BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosiak Katarzyna
Tytuł
Wpływ kwot mlecznych na sytuację w branży mlecznej w Polsce i w Estonii oraz przewidywany scenariusz po roku 2015
The Impact of Milk Quota on the Dairy Industry in Poland and in Estonia and the Scenario of the Situation after 2015
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2013, nr 6, s. 449-462, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja mleka, Mleko, Mleczarstwo, Wspólna Polityka Rolna, Integracja rynku rolnego
Milk production, Milk, Dairy, Common Agricultural Policy (CAP), Integration of agricultural market
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Estonia
Poland, Estonia
Abstrakt
Artykuł dotyczy kwestii związanych z branżą mleczną w Polsce i w Estonii po roku 2004 i stanowiska obydwu krajów w stosunku do decyzji Komisji Europejskiej o odejściu od systemu kwotowania. Wejście wyżej wymienionych państw w struktury unijne spowodowało przyjęcie mechanizmów wspólnej polityki rolnej. Jednym z głównym mechanizmów był system kwotowania produkcji mleka, czyli określenie górnego limitu ilości mleka wprowadzanego na rynek. O ile polskie organy administracyjne zdecydowały się na jego wdrożenie dopiero w roku 2004, to w Estonii wprowadzono go rok wcześniej w celu sprawdzenia jego funkcjonowania. Przekroczenie limitów mlecznych w skali kraju, skutkuje karami finansowymi, dla tych producentów, którzy odsprzedali podmiotom skupującym więcej surowca, aniżeli wynosiła przypisana im kwota. Od 9 lat funkcjonowania mechanizmu polscy rolnicy przekroczyli tylko raz określony przez Komisję Europejską limit, w roku kwotowym 2005/2006, w Estonii produkcja surowca w tym okresie zawsze była niższa, niż wielkość kwoty. Decyzją KE rok kwotowy 2012/2015 ma okazać się ostatnim, w którym funkcjonować będzie powyższy mechanizm. Obydwa kraje zajmują odmienne stanowiska: strona polska wnioskuje o przedłużenie jego funkcjonowania co najmniej do roku 2020 w celu większej konsolidacji branży, natomiast w Estonii nie ma do tego logicznego uzasadnienia. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the situation on dairy sector in Poland and in Estonia after 2004 and the position of those two countries in relation to EC's decision. Polish and Estonian entry to the EU in 2004 resulted in adoption of mechanisms of Common Agricultural Policy. One of the main mechanism on the dairy market was the milk quotas that determine the amount of milk placed on the market. Polish administrative authorities decided on its implementation in 2004, in Estonia that system was introduced one year before accession, after first evaluating how well it works in the market. The producers, who sold to the purchasers the amount of milk that exceed the milk quotas are obligated to pay a levy. For 9 years since its implementation, Polish farmers exceeded the national quota just one time, in 2005/2006, in Estonia the amount of milk production was always below the limit. Because of the European Comission's decision, the year 2014/2015 will be the last, in which the mechanism will be obligatory. Both countries take different positions: Poland requests the extension of its operation at least until 2020 in order to further consolidation in the dairy farms, while in Estonia there is no logical justification for it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alliance Environment: Evaluation of Environment Impacts of Milk Quotas, Final Deliverable Report 30/07/2008. Implementation of Milk Quotas in the EU).
 2. Borowski P. F., Zwrot z inwestycji w gospodarstwach produkujących mleko, a ograniczenia wynikające z kwoty mlecznej, 2009.
 3. Broszura informacyjna Agencji Rynku Rolnego 2012.
 4. Broszura informacyjna ARR, Kwotowanie produkcji mleka, 2010.
 5. Broszura informacyjna Agencji Rynku Rolnego, Kwotowanie produkcji mleka 2012.
 6. Dairy production in modern loose housing cowsheds - practical implications and future challenges.
 7. Domańska E., Główne założenia "Strategii Rozwoju Polskiego Sektora Mleczarskiego", [w:] Rynek mleka, stan i perspektywy, IERiGŻ, Warszawa 2000.
 8. Miś T., Problemy rozwojowe rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw, [w:] Czudec A., Kata R., Zając D. (red.), Rola lokalnych instytucji w przekształcaniu rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
 9. Olkowska O., Raport: Rynek mleka, 2011.
 10. Reili K., Karisalu K., Milk quota and farm management in Republic of Estonia, 2006.
 11. Rynek mleka - stan i perspektywy, kwiecień 2011.
 12. Rynek mleka. "Stan i perspektywy" październik 2005, 2006, 2007, 2009.
 13. Sznajder M., Skutki likwidacji kwot mlecznych dla mleczarstwa polskiego, Warszawa 2010.
 14. Śmigielska D., Rynek mleka, 2012.
 15. www.fao.org
 16. www.naszdziennik.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu