BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuraś Marian (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Tytuł
Uczestnictwo użytkownika w procesie projektowania systemów informatycznych zarządzania
Participation of Users in Management Information Systems Design
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987, nr 248, s. 5-22, rys., bibliogr. 20 poz
Słowa kluczowe
Systemy zarządzania, Projektowanie systemów informatycznych, Systemy informatyczne
Management system, Information system design, Computer system
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
Przedstawiono znaczenie analizy i stosowanych narzędzi dla projektowania systemu informatycznego. Omówiono przesłanki uczestnictwa użytkowników w opracowaniu założeń. Na koniec przedstawiono zadania użytkowników oraz warunki współpracy z informatykami.

The article is devoted to the role that should be played by a user in management information systems design. The user is the most competent expert in the problem under consideration as well as the recipient of the designed system who will utilise it as a tool supporting his work. When the role of the user is conceived in such a way, the need for his participation in system analysis becomes obvious. The author presents reasons for active participation of the user in all phases of analysis and design and specifies conditions under which the user can get involved in the project and prepared to cooperate with the design team. The importance of system analysis with users taking active part in it as well as the essence and principles of this sort of approach have been discussed. Strategy of system implementation with users' participation has been presented using traditional system life cycle. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barnett A., Securing User Involvement, "Data Management" 1978, vol, 16, no 1.
 2. Bubenko J. A. Jr., Information Modeling in the Contest of System Development, in: Information Processing '80, S. H. Lavington (ed.), North-Holland, Amsterdam-New York-0xford 1980. .
 3. Damodaran L., User Involvement in System Design, "Data Processing" 1983, vol. 25, no 6. .
 4. Gane C., Sarson T., Structured Systems Analysis, Prentice-Hall, Englewodd Cliffs, NJ 1979. .
 5. Jakubowski R. , Projektowanie dokumentacji systemów przetwarzania danych w warunkach ich mechanizacji i automatyzacji, WNT, Warszawa 1973. .
 6. McKelvy B., Kilmann R.H., Organization Design: A Participative Multivariate Approach, "Administrative Science Quarterly " March. 1975, vol. 20. .
 7. Kilmann R.H., Participative Management in the College Classroom, "Journal of Applied Psychology" 1974, no 59.
 8. Kubit J., Identyfikacja systemów informacjach obiektów działalności wytwórczej, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1978. .
 9. Kuraś M., Podejście strukturalne w określaniu potrzeb użytkownika, maszynopis, Kraków 1985. .
 10. Kuraś M., Metody definiowania potrzeb informacyjnych użytkownika, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, Kraków 1985, nr 215. .
 11. Longworth G., Effective Systems Development, "Data Processing" 1982, vol. 24, no 7. .
 12. Mumford E., Participative Systems Design: Structure and Method, "Systems, Objectives, Solutions" 1981, no 1. .
 13. Projektowanie systemów informatycznych, praca zbiorowa pod red. E. Niedzielskiej, PWE, Warszawa 1977.
 14. Ross D. T. , Structured Analysis (SA): a Language for Communicating Ideas, IEEE Transactions of Software Engineering, SE-3(1), 1977. .
 15. Rzevski G., Prototypes versus Pilot Systems, in: Budde et al,(eds.) Approaches to Prototyping, Springer-Verlag, 1984. .
 16. Thayer R.H., Pyster A., Wood H.C., Validating Solutions to Major Problems in Software Engineering Project Management, "Computer" 1982, vol. 15, no 8. .
 17. Turner J. A. , Observations on the Use of Behavioral Models in Information Systems Research and Practice, "Information and Management" 1982, no 5. .
 18. Wasserman A. I., Information System Design Methodology, "Journal of the American Society for Information Science", January 1980. .
 19. Wong K.K.T., Mylopulos J., Two Views of Bata Semantics, 1977, vol. 15, no 3. .
 20. Yourdon E., Techniques for Program Structure and Design, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffsf Rew Jersey 1975.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu