BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolańska Wioletta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski w latach 1995-2035
Poland's Population Ageing by Regions, in 1995-2035 Years
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 291, s. 249-263, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Starzenie się ludności - między demografią a polityką społeczną
Słowa kluczowe
Analiza przestrzenna, Starzenie się społeczeństw, Demografia
Spatial analysis, Ageing of the population, Demography
Abstrakt
Starzenie się ludności jest procesem będącym wyznacznikiem cywilizacyjnego rozwoju społeczeństw. Wymiar demograficzny tego procesu przejawia się zmianami w strukturze wieku ludności prowadzącymi do zwiększenia liczebności i udziału ludności starszej (najczęściej w wieku 65 lat i więcej) w całej zbiorowości, oraz spadkiem udziału ludzi młodych. Przeobrażenia w strukturach wieku ludności są wynikiem ilościowych i jakościowych zmian w kształtowaniu się takich procesów demograficznych jak: płodność, umieralność, migracje oraz naturalnych przesunięć w strukturze wieku, które podlegają ogólnym prawom sformułowanym przez teorię przejścia demograficznego. Obserwowane w Polsce przekształcenia systemowe zmierzające ku budowie społeczeństwa obywatelskiego, stwarzają nowe wyzwania i wymagają intensywnego rozwoju samorządów terytorialnych na wszystkich poziomach podziału administracyjnego. Zagadnienia, których nie można pominąć w trosce o powodzenie podejmowanych działań, są związane również z sytuacją demograficzną wyróżnionych zbiorowości, a zwłaszcza nasilającym się w całym kraju procesem starzenia się ludności. W artykule przeprowadzono analizę kształtowania się wybranych mierników procesu starzenia się ludności według województw w zbiorowości miejskiej i wiejskiej w latach 1995-2035. (abstrakt oryginalny)

The second transition manifesting in the preference of informal relationships, decreased death rate, longer life, increased migration, strive for maximum use of education, income, and increased life standard and quality contribute to the decreased birth rate (below the level ensuring linear replacement of generations) lids to ageing of population. It is a process in which changes occur in population age structure and an increase in the number and proportion of older people (especially people aged over 65) in the general population, as well as a decrease in the number of young people This process leads to outcomes which, apart from demographic implications, are of socioeconomic significance and influence changes in the structure of consumption, income and savings distribution, decrease in labour productivity, changes in household structure, healthcare and social care for the elderly. This is why questions resulting from ageing of the population must be an element of adequate social policy. The aim of the paper is an evaluation of Poland's population ageing by regions, in 1995-2035 years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Abramowska-Kmon A., 2011, "O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności", "Studia demograficzne, nr 1/159, 3-19.
  2. Cieślak M. (red), 1992, Demografia. Metody analizy i prognozowania, PWN, Warszawa.
  3. Cieślak M, 2004, Pomiar procesu starzenia ludności, "Studia demograficzne, nr 2/146, 3-15.
  4. Frątczak E.,2002, Proces starzenia się ludności Polski, "Studia Demograficzne", nr 2/142, 3-27.
  5. Kotowska I. E. red., 1999, "Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego", SGH, Warszawa,
  6. Kurek S., 2008, Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym, WN AP, Kraków, 201 s.
  7. Sanderson W., Scherbov S., 2007, A new perspective on population ageing. "Demographic Research", 16/2, 27-58.
  8. Sanderson W., Scherbov S., 2008, Rethinking age and ageing, "Population Buttetin", 63/4, 1-16.
  9. Wolańska W, 2009, Perspektywy starzenia się ludności Polski do roku 2035, w "Prace Naukowe UE we Wrocławiu", Zeszyt 24, str.: 36-49.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu