BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dryglas Diana (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Analiza SWOT w obszarze funkcji uzdrowiskowej Krynicy- Zdroju jako instrument kształtowania strategii marketingu terytorialnego
SWOT Analysis in the Area of Krynica-Zdrój Spa Function as an Element of the Territorial Marketing Strategy Formation
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 303, s. 67-77, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych
Słowa kluczowe
Analiza strategiczna, Analiza SWOT, Marketing terytorialny, Uzdrowiska
Strategic analysis, SWOT analysis, Territorial marketing, Health resort
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza otoczenia i wewnętrznego potencjału Krynicy- -Zdroju w obszarze pełnionej funkcji uzdrowiskowej, która jest jednym z priorytetowych obszarów o kluczowym znaczeniu dla kształtowania strategii marketingu terytorialnego oraz wybór optymalnego wariantu strategicznego Krynicy-Zdroju w tym obszarze. Do osiągnięcia sformułowanego celu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, a w tym technikę badania dokumentów planistyczno-strategicznych dotyczących rozwoju funkcji uzdrowiskowej Krynicy-Zdroju, zintegrowaną metodę analizy strategicznej oraz metodę pogłębionego wywiadu indywidualnego.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to analyze the environment and internal potential of Krynica-Zdrój in its spa function, which is one of the priority areas that is crucial for the formation of territorial marketing strategies and the selection of the optimal strategic option of Krynica-Zdrój in this field. To achieve the formulated purpose, diagnostic survey method involving the technique of examination of strategic planning documents relating to the development of spa functions in Krynica-Zdrój, as well as integrated strategic analysis method and the method of interview were used.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Dryglas D., Kształtowanie produktu turystycznego uzdrowisk w Polsce, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.
 2. Gierszewska G. Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1997, s. 207.
 3. Johnson G., Scholes K., Whittington R., Podstawy strategii, PWE, Warszawa 2010, s. 33.
 4. Kotler Ph., Haider D.H., Rein I., Marketing Places. Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and Nations, The Free Press, New York 1993, s. 99.
 5. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999, s. 211.
 6. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007, s. 337-338.
 7. Planowanie strategiczne, red. A. Klasik, PWE, Warszawa 1993, s. 84.
 8. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krynica-Zdrój na podstawie Uchwały Nr XXXI/229/05 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 4 marca 2005 r., Fundacja "Instytut Karpacki", Stary Sącz 2005.
 9. Program Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2008-2013 na podstawie Uchwały Nr XXXIII/239/09 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 14 stycznia 2009 r.
 10. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2007, s. 190-192.
 11. Statut Uzdrowiska Krynica-Zdrój z 2010 r. na podstawie Uchwały Nr LII/364/2010 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 21 czerwca 2010 r.
 12. Szromnik A., Marketing terytorialny, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010, s. 217.
 13. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje i metody, red. R. Krupski, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 144.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu