BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orzeszko Teresa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Activities Focused on Society Education and Implemented within the Framework of Corporate Social Responsibility by Domestic Listed Banks in Poland
Działania na rzecz edukacji społeczeństwa realizowane w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu przez krajowe banki giełdowe w Polsce
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 302, s. 118-128, bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finance and Accountancy for Sustainable Development : Sustainable Finance
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Edukacja, Banki, Giełda
Corporate Social Responsibility (CSR), Education, Banks, Stock exchange
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy, jak i w jakim zakresie krajowe banki giełdowe działają na rzecz edukacji społeczeństwa w ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Z przeprowadzonych badań wynika, że zaangażowanie we wspomnianym obszarze we wszystkich bankach występuje, ale nie jest takie samo. Różnice dotyczą adresatów i partnerów działań, form, sposobów i postaci ich realizacji oraz ich zakresu merytorycznego i skali. Patrząc z perspektywy roli, jaką odgrywają krajowe banki giełdowe w gospodarce i społeczeństwie, oraz możliwości, jakimi dysponują, nasuwa się wniosek, że ich zainteresowanie edukacją społeczeństwa powinno być większe, natomiast biorąc pod uwagę specyfikę prowadzonej przez nie działalności, wydaje się, że powinny one koncentrować swoją aktywność przede wszystkim na edukacji ekonomicznej, finansowej i bankowej.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to answer the question of whether, how and to what extent domestic listed banks work towards educating the public within the framework of their Corporate Social Responsibility strategies. The research has shown that all the banks show some involvement in that area, but its level varies. The differences lie in the identity of beneficiaries and partners, in the forms, methods and variants of activity implementation as well as in their scope and scale. From the perspective of the role played by domestic listed banks in the economy and society and of their potential, it may be concluded that their interest in educating the public should be higher. On the other hand, when we look at the nature of domestic listed banks activities, it seems that they should focus their activity primarily on the economic, financial and banking education.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Ranking odpowiedzialnych firm., http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/onas/ nasze-dzialania/aktualne-projekty/ranking-odpowiedzialnych-firm.html (dostęp 27.03.2013 r.).
  2. GPW w Warszawie, Lista spółek, http://www.gpw.pl/lista_spolek?search=1&query=&country=POLSKA &voivodship=§or=Banki&x=31&y=14 (retrieved 01.03.2013).
  3. ISO 26000. Odpowiedzialność społeczna, s. 7, http://biznesodpowiedzialny.pl/pliki/normy/discovering_ iso_26000PL.pdf (retrieved 06.03.2013).
  4. Koalicja CR, Badania, 2010, http://www.koalicjacr.pl/badania.html (retrieved 01.03.2013).
  5. Korenik D., Refleksja na temat społecznej odpowiedzialności banku komercyjnego, Bezpieczny Bank 2011, nr 3.
  6. Krasodomska J., Znaczenie społecznej odpowiedzialności banków dla bezpieczeństwa systemu finansowego, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 2012, nr 12.
  7. Kulawczuk P., Determinanty społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych w Polsce, [in:] M. Bąk, P. Kulawczuk (Eds.), Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2009.
  8. McGuire J.W., Business and Society, McGraw-Hill, New York 1963.
  9. Rudzki R., Piccola I., Firmy z listkiem, http://www.lista500.polityka.pl/articles/show/54 (retrieved 03.04.2013).
  10. Siudek T., Społeczna odpowiedzialność biznesu w bankach spółdzielczych Unii Europejskiej - teoria i praktyka, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2010, nr 83.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu