BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurek Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Regulatory Arbitrage at the EU Insurance Market - the Phenomenon Identification
Arbitraż regulacyjny na rynku ubezpieczeniowym UE - identyfikacja zjawiska
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 302, s. 110-117, bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finance and Accountancy for Sustainable Development : Sustainable Finance
Słowa kluczowe
Arbitraż gospodarczy, Nadzór
Commercial arbitration, Supervision
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Arbitraż regulacyjny na rynku ubezpieczeniowym może się rozwijać jako następstwo fundamentalnych uwarunkowań stanowienia prawa w UE (specyfika dyrektyw, prawo zwyczajowe i prawo cywilne), może być powiązany z istniejącymi wspólnotowymi regulacjami specjalnie dedykowanymi dla rynku ubezpieczeniowego (tworzenie produktów ubezpieczeniowych, nadzór nad zakładami ubezpieczeń) oraz może być efektem przepisów, które dopiero zaczną obowiązywać (Solvency II). Arbitrażu regulacyjnego na rynku ubezpieczeniowym (i finansowym) nie da się wykluczyć, ponieważ zawsze tam, gdzie będą różnice w restrykcyjności prawnej, będą się pojawiać arbitrażyści, którzy owe różnice będą chcieli wykorzystywać, jednak można go minimalizować drogą skutecznej współpracy między unijnymi i narodowymi regulatorami oraz między krajowymi i sektorowymi organami nadzoru.(abstrakt oryginalny)

Regulatory arbitrage at the insurance market can develop as the consequence of fundamental law-making determinants in the EU (the specific nature of directives, common law and civil law), or can be related to the existing community regulations dedicated, in particular, to the insurance market (creating insurance products, supervision over insurance institutions), and can also result from regulations to take effect in the future (Solvency II). Regulatory arbitrage at the insurance (and financial) market cannot be ruled out, since wherever differences in legal restrictions occur there appear arbitrageurs who attempt to take advantage of these differences which, however, can be minimized by means of effective cooperation between the EU and national regulatory bodies, as well as the national and sectorial supervisory authorities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. CEA, Solvency II Introductory Guide, Towers Perrin, Tillinghast, June 2006, www.abi.org.uk.
 2. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council packaged retail investment products, COM (2009) 204 final, Brussels 30.4.2009.
 3. Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council of 9 December 2002 on insurance mediation, Official Journal of the European Communities L 9/3, 15.01.2003.
 4. EIOPA, Report on the Functioning of Colleges and the Accomplishments of the 2011 Action Plan, 2 February 2012, EIOPA-BoS-12/017.
 5. Giordano C., Prudential Regulation and Supervision Instruments and Aims: A General Framework (unpublished paper), Bank of Italy, Roma 2009.
 6. Insurance guarantee schemes - European Parliament resolution of 13 October 2011 on Insurance Guarantee Schemes (2011/2010(INI))/(2013/C 94 E/01).
 7. Jajuga K., Niektóre nowe wyzwania dla regulacji finansowych, [in:] A. Moździerz, K. Surówka (Eds.), O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów, PWE, Warszawa 2011.
 8. Lascelles D., The EU's Financial Services "Action Plan" is a misnomer, Europe's World, 2006, Spring.
 9. Mérő K., Konwergencja sfery nadzoru w Europie - praktyka i potencjalne struktury w przyszłości, Gdańsk 2008, http://www.rf.edu.pl/uploads/media/K_MeroPL.pdf.
 10. Monkiewicz J., Nadzór ubezpieczeniowy w Polsce w latach 1990-2005. Wybrane aspekty - część I, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2007, nr 5-6.
 11. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on energy market integrity and transparency, COM (2010) 726 final - 2010/0363 (COD).
 12. Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu