną polityką inwestycyjną. Do analizy wybrano aktywnie funkcjonujące krajowe fundusze inwestycyjne wyceniające jednostki uczestnictwa w złotych polskich.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to discuss the essence of SRI funds and to analyse their investment policy. The analysis will be conducted based on the information published in their information prospectuses and also on the basis of data included in financial reports prepared by these funds. The study will be supplemented by the assessment of national socially responsible investment funds efficiency covering their rates of return comparison against interest rates offered by the funds functioning outside SRI, but featuring a similar investment policy. The analysis covers actively functioning national investment funds valuating units in PLN.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziawgo L., Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, PWE, Warszawa 2010.
 2. Financial statement of Arka BZ WBK Energii for the period from 01st January 2012 till 30th June 2012.
 3. Financial statement of Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty FIO for the period from 01st January 2012 till 30th June 2012.
 4. Financial statement of SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 for the period from 01st January 2012 till 30th June 2012.
 5. Financial statement of SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 2 for the period from 01st January 2012 till 30th June 2012.
 6. Information card Investor Zmian Klimatycznych (March 2013).
 7. Information card subGo Fund Energia 2 FIZ (March 2013).
 8. Information prospectus Arka WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty (prospectus uniform text in force since 21st January 2013).
 9. Information prospectus Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (prospectus uniform text in force since 28th January 2013).
 10. Information prospectus PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty (prospectus uniform text in force since 5th February 2013).
 11. Information prospectus PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (prospectus uniform text in force since 1st March 2013).
 12. Information prospectus SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (prospectus uniform text in force since 8th October 2012).
 13. Information prospectus SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 2 (prospectus uniform text in force since 8th October 2012).
 14. Koellner T., Weber O., Fenchel M., Scholz R., Principles for sustainability rating of investment funds, Business Strategy and the Environment 2005, no. 14, pp. 54-70.
 15. Opinion of the European Economic and Social Committee on Socially responsible financial products, Official Journal of the European Union 2011/C 21/06.
 16. Semi-annual unit financial statement of PZU Energia Medycyna Ekologia sub-fund for the period from 01st January 2012 till 30th June 2012.
 17. Unit financial statement of PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny sub-fund for the period from 01st January 2012 till 30th June 2012.
 18. http://analizy.pl/fundusze/fundusze-inwestycyjne/notowania (retrieved 19.04.2013).
 19. http://www.ideatfi.pl/idea-greenenergy.html (retrieved 19.04.2013).
 20. http://www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl/index.php/analiza-spolek.html?id=308:fundusze-sri-dostpne- w-polsce (retrieved 19.04.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu