BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Solarz Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Financial Capability Development as the Responsible Finance Instrument Counteracting Financial Exclusion
Kształtowanie zdolności finansowych jako instrument odpowiedzialnych finansów przeciwdziałający wykluczeniu finansowemu
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 302, s. 156-166, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finance and Accountancy for Sustainable Development : Sustainable Finance
Słowa kluczowe
Wykluczenie finansowe, Finanse
Financial exclusion, Finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wykluczenie finansowe przejawia się trudnościami w dostępie do niezbędnych produktów i usług finansowych w odpowiedniej dla poszczególnych osób formie. Jedną z jego przyczyn jest niski poziom świadomości finansowej społeczeństwa. W wielu krajach podejmowane są wielokierunkowe działania inkluzyjne, a wśród nich takie, które związane są z kształtowaniem zdolności finansowych. Celem niniejszego artykułu jest próba zidentyfikowania i przedstawienia roli, jaką mogą odegrać w tym obszarze główni interesariusze odpowiedzialnych finansów, tj. państwo oraz instytucje finansowe.(abstrakt oryginalny)

Financial exclusion is manifested by difficulties encountered in accessing indispensable financial products and services in an adequate form and adjusted to the needs of particular individuals. One of its underlying reasons is the low level of public financial literacy. In many countries diversified inclusion activities are undertaken among which also these focused on financial capability development are conducted. The objective of the hereby paper is an attempt to identify and present the role to be played, in this area, by major stakeholders of responsible finance, i.e. the government and financial institutions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Advancing Responsible Finance for Greater Development Impact. A Stock-Taking of Strategies and Approaches among Development Agencies and Development Finance Institutions, The German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, The International Finance Corporation and The Consultative Group to Assist the Poor, Berlin 2011.
 2. Atkinson A., Messy F., Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / International Network on Financial Education Pilot Study, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 15, OECD Publishing, Paris 2012.
 3. Demirgüç-Kunt A., Klapper L., Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database, Policy Research Working Paper 6025, World Bank, Washington, DC, 2012.
 4. Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, European Commission, 2008, http://ec.europa.eu/social/ (retrieved 15.03.2013).
 5. Green Paper - Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, Commission of the European Communities, Brussels 2001.
 6. Grifoni A., Messy F.A., Current Status of National Strategies for Financial Education. A Comparative Analysis and Relevant Practices, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions 2012, no. 16.
 7. Iwanicz-Drozdowska M., Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011.
 8. Maison D., Polak w świecie finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 9. Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2010.
 10. Solarz M., Wykluczenie finansowe w aspekcie równoważonego rozwoju, [in:] B. Poskrobko (Ed.), Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011.
 11. The Recommendation on Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness, OECD, Paris 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu