BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dębski Maciej (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Warszawie)
Tytuł
Wpływ postrzegania działań proekologicznych hotelu przez turystów na skłonność do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju
Hotels and Sustainable Development of the Region-fiction, Possibility or Necessity
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 303, s. 58-66, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Hotelarstwo, Ekologia
Sustainable development, Hotel industry, Ecology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Hotele należą do kluczowych podmiotów infrastruktury turystycznej w regionie, z drugiej zaś strony region turystyczny jest ważnym elementem decydującym o atrakcyjności hotelu. Menadżerowie hoteli powinni być zainteresowani rozwojem destynacji, ale powinni również interesować się rozwojem zrównoważonym, gdzie realizowane są cele ekologiczne i społeczne. Praktyka pokazuje, że zrównoważony wzrost napotyka wiele barier, w przypadku hoteli wiele działań proekologicznych nie jest wprowadzanych. Przedsięwzięcia przyjazne środowisku byłyby częściej implementowane, gdyby wiązały się z oczekiwaniami nabywców, a ich wprowadzenie podnosiło ocenę hotelu wśród turystów. Konsekwencją tego założenia było badanie, które dowiodło, że w badanej grupie istnieje relatywnie niskie oczekiwanie działań proekologicznych ze strony hoteli.(abstrakt oryginalny)

Hotels belong to the key elements of the tourism infrastructure in a region. On the other hand, a tourist region is an important determinant of their attractiveness. That is why hotel managers should be interested in the destination development. However, they should be interested in sustainable development, connected with both social and environmental goals. Experience shows that sustainable development faces many obstacles, and in the case of hotels many ecologically friendly solutions are not introduced. They would be more often implemented if they were connected with the customers' expectations, if their introduction raised a hotels' opinion among tourists. The consequence of this assumption was a study that showed that in the examined group there was relatively low expectation of ecological activities done by hotels(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Beckera M., Santalo J., Silva R., Being better vs. being different: Differentiation, competition, and pricing strategies in the Spanish hotel industry, "Tourism Management" 2013, no. 34.
 2. Bohdanowicz P., Environmental awareness and initiatives in the Swedish and Polish hotel industries - survey results, "Hospitality Management" 2006, no. 25.
 3. Creyer E., Ross W.T., The influence of firm behaviour on purchase intention: do consumers really care abort business ethics?, "Journal of Consumer Marketing" 1997, no. 6.
 4. Dioko L., So S., Branding destinations versus branding hotels in a gaming destination - Examining the natue and significance of co-branding effects in the case study of Macao, "International Journal of Hospitality Management" 2012, no. 31.
 5. Edgell D., Managing sustainable tourism. A Legacy for the future, Haworth Hospitality Press, New York 2006.
 6. Januszewska M., Przewaga konkurencyjna uzdrowisk a zrównoważony ich rozwój, [w:] Zrównoważony rozwój turystyki, red. S. Wodejko, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 7. Kang K., Stein L., Heo C., Lee S., Consumers' willingness to pay for green initiatives of the hotel industry, "International Journal of Hospitality Management" 2012, no. 31.
 8. Kostakis I., Sardianou E., Which factors affest the willingness of tourists to pay for renewable energy?, "Renewable Energy" 2012, no. 38.
 9. Pawlicz A., Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Difin, Warszawa 2008.
 10. Ryan V., Equity management, power sharing and sustainability issues of the 'new tourism', "Tourism Management" 2002, no. 1.
 11. http://www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu