BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urban Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Michałowska Mariola (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Czynniki wpływające na zachowania konsumentów w zakresie wyboru targowisk jako miejsca zakupu produktów konsumpcyjnych na przykładzie województwa lubuskiego
Factors Influencing Consumer Behavior in Terms of Choosing Market Squares as Places for Purchasing Consumer Products on the Example of Lubuskie Province
Źródło
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, t. 100, z. 2, s. 108-118, tab., bibliogr. 9 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Słowa kluczowe
Handel targowiskowy, Zachowania konsumenta, Preferencje konsumenta
Marketplace trade, Consumer behaviour, Consumer preferences
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubuskie
Lubuskie Voivodeship
Abstrakt
Celem pracy było określenie zachowań konsumentów w zakresie powodów dokonywania zakupów na targowisku, a także wskazanie artykułów oraz czynników, które mają istotny wpływ na decyzje zakupowe. Przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 208 respondentów w województwie lubuskim, a także zaproponowano przedsiębiorcom działania, które sprawią, że będą oni mogli lepiej zaspokoić oczekiwania i wymagania obecnych i przyszłych klientów. Zachowania konsumentów są przedmiotem wielu badań, rozważań i refleksji we współczesnym świecie, w którym konsument dąży do optymalnego zaspokojenia swoich potrzeb. Znajomość reguł, którymi kierują się konsumenci w wyborach zakupowych, jest ważnym elementem podejmowanych działań w polityce marketingowej podmiotów funkcjonujących na rynku. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to examine consumers' behavior in terms of why they make purchases at the marketplace, as well as to indicate what kind of items they purchase and what factors have an important influence on their purchasing decisions. The paper contains the results of the survey carried out among 208 respondents in Lubuskie Province, as well as the attempt to propose actions for entrepreneurs, which will ensure that they will be able to meet the expectations and requirements of their present and future customers. Knowledge of the rules by which the consumers are guided in their purchasing choices is an important part of the activities undertaken in the marketing policy of entities operating in the market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank Danych Lokalnych. GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl.
  2. Grzymała Z. 2011: Prywatyzacja, czy komunalizacja Międzynarodowych Targów Poznańskich o przyszły kształt poznańskiej przestrzeni w Polsce i w Europie, [w] Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego krajów, H. Mruk (red.), Polska Izba Przemysłu Targowego, Poznań, s. 25.
  3. Khan M. 2006: Consumer Behaviour and Advertising Menagement, New Age International Publishers, New Delhi, s. 4.
  4. Mój rynek. 2011: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, s. 4.
  5. Mróz B. (red.). 2009: Oblicza konsumpcjonizmu, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa, s. 9.
  6. Mruk H. (red.). 2011: Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego krajów, Polska Izba Przemysłu Targowego, Poznań, s. 5.
  7. Plichta J. 2004: Merchandising, [w] Handel detaliczny, funkcjonowanie i kierunki rozwoju, J. Szumilak (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 93.
  8. Schor J. B. 1998: The Overspent American. Why We Want What We Don't Need, Harper Perennial, New York, p. 57.
  9. Szromnik A. 2011: Targi w rozwoju miast i regionów, [w] Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego krajów, H. Mruk (red.), Polska Izba Przemysłu Targowego, Poznań, s. 53.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-9566
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu