BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maśniak Jacek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wahania cykliczne cen ziemi rolniczej w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne
Cyclical Fluctuations of the Agricultural Land Prices in Poland : Theoretical and Empirical Approach
Źródło
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, t. 100, z. 3, s. 115-122, rys., bibliogr. 16 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Ceny ziemi, Wahania koniunkturalne, Wahania cykliczne
Agriculture, Land prices, Business fluctuations, Cyclical fluctuations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wyjaśnienie zjawiska cykliczności wahań cen ziemi rolniczej w Polsce. Badaniem objęto zarówno zmiany nominalnych cen ziemi, jak i strukturę cen w rolnictwie na podstawie wybranych wskaźników. Podstawą teoretyczną do przeprowadzonych badań empirycznych była austriacka teoria cyklu koniunkturalnego. Z przeprowadzonych badań wynika, że w Polsce w latach 1998-2012 w okresach dobrej koniunktury ceny ziemi wzrastały znacznie szybciej niż w fazach spadkowych i okresach stagnacji. W poszczególnych fazach cyklu koniunkturalnego zmieniała się również struktura cen. Ceny ziemi kształtowały się w sposób typowy dla dóbr inwestycyjnych, czyli podległy silniejszym wahaniom niż ceny dóbr konsumpcyjnych. (abstrakt oryginalny)

The paper explains the cyclical fluctuations of the agricultural land prices. The study focused on the changes in nominal prices of agricultural land, as well as the price structure in agriculture on the basis of selected indicators. The theoretical background of the research was an Austrian theory of the business cycle. Between the years 1998 and 2012, during a period of an economic boom, the increase of land prices in Poland was fast. During economic stagnations the increase of land prices was slow. In the periods of the business cycle the price structure was changed. The fluctuations of the land prices were higher than the consumer goods prices, which is a typical phenomenon for the investment goods. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barro R. 2011: Crises of Governments. The Ongoing Global Financial Crisis and Recession, The Institute of Economic Affairs, London, 26-41.
 2. Ceny w gospodarce narodowej 1998-2012: GUS, Warszawa.
 3. Garrison R.W. 2001: Time and Money. The Macroeconomics of Capital Structure, Routledge, London.
 4. Hayek F.A. 1967: Prices and Production, Augustus M. Kelly Publishers, New York.
 5. Huerta de Soto J. 2009: Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 6. Jędruchniewicz A. 2012: Inwestycje w rolnictwie a cykl koniunkturalny, "Roczniki Naukowe SERiA", T. 14, z. 1, 213-216.
 7. Jędruchniewicz A. 2013: Struktura cen w polskim cyklu gospodarczym. Faza wzrostu, "Bank i Kredyt" 44 (1), 99-118.
 8. Maśniak J. 2008: Koncentracja ziemi rolniczej jako czynnik poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa, "Roczniki Naukowe SER iA", T. 10, z. 1, 254-258.
 9. Maśniak J. 2009: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku ziemi rolniczej w Polsce [w] Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej, (red.) A. Borowska i A. Daniłowska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 66-76.
 10. Mises L. 1953: The theory of money and credit, Yale University Press, New Haven.
 11. Mises L. 2007: Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 12. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 1998-2012: GUS, Warszawa.
 13. Rosati D. 2009: Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA, "Ekonomista" nr 3, 315-352.
 14. Rothbard M. N. 2007: Ekonomia wolnego rynku. t. II i III , Fijor Publishing Chicago.
 15. Sławiński A. 2010: Wpływ globalnego kryzysu bankowego na bankowość centralną, "Ekonomista" nr 2, 145-162.
 16. Szpunar P. J. 2012: Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym, Materiały i Studia nr 278, NBP, Warszawa, 3-7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-4362
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu