BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarska Marlena (Uniwersyt Ekonomiczny w Poznaniu.)
Tytuł
Budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru - wyzwanie dla przedsiębiorstw turystycznych
Employer Branding as a Challenge for Tourism Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 303, s. 22-30, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych
Słowa kluczowe
Praca, Przedsiębiorstwo turystyczne
Labour, Tourist enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W strukturze zasobów przedsiębiorstw turystycznych coraz większą wagę przywiązuje się do kapitału ludzkiego, a kompetencje pracowników traktuje się jako kluczowy czynnik sukcesu. Możliwości pozyskania odpowiednich kadr zależą od atrakcyjności firmy na rynku pracy, tej z kolei sprzyja budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru. Celem artykułu jest analiza determinant atrakcyjności pracodawców z perspektywy potencjalnych pracowników oraz identyfikacja atutów i słabości przedsiębiorstw turystycznych w kontekście employer branding. Badania empiryczne wykazały, że studenci przywiązują dużą wagę do relacji społecznych i perspektyw rozwoju zawodowego w miejscu pracy. Jednocześnie uważają, że przedsiębiorstwa turystyczne nie są w stanie spełnić ich oczekiwań w tych obszarach ani na stanowiskach operacyjnych, ani na menedżerskich.(abstrakt oryginalny)

Tourism industry is highly labour intensive and relies on the knowledge, skills and abilities of its employees. Growing recognition of the significance of the customeremployee interaction in the tourist service delivery has led to the need to increase efforts to attract and retain qualified and motivated personnel. Effectiveness of these efforts can be supported by applying employer branding practices. The aim of the study is to analyse the dimensions of the attractiveness of a company on the job market from potential employees perspective and to identify the tourism industry's strengths and weaknesses in the context of employer branding. It was found that future employers should not only fulfil the basic needs by offering adequate salary, but also satisfy higher-order needs by developing a system of promotion and training opportunities and by supporting favourable social relations(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambler T., Barrow S., The Employer Brand, "Journal of Brand Management" 1996, vol. 4, no. 3, s. 185-206.
 2. Backhaus K.B., Tikoo S., Conceptualizing and Researching Employer Branding, "Career Development International" 2004, vol. 9, no. 5, s. 501-517.
 3. Baruk A.I., Rola wizerunku pracodawcy w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw, "Zarządzanie zasobami ludzkimi" 2009, nr 6, s. 11-24.
 4. Baum T., Implications of Hospitality and Tourism Labour Markets for Talent Management Strategies, "International Journal of Contemporary Hospitality Management" 2008, vol. 20, no. 7, s. 720-729.
 5. Bednarska M., Cechy rynku pracy w turystyce jako bariery rozwoju gospodarki turystycznej, [w:] Współczesne wyzwania dla gospodarki turystycznej, red. M. Bednarska, G. Gołembski, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu nr 225, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2012, s. 47-60.
 6. Bednarska M., Olszewski M., Atrakcyjność pracy w turystyce jako determinanta potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw turystycznych, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie: przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca, red. A. Rapacz, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 157, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 30-40.
 7. Bednarska M., Olszewski M., Oczekiwania studentów wobec pracodawców - implikacje dla przedsiębiorstw turystycznych, [w:] Współczesne wyzwania dla gospodarki turystycznej, red. M. Bednarska, G. Gołembski, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu nr 225, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2012, s. 61-74.
 8. Berthon P., Ewing M.T., Hah L.L., Captivating Company: Dimensions of Attractiveness in Employer Branding, "International Journal of Advertising" 2005, vol. 24, no. 2, s. 151-172.
 9. Heskett J.L., Jones T.O., Loveman G.W., Sasser W.E., Schlesinger L.A., Putting the Service-Profit Chain to Work, "Harvard Business Review" 1994, March-April, s. 164-170.
 10. Homburg C., Wieseke J., Hoyer W.D., Social Identity and the Service - Profit Chain, "Journal of Marketing" 2009, vol. 73, no. 2, s. 38-54.
 11. Leary-Joyce J., Budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru, Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 12. Schlager T., Bodderas M., Maas P., Cachelin J.L., The Influence of the Employer Brand on Employee Attitudes Relevant for Service Branding: An Empirical Investigation, "Journal of Services Marketing" 2011, vol. 25, no. 7, s. 497-508.
 13. Spence M., Job Market Signaling, "Quarterly Journal of Economics" 1973, vol. 87, no. 3, s. 355-374.
 14. Turban D.B., Cable D.M., Firm Reputation and Applicant Pool Characteristics, "Journal of Organizational Behavior" 2003, vol. 24, no. 6, s. 733-751.
 15. Wilden R., Gudergan S., Lings I.N., Employer Branding: Strategic Implications for Staff Recruitment, "Journal of Marketing Management" 2010, vol. 26, no. 1-2, s. 56-73.
 16. Wood R.C., The Status of Tourism Employment, [w:] Managing Employee Attitudes and Behaviors in the Tourism and Hospitality Industry, red. S. Kusluvan, Nova, New York 2003, s. 53-65.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu