BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Artyszak Arkadiusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie dolnośląskim w latach 2002-2011
Changes in Sugar Beet Production in Lower Silesian Province in the Years 2002-2011
Źródło
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, t. 100, z. 2, s. 65-74, tab., bibliogr. 18 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Słowa kluczowe
Rynek cukru, Przemysł cukrowniczy, Badania empiryczne
Sugar market, Sugar industry, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie
Lower Silesian Voivodeship
Abstrakt
W pracy przedstawiono zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie dolnośląskim w latach 2002-2011. W tym okresie powierzchnia uprawy buraka cukrowego zmniejszyła się o 63,1%, plony zwiększyły się o 53,7%, a zbiory zmalały o 3,0%. Od 2002 roku do 2010 roku areał buraka cukrowego został ograniczony w 26 powiatach, w tym w 11 o ponad 30%. Głównym powodem zmniejszenia areału buraka cukrowego była reforma rynku cukru w Unii Europejskiej w latach 2006-2009. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the CSO data changes in sugar beet production in Lower Silesian Province in the years 2002-2011. During this period the acreage under sugar beet decreased by 63.1%, yields increased by 53.7%, and harvest decreased by 3.0%. In the years 2002-2011 the acreage of sugar beet was reduced in 26 districts, including reduction by over 30% in 11 districts. The main reason for limiting the production of sugar beet was the reform of the sugar market in the European Union in the years 2006-2009. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agencja Rynku Rolnego wypłaciła prawie 1230 mln PLN pomocy dla Beneficjentów działań Krajowego Programu Restrukturyzacji. [tryb dostępu: http://arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1304:wypata-pomocy-beneficjentom-dziaa-krajowego-programu-restrukturyzacji-793-mln-pln&catid=80:krajowy-program-restrukturyzacji&Itemid=148, data odczytu: luty 2013].
 2. Agri Council & EP political agreement on CAP reform: "sugar deal" extends the sugar quota system only to 2017, [tryb dostępu: http://www.cibe-europe.eu/img/user/CIBE%20Press%20Release%2027%20June%202013(1)(2).pdf data odczytu: wrzesień 2013].
 3. Artyszak A. 2012a: Zmiany w produkcji buraka cukrowego w Polsce na tle Unii Europejskiej w I dekadzie XXI wieku, "Roczniki Naukowe SERiA" t. XIV, z. 1, s. 16-19.
 4. Artyszak A. 2012b: Agrotechniczne i siedliskowe uwarunkowania plonowania i zdrowotności korzeni buraka cukrowego, Rozprawy Naukowe i Monografie, 398, Wyd. SGGW, Warszawa, ss. 154.
 5. Artyszak A.2012c: Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie lubelskim w latach 2002-2011, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskiej, Finanse i Marketing", 8(57), s. 26-35.
 6. Bank Danych Lokalnych, GUS, Warszawa.
 7. Bzowska-Bakalarz M., Ostroga K. 2010: Assessment of chances for keeping sugar beet production in Lubelskie voivodeship, "Agricultural Engineering", 6(124), s. 5-11.
 8. Janiak W., Piecuch K, Siódmiak J. 2011: Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych, Burak cukrowy 2011, Słupia Wielka, COBORU, 83, ss. 18.
 9. Janiak W., Piecuch K, Siódmiak J. 2012: Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych. Burak cukrowy 2012, Słupia Wielka, COBORU, 92, ss. 17.
 10. Niemczak M. 2008: Przemiany struktur polskiego przemysłu cukrowniczego jako efekt procesu restrukturyzacji, "Prace Komisji Geografii i Przemysłu" 10, s. 109-122.
 11. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie Krajowego Programu Restrukturyzacji, Monitor Polski nr 44, poz. 672, 2009.
 12. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie wykazu gmin objętych procesem restrukturyzacji, wskazanych w Krajowym Programie Restrukturyzacji, Monitor Polski nr 44, poz. 673, 2009.
 13. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zmiany wykazu gmin objętych procesem restrukturyzacji, wskazanych w Krajowym Programie Restrukturyzacji, Monitor Polski nr 12, poz. 127, 2010.
 14. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji, Monitor Polski nr 61, poz. 585, 2011.
 15. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru, Dz.Urz. WE L 283 z dnia 27.10.2007.
 16. Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru, Dz.Urz. WE L. 58 z dnia 28.02.2006.
 17. Rozporządzenie Rady (WE) nr 319/2006 z 20 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, Dz.Urz. WE L. 58 s. 32 z dnia 28.02.2006 r.
 18. Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z 20 lutego 2006 r. ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, Dz.Urz. WE L. 58 z dnia 28.02.2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-9566
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu