BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Swacha-Lech Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Social Aspects of Banks' Activity in Context of Undersaving Problem of Polish Society
Społeczne aspekty działalności banków komercyjnych w kontekście problemu zbyt niskiego poziomu oszczędności Polaków.
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 302, s. 167-176, tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finance and Accountancy for Sustainable Development : Sustainable Finance
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Banki, Finanse
Corporate Social Responsibility (CSR), Banks, Finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obserwacja działalności banków komercyjnych w Polsce w ostatnich latach dowodzi, że współczesne instytucje bankowe wprowadzają już CSR do swej działalności zarówno operacyjnej, jak i strategicznej. Społeczny wymiar tych inicjatyw koncentruje się na uwzględnianiu przez banki kluczowych problemów społecznych, takich jak np. wykluczenie społeczne czy niewystarczający poziom oszczędności społeczeństwa. Cel niniejszego artykułu stanowi przegląd wybranych inicjatyw podjętych przez banki komercyjne w 2012 r., przyczyniających się do budowania w społeczeństwie właściwych postaw w odniesieniu do obszaru oszczędzania, szczególnie w kontekście prywatnej zapobiegliwości finansowej.(abstrakt oryginalny)

The observation of commercial banks' activity in Poland proves that modern banking institutions have been implementing CSR in their business operations and strategies in recent years. Social dimension of these initiatives is focused on taking into consideration crucial social problems, e.g. social exclusion or undersaving. The aim of the paper is the review of initiatives taken by commercial banks in 2012 contributing to building right savings and retirement attitudes in community, particularly in the area of private financial prudence(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Agnew J.R., Pension participant behaviour, [in:] H.K. Baker, J.R. Nofsinger (Eds.), Behavioral Finance: Investors, Corporations, and Markets, John Wiley and Sons, Hoboken, NJ, 2010.
 2. Benartzi S., Thaler R.H., Heuristics and biases in retirement savings behavior, Journal of Economic Perspectives 2007, vol. 21, no. 3, pp. 81-104.
 3. Ceil CH., Corporate Social Responsibility and Wealth Maximization, Delhi University Enclave - Campus Law Center, May 6, 2012.
 4. European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A Renewed EU Strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility, COM (2011) 681 final.
 5. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre Praktyki, Warszawa 2012.
 6. International Organization for Standardization, ISO 26000 - Guidance on Social Responsibility, 2009.
 7. Iwanicz-Drozdowska M. (Ed.), Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011.
 8. Korenik D., Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Difin, Warszawa 2009.
 9. Swacha-Lech M., Wpływ skłonności behawioralnych na decyzje dotyczące dobrowolnego gromadzenia oszczędności emerytalnych, Nauki o Finansach 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2012.
 10. http://media.ingbank.pl/pr/223774/tylko-tyle-mamy-oszczednosci-ile-mamy-na-koncie.
 11. http://www.bgz.pl/bankowosc_osobista/biezace_zarzadzanie_finansami/automatyczne_oszczedzanie. html.
 12. http://www.bph.pl/repo/bph/indywidualni/konta/dokumenty/Zal1_Regulamin_ROR_FINAL_ 22112011.pdf.
 13. http://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/konta/konto-prostooszczedzajace#oszczedzam.
 14. http://www.ingbank.pl/indywidualni/oszczednosci/systematycznie-oszczedzajace-konto#tab=1.
 15. http://www.mbank.pl/oszczednosci/regularne-oszczedzanie/msaver/index.html.
 16. http://www.multibank.pl/dla_ciebie/centrum_oszczedzania/rs/multisaver.
 17. http://www.pkobp.pl/uczniowie-i-studenci/szkolne-kasy-oszczednosci/o-sko/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu