BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panasiuk Aleksander (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Selected Issues of Management of Regional Tourist Product
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Service Management, 2014, vol. 12, s. 47-58, rys., bibliogr.23 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Produkt turystyczny
Management, Tourist product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
The attention was paid to the issue and structure of regional tourist product from the economic sciences point of view. There were put in order issues referring to the tourism economy's entities participating in the creation of regional tourist product. The main aim of the article is presentation of the range of entities participating in the creation of tourist product and remarking that initial premise of product's existence and development is wide cooperation between entities that operate in the regional tourism economy, cooperation consisting in operation of regional tourist organizations and tourism clusters(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarska, M. Gołembski, G. Markiewicz, E. & Olszewski, M.(2007).Przedsiębiorstwoturystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne. Warszawa: PWE
 2. Filipiak, B. & Panasiuk,A. ed. (2009).Przedsiębiorstwo usługowe. Studia przypadków.C.H. Beck. Warszawa
 3. Gaworecki, W.W. (2003).Turystyka. Warszawa: PWE
 4. Gołembski, G.ed.(2002).Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa-Poznań:Wydawnictwo Naukowe PWN
 5. Jędrzejczyk, I. (2002).Nowoczesny biznes turystyczny. Ekostrategie w zarządzaniu firmą.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 6. Klastry. Innowacyjne rozwiązania dla Polski(2004). Gdańsk: Instytut Badań nadGospodarką Rynkową.
 7. Kornak, A.S. & Rapacz, A. (2001).Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O.Langego we Wrocławiu
 8. Kotler, Ph. (1994).Marketing Management. Analysis, Planning and Control. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Inc
 9. Leiper, N. (1979). The Framework of tourism: Towards a definition of tourism, tourist,and the tourist industry. Annals of Tourism Research, 6, 4
 10. Łazarkowie, M. & R. (2002).Gospodarka turystyczna.Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna
 11. Medlik, S. (1995).Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 12. Meyer, B. & Milewski, D. ed. (2009).Strategie rozwoju turystyki w regionie. Warszawa:Wydawnictwo Naukowe PWN
 13. Middleton, V.T.C. (1996).Marketing w turystyce. Warszawa: Polska Agencja Promocji Turystyki
 14. Miszczuk, A. Miszczuk, M. & Żuk K. (2007).Gospodarka samorządu terytorialnego.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Nowakowska, A. (1988). Gospodarka turystyczna w ujęciu systemowym.FoliaEeconomica Cracoviensia, XXI
 16. Page, S.J. & Connell, J. (2006).Tourism a modern synthesis. London: Thomson Learning
 17. Panasiuk, A. ed. (2007).Ekonomika turystyki.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 18. Panasiuk, A. ed.(2011).Ekonomika turystyki i rekreacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 19. Panasiuk, A. (2006).Współpraca samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw turystycznych-zagadnienia instytucjonalne. In: A. Rapacz (ed.) Gospodarka turystyczna w regionie). Jelenia Góra: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 20. Pender, L. & Sharpley, R. ed. (2008).Zarządzanie turystyką. Warszawa: PWE
 21. Polski klaster morski. Założenia programowe(2004). Gdańsk: Wydawnictwo Instytutu Polska Sieć Gospodarki Morskiej.
 22. Rapacz, A. (2006).Aktywność jednostek samorządu lokalnego na rzecz wspierania przedsiębiorczości firm turystycznych. In: G. Gołembski (ed.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek-Przestrzeń-Przedsiębiorstwo. Poznań:Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 23. Stanton, J. (1975).Fundamentals of Marketing. New York: McGraw-Hill Company
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1898-0511
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu