BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borodako Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Berbeka Jadwiga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Rudnicki Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Analiza wykorzystywania wybranych usług biznesowych przez polskie przedsiębiorstwa turystyczne
The Analysis of Use of Selected Business Services by Polish Tourism Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 303, s. 31-40, tab., rys., bibliogr. 27 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych
Słowa kluczowe
, Przedsiębiorstwo turystyczne, Usługi biznesowe, Reklama, Współpraca
, Tourist enterprises, Business services, Advertising, Cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem rozważań są powiązania między podmiotami rynku turystycznego a firmami oferującymi wysokospecjalistyczne usługi biznesowe. Usługi tego typu wzbudzają od kilkunastu lat coraz większe zainteresowanie zarówno naukowców, jak i przedsiębiorców. Wynika to z wkładu tych usług w tworzenie przewagi konkurencyjnej firm. Celem pracy jest określenie zakresu korzystania z usług reklamowych przez przedsiębiorstwa turystyczne w Polsce. W części teoretycznej przeprowadzono kwerendę literatury polskiej i anglojęzycznej poświęconej wysokospecjalistycznym usługom biznesowym oraz ich związkom z rynkiem turystycznym. Część empiryczną opracowania przygotowano na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych drogą internetową w I kwartale 2013 r.(abstrakt oryginalny)

The subject of the paper is the relationship between the entities of the Polish tourism market and the companies offering highly specialized business services. These services have focused for some years a growing interest of both academics and entrepreneurs. This is due to the role of such services in the creation of competitive advantage, including the increase of their innovation. The aim of this study is to determine the level of use of selected business services for tourism sector in Poland. In the theoretical part of the paper the English and Polish language literature devoted to knowledge-intensive business services and their relations with the tourist market was reviewed. The empirical part is based on the results of surveys conducted by e-mail in the first quarter of 2013. They revealed that advertising services were used the most often by tourism enterprises. Therefore the analysis of these relations is undertaken in the paper(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Alvesson M., Social identity and the problem of loyalty in knowledge-intensive companies, "Journal of Management Studies" 2000, no. 37 (6).
 2. Anand N., Gardner H.K., Morris T., Knowledge-based innovation: Emergence and embedding of new practice areas in management consulting firms, "Academy of Management Journal" 2007, no. 50 (2).
 3. Bessant J., Rush H., Building bridges for innovation: The role of consultants in technology transfer, "Research Policy" 1995, no. 24.
 4. Den Hertog P., Knowledge-intensive business services as co-producers of innovation, "International Journal of Innovation Management" 2000, no. 4 (4).
 5. Den Hertog P., Bilderbeek R., The new knowledge-infrastructure: The role of technology-based knowledge-intensive business services in national innovation systems, [w:] Services and the Knowledge-Based Economy, red. M. Boden, I. Miles, Continuum, London-New York 2000.
 6. Hargadon A.B., Group Cognition and Creativity in Organizations, [w:] Groups in Context, red. R. Wageman M.A., Neale B., Mannix, nr 2, JAI Press, Stamford 1999.
 7. Kautonen M., Knowledge-intensive business services as constituents of regional innovation systems: Case tampere central region, [w:] Growth and Significance of Knowledge Intensive Business Services, red. M. Toivonen, Uusimaa T&E Centre's Publications 3, Helsinki 2001.
 8. Koschatzky K., Stahlecker T., Structural couplings of young knowledge-intensive business service firms in a public-driven regional innovation system - the case of Bremen/ Germany, [w:] Entrepreneurship in the region, red. M. Fritsch & J. Schmude, Springer, Boston 2006.
 9. Malhotra N., Morris T., Hinings C.R., Variation in organizational form among professional service organizations, [w:] Research in the sociology of organizations: Organizations and professions, red. R. Greenwood, R. Suddaby, CT: JAI Press, Greenwich 2006.
 10. Malos S., Campion, M., Human resource strategy and career mobility in professional service: A test of an options-based model, "Academy of Management Journal" 2000, no. 43.
 11. Miles I., Kastrinos N., Flanagan K., Bilderbeek R., Den Hertog P., Knowledge-intensive business services: users, carriers and sources of innovation, European Innovation Monitoring Systems (EIMS), no. 15, Innovation Programme, DGXIII, Luxembourg 1995, https://www. escholar. manchester. ac.uk/api/datastream?publicationPid=uk-ac-man scw:75252&datastreamId=FULL-TEXT.PDF.
 12. Miles I., Services in national innovation systems: From traditional services to knowledge intensive business services, [w:] Transformation Towards a Learning Economy, red. G. Schienstock, O. Kuusi, Sitra, Raport nr 213, Helsinki 1999.
 13. Millar C.J.M., Choi C.J., The innovative future of service industries: (anti-)globalization and Commensuration, "The Service Industries Journal" 2011, vol. 31, no. 1.
 14. Miozzo M., Grimshaw D., Knowledge intensive business services, Edward Elgar, Cheltenham 2006.
 15. Miozzo M., Grimshaw D., Modularity and innovation in knowledge-intensive business services: IT outsourcing in Germany and the UK, "Research Policy" 2005, no. 34.
 16. Muller E., Doloreux D., The key dimensions of knowledge-intensive business services (KIBS) analysis: A decade of evolution, Working Papers Firms and Region 2007, nr U1/2007, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (Fraunhofer ISI), Department Innovation Services and Regional Development, http://www.isi.fraunhofer.de/r/arbeitspapiere_u-r/ap_ u1_2007.pdf.
 17. Muller E., Doloreux D., What we should know about knowledge-intensive business services, "Technology in Society" 2009, no. 31.
 18. Muller E., Zenker A., Business services as actors of knowledge transformation: the role of KIBS in regional and national innovation systems, "Research Policy" 2001, no. 30.
 19. Musolesi A., Huiban JP., Innovation and productivity in knowledge intensive business services, "Journal of Productivity Analysis" 2010, no. 34.
 20. OECD, The service economy, Paris 2000.
 21. OECD, Promoting innovation in services, "STI Working-Paper" 2004, no. 4.
 22. Prats L., Guia J., Molina F.X., How tourism destination evolve: The notion of Tourism Local Innovation System, "Tourism and Hospitality Research" 2008, vol. 8, no. 3.
 23. Simmie J., Strambach S., The contribution of KIBS to innovation in cities: An evolutionary and institutional perspective, "Journal of Knowledge Management" 2006, no. 10 (5).
 24. Starbuck W., Learning by knowledge-intensive firms, "Journal of Management Studies" 1992, no. 29 (6).
 25. Teece D.J., Expert talent and the design of (professional service) firms, "Industrial and Corporate Change" 2003, no. 12 (4).
 26. Triplett J.E., Bosworth B.P., Productivity measurement issues in services industries: Baumol's Disease has been cured, "Federal Reserve Bank N Y Econ Policy Review" 2003, no. 9 (3).
 27. Wong P.K., He Z.L., Determinants of Innovation: The Impacts of Client Linkages and Strategic Orientations, CET working paper, Centre for Entrepreneurship, National University of Singapore, Singapore 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu