BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borzyszkowski Jacek (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Współczesne Wyzwania Destination Management Organizations (DMO)
Present-day Challenges for Destination Management Organizations (DMO)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 303, s. 49-57, tab., bibliogr. 32 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Turystyka, Przedsiębiorstwo turystyczne
Management, Tourism, Tourist enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące dotychczasowych przeobrażeń w działalności destination management organizations (DMO), jak również prognozy kierunków ich dalszego funkcjonowania. W pierwszej kolejności wskazano na zmiany zaobserwowane w ostatnich dekadach i latach. Okazuje się, że dotychczasowa orientacja tych organizacji jako typowo marketingowych przeobraziła się ostatnimi czasy w podmiot z kompleksowym podejściem w sferze zarządzania turystyką. W dalszej kolejności wskazano na przewidywane kierunki dalszych zmian i przeobrażeń w działalności typowych dla DMO. Przedstawione w artykule rozważania są szczególnie ważne dla struktur polskich, w tym lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych. Już obecnie część z nich stara się wdrażać liczne nowe rozwiązania (m.in. z zakresu technologii informatycznych).(abstrakt oryginalny)

The present article covers selected issues concerning the current transformations in the operations of Destination Management Organizations (DMO) as well as forecasts referring to the directions of their further functioning. First those changes are indicated which have been observed in the recent years and decades. It is evident that the current orientation of these organizations as typically marketing ones has been transformed in the recent years into one of an entity with a comprehensive approach in the area of tourism management. Next, the foreseen directions of subsequent changes and transformations in the operations of typical Destination Management Organizations were indicated. The deliberations presented in this article are particularly important for the Polish structures including local and regional tourism organizations. Some of them are now even trying to introduce a number of new solutions (including those in the area of information technologies).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Batarow D., Bode M., Jacobsen M., Case Presentation: Destination Management Organizations (DMO) - Cross National Sites, Institut für Wirtschaftsinformatik, Universität Münster, Münster 2008.
 2. Borzyszkowski J., Destination Management Organisations (DMO) - nowoczesne struktury organizacyjne w turystyce, [w:] Nowe wyzwania gospodarki turystycznej na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, red. M. Jalinik, A. Sierpińska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011a.
 3. Borzyszkowski J., Wykorzystanie Internetu w działaniach Destination Management Organizations (DMO), "Turystyka i Hotelarstwo" 2011b, nr 18.
 4. Borzyszkowski J., Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce, CeDeWu, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Warszawa-Gdańsk 2011c.
 5. Borzyszkowski J., Turystyka w obliczu kryzysu gospodarczego w świetle wybranych krajowych dokumentów planistycznych, [w:] Wybrane aspekty aktywności turystycznej i rekreacyjnej, red. J. Łuczak, M. Szczepańska, S. Bronowicki, Seria: Monografie nr 6/12, Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2012.
 6. Borzyszkowski J., Marczak M., Destination management organizations in the face of the crisis, Conference on International Tourism - Cross Cultural Behaviour, Erhvervsakademiet Lillebælt, Tietgen Skolen (Tietgen Business College), Odense (Dania) 2012a.
 7. Borzyszkowski J., Marczak M., Regional destination management organizations: example of structures in Poland, [w:] Regional Management, red. Š. Hittmár, Faculty of Management Science and Informatics, Institute of Management, University of Žilina, Žilina 2012b.
 8. Buhalis D., Marketing the Competitive Destination of the Future, "Tourism Management" 2000, vol. 7.
 9. Carter R., Roles, responsibilities and organizational models, World Tourism Organisation, Madrid 2004.
 10. Crouch G.I., Modelling Destination Competitiveness. A Survey And Analysis of The Impact of Competitiveness Attributes, CRC for Sustainable Tourism Pty Ltd 2007, Australia 2007.
 11. Çetinkaya A.Ş., Destination Competitiveness Through the Use of Information and Communication Technologies, European and Mediterranean Conference on Information Systems, Izmir, Turkey, 2009.
 12. Gdańska Organizacja Turystyczna, http://www.gdansk4u.pl/co-jest-grane-w-gdansku-100-kodow-qrdla- turystow, dostęp: 2. 11. 2012.
 13. Gretzel U., Fesenmaier D.R., Formica S., O'Leary J.T., Searching for the Future: Challenges Faced by Destination Marketing Organizations, "Journal of Travel Research" 2006, vol. 45.
 14. Kamann S., Destination Marketing Organizations in Europe. An In-Depth Analysis, Destination Marketing Association International (DMAI) - NHTV Breda University of Applied Sciences, Breda 2008.
 15. Küçükaltan D., Tourism and terrorism. An experience of Turkey and the World, iUniverse 2006.
 16. London & Partners, http://www.londonandpartners.com, 2011.
 17. Ma J.X., Buhalis D., Song H., ICTs and Internet Adoption in China's Tourism Industry, "International Journal of Information Management" 2003, vol. 23.
 18. Majewski J., Struktury organizacyjne dla brandingu produktów terytorialnych, "Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie" 2007, t. 6.
 19. Manente M., Destination Management and Economic Background: Defining and Monitoring Local Tourist Destinations, International Conference on Measuring Tourism Economic Contribution at Sub-National Levels, 29-31 October 2008, Malaga 2008.
 20. Mich L., Franch M., Marzani P., Guidelines for Excellence In the Web Sites of Tourist Destinations: a Study of the Regional Tourist Boards In the Alps, IADIS International Conference e-Society, 2004.
 21. Middleton V.T.C., Clark J., Marketing In Travel and Tourism, Butterworth Heinemann, Oxford 2002.
 22. Mintel report, Destination Marketing - International, 2005.
 23. Morgan N., Pritchard A., Pride R., Destination Branding. Creating the Unique Destination Proposition, Elsevier, Oxford 2004.
 24. Morrison A.M., The Future, Trends and Best Practices of DMOs, 2010 Belle Tourism International (Shanghai) Ltd., Shanghai 2010.
 25. Pawlicz A., Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, "Difin", Warszawa 2008.
 26. Pawlicz A., E-turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 27. Pike S., Destination Marketing Organisations, Elsevier 2004.
 28. Presenza A., The performance of a tourist destination. Who manages the destination? Who plays the audit role?, University of Molise, Campobasso 2005.
 29. Presenza A., Sheehan L., Brent Ritchie J.R., Towards a Model of the Roles and Activities of Destination Management Organizations, "Journal of Hospitality, Tourism and Leisure Science" 2005.
 30. Survey of destination management organisations. Report April 2004, World Tourism Organisation, Madrid 2004.
 31. Wagenseil U., Destination & DMO & Boundaries, Timisoara & Fagaras, 25-27 May 2010, Turism Durabil.ro, Unit for Sustainable Development of Tourism, 2010.
 32. Walas B. (red.), Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020. Aktualizacja dokumentu z 2008 roku, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu