BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarka Sławomir (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wykorzystanie outsourcingu w przedsiębiorstwach wielkoobszarowych w Wielkopolsce
The Use of Outsourcing in Big Scale Enterprises in Wielkopolska
Źródło
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, t. 100, z. 2, s. 88-96, tab., bibliogr. 16 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Słowa kluczowe
Outsourcing, Ekonomia instytucjonalna, Przedsiębiorstwo
Outsourcing, Institutional economics, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Głównym celem opracowania jest określenie efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw rolniczych w województwie wielkopolskim, różniących się zakresem stosowania outsourcingu. Badania zrealizowano w 2011 r. metodą sondażu diagnostycznego i techniki wywiadu kierowanego z kierownictwem 18 przedsiębiorstw wielkoobszarowych różniących się zakresem stosowania outsourcingu. Do oceny poziomu outsourcingu użyto wskaźnika znaczenia kontraktu, którego wielkość zależy od długości, złożoności, kosztów jednostkowych i zakresu procedur zawieranych kontraktów. Przedsiębiorstwa charakteryzujące się wskaźnikiem znaczenia kontraktu od 2,5 do 2,75 były średnio o 1/5 bardziej rentowne niż jednostki, które odnotowały ten wskaźnik na poziomie 2 do 2,49. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the research was to identify economic efficiency of farms from wielkopolskie voivodship, varied in terms of the use of outsourcing. The research was conducted using diagnostic polls and guided interviews. Interviews were conducted personally with executives of investigated farms in 2011. Interviews were conducted in 18 profitable and developing big scale farms (over 100 ha) operating in wielkopolskie voivodship. An important element of the analysis was the use of an index of contract importance to evaluate the level of outsourcing. The value of the index depends on the length, complexity, costs per unit and scope of contract procedures. Companies with the index of contract importance between 2.5 and 2.75 were on average 1/5 more profitable than those with the index between 2 and 2.49. Higher profitability can be explained by the fact that due to outsourcing the level of fixed costs was reduced and that a synergic effect occurred thanks to the use of more efficient technologies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciesielska-Maciągowska D. 2011: Wpływ zmiany kosztów transakcyjnych na procesy outsourcingu i offshoringu, [w] Koszty transakcyjne. Skutki zmian dla przedsiębiorstw, R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 157-159.
 2. Click R., Duening T. 2005: Essentials of Business Process Outsourcing, John Wiley & Son's Inc., New Jersey, p. 24.
 3. Coase R.H. 1993: The nature of the firm, [w] The nature of the firm. Origins, evolutions, and development, O.E. Williamson, S.G. Winter (ed.), Oxford University Press, New York, s. 61-74.
 4. Coase, R.H. 1937: The nature of the firm, "Economica" 4(16), p. 203-207.
 5. Daniłowska A. 2007: Poziom, zróżnicowanie oraz uwarunkowania kosztów transakcyjnych kredytów i pożyczek rolniczych, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 43-44.
 6. Demsetz H. 1967: Toward a theory of property rights, Papers and Proceedings of the Seventyninth Annual Meeting of the American Economic Association, "American Economic Review" 57, s. 347-359.
 7. Doh, J.P. 2005: Offshore Outsourcing: Implications for International Business and Strategic Management, Theory and Practice, "Journal of Management Studies", 42(3), s. 695-704.
 8. Gurdziński M.W. 2011: Koszty transakcyjne contra koszty organizacji, [w] Uwarunkowania zmian kosztów transakcyjnych, R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, s. 89-108.
 9. Kłos M. 2009: Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, CEDEWU, Warszawa, s. 203-207.
 10. Menard C. 2000: Enforcement procedures and governance structures: What relationship? [w] Institutions, contracts and organizations, C.Menard, E. Elgar (ed.), Cheltenham, UK, Northamton, MA, USA, s. 234-253.
 11. Pietrzak M. 2006: Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich - koncepcja oceny, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 46-52.
 12. Powszechny Spis Rolny. 2011: Raport z wyników, Wydawnictwo GUS, Warszawa, s. 66-70.
 13. Trocki M. 2001: Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa, s. 120-121.
 14. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 2011.233.1382.
 15. Williamson O.E. 1985: The economic institutions of capitalism, The Free Press, New York.
 16. Williamson O.E. 2000: The new institutional economics: Taking stock, looking ahead, "Journal of Economics Literature", vol. 16, No. 3, ps. 171-195.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-9566
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu