BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lusawa Roman (Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie)
Tytuł
Możliwość wykorzystania koncepcji poziomów rozwoju Herberta Gierscha w celu klasyfikacji gmin na potrzeby zarządzania rozwojem lokalnym na przykładzie województwa mazowieckiego
Possibility of Making use of Herbert Giersch's Concept of Development Levels for the Classification of Communes for the Needs of Local Development Management Illustrated with an Example of Mazowieckie Province
Źródło
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, t. 100, z. 3, s. 101-114, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Rozwój regionalny, Gmina
Local development, Regional development, District
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono wyniki oceny poziomu rozwoju gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem metody zaproponowanej przez H. Gierscha. Przedstawione wyniki wskazują na użyteczność proponowanej metody, jednak po wprowadzeniu niezbędnych modyfikacji (uproszczeń) mających na celu dostosowanie do badań niższego niż region szczebla organizacji społeczeństwa. Wyniki te dostarczają też informacji przydatnych przy kształtowaniu lokalnych polityk rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The study presents the results of the evaluation of the development level of mazowieckie province communes with the use of the method put forward by H. Giersch. The results presented in the study indicate the usefulness of the suggested method, however only after necessary modifications (simplifications) aiming at adjustment of the lower than the region level of the organisation of society to the research. The results also provide information useful for shaping the local development policies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Arthur W. 1990: Positive Feedbacks in the Economy, "Scientific American", nr 262, s. 92-99.
  2. Bartkowiak R. 2003: Historia myśli ekonomicznej, PWE , Warszawa.
  3. Brol R. 2006: Rozwój regionalny jako kategoria ekonomiczna, [w] Metody oceny rozwoju regionalnego, D. Dtrshl (red.),Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 13-15.
  4. Frey R.L., Schaltegger S., Gmünder M. 2010: Räumliche Ökonomie Theoretische Grundlagen, CREMA Center for Research in Economics, Management and the Arts, Basel/Zürich
  5. Garbicz M. 2005: Niedorozwój a korzyści skali, [w] Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, W. Pacho (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, http://wbs.lcs.net.pl/pliki/garbicz3.pdf.
  6. Lusawa R. 2009: Possibilities of assessing the diversity of economic growth at level lower than NUTS 3, "Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists", t. XI , z 6, s. 88-92.
  7. Lusawa R. 2012: Trwały rozwój w skali regionalnej i lokalnej, koncepcja i działania, Wieś Jutra, Warszawa.
  8. Piasecki R. 2007: Ewolucja teorii rozwoju krajów biednych, [w] Ekonomia rozwoju, R. Piasecki (red.), PWE , Warszawa.
  9. Strahl D. (red.) 2006: Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  10. www.stat.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-4362
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu