BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kałuża-Kopias Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Charakterystyka demograficzna imigrantów po sześćdziesiątym roku życia - Polska
Demographic Characteristics of Older Immigrats - Poland
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 291, s. 265-277, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Starzenie się ludności - między demografią a polityką społeczną
Słowa kluczowe
Rozkład przestrzenny, Ludzie starsi, Starzenie się społeczeństw, Demografia, Migracja, Imigracja
Spatial distribution, Elderly people, Ageing of the population, Demography, Migration, Immigration
Abstrakt
Seniorzy to z jednej strony zbiorowość wyraźnie różniąca się od osób młodszych powodami skłaniającymi do zmiany miejsca zamieszkiwania - mniejsze znacznie mają czynniki ekonomiczny (sytuacja na rynku pracy) i rodzinny (zawieranie związku małżeńskiego), brak jest wpływu czynnika edukacyjnego. Ostatnie ćwierćwiecze jest okresem, w którym polska literatura geograficzna, demograficzna, jak i gerontologiczna pomija ten wątek badawczy. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych charakterystyk starszych imigrantów przybywających do Polski, jak również pokazanie przestrzennego rozmieszczenia imigrantów w układzie wojewódzkim w minionej dekadzie. (abstrakt oryginalny)

Seniors on the one hand population clearly different from the younger-provoking reasons for change of residence - are much smaller economic factor (labor market), family (concluding marriage), there is no influence of the educational factor. The last quarter century is a period in which the Polish literature of geographical, demographic and gerontological research omits this topic. The purpose of this paper is to present selected determinants of older migrants to the Polish, as well as their spatial distribution in the provincial system in the past decade. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bean F. D, Myers G. C., Angel J. L., Galle O. R., 1994, Geographic concentration, migration, and population redistribution among the elderly, in: Marin L. G., Preston S. H., (ed.): Demography of aging, NAP, Washington, s. 319-356
 2. Charles F., Longino Jr., 2001, Geographical distribution and migration, R. H.Binstock, L. K. Georgeds [w]: Aging and the Social Sciences, s. 103-213
 3. Gawryszewski A., 2005, Ludność Polski w XX wieku, Monografie, PAN IGiPZ, Warszawa, 623 s.
 4. GUS (Główny Urząd Statystyczny) b, 2003, NSP'2002, Migracje zagraniczne ludności, Warszawa, s. 348
 5. GUS (Główny Urząd Statystyczny), 2004, NSP'2002, Migracje długookresowe ludności w latach 1989-2002 na podstawie ankiety migracyjnej 2002, Warszawa, 295 s.
 6. Latuch M., 1977, Przyczyny emigracji osób w starszym wieku z największych miast w Polsce, "Studia Demograficzne", nr 50, s. 51-69
 7. Quandango J., 2002, Aging and the life course, Pepper Institute on Aging and Public Policy, Florida State University, 240 s.
 8. Kałuża D. 2007, Migracje zagraniczne osób starszych w Polsce, w: (red.) B. Bugajska, Życie w starości, Zapol, Szczecin, s. 287-297
 9. Kałuża D., 2008, Migracje seniorów, (red) .T. Kowaleski, P. Szukalski w: Starzenie się ludności Polski. Między demografią a gerontologią społeczną, Wyd. UŁ, Łódź, s. 71-89
 10. Kałuża-Kopias D., 2011, Migracje seniorów w największych miastach w Polsce, (red.) T.J. Kowaleski w: Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski, przyczyny etapy następstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 69 - 107
 11. Karen M. King & K. Bruce Newbold, 2009, Later-Life Migrations in Canada in 2001: A Multilevel Approach, Population Ageing 2:161-181
 12. Szukalski P., 2002, Przepływy międzypokoleniowe i ich kontekst demograficzny, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 234 s.
 13. Dane dostępne na stronie GUS www.stat.gov.pl na dzień 02.02.2012
 14. La Parra, D., Mateo M. A., 2008, Health status and access to health care of British nationals living on the Costa Blance, Spain, Ageing and Society, 28 (1): 85-102
 15. Stolarczyk K., 1985, Społeczno-ekonomiczne czynniki warunkujące migracje osób w starszym wieku w Polsce, "Monografie i Opracowania", SGPiS, Instytut Statystyki i Demografii, Warszawa, 189 s.
 16. Stolarczyk K., 1986, Społeczno - demograficzne aspekty migracji osób w starszym wieku, [w]: Witkowski J. (red.), Społeczno-demograficzne i ekonomiczne aspekty współczesnych migracji w Polsce, "Monografie i Opracowania", SGPiS, Instytut Statystyki i Demografii, Warszawa, s. 106-123
 17. Uren Z., Goldring S., 2007, Migration trends at older ages in England and Wales, Population Trends, nr 130, www.statistics.gov.uk, s. 31-41
 18. Walters W. H., 2006, Later-Life Migration in the United States, A Review of Recent Research, htp://www.pineforge.com/ballantinestudy/articles/Chapter14_Article04.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu