BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciaszek Barbara M. (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Tytuł
Próba ciągło-dyskretnego ujęcia modelu procesu realizacji inwestycji przedstawionego w konwencji dynamiki systemowej
An Attempt at Continuous-discrete Approach to the System Dynamics Model of Investment Process
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987, nr 248, s. 125-140, rys., bibliogr. 13 poz
Słowa kluczowe
Inwestycje, Realizacja inwestycji, Dynamika inwestycji, Dynamika systemowa
Investment, Realisation of investments, Dynamic of investment, System dynamics
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
Przedstawiono prezentację modelu procesu realizacji inwestycji przedstawionego w konwencji dynamiki systemowej. Omówiono zasady metody Dynamiki Systemowej. Na koniec przedstawiono możliwości rozszerzenia Dynamiki Systemowej o elementy symulacji ciągło-dyskretnej.

The article deals with the investment realization treated as a process of transforming investment outlays into the completed investment. The process under consideration has been modelled in terms of J.W. Forrester's System Dynamics. Moreover, some elements characteristic of continuous as well as discrete simulation have been included in this model. On the basis of this example feasibility of incorporating elements of a combined continuous-discrete simulation into System Dynamics method has been discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerwiński E., Jurek W., Opis procesu narastania kapitału i jego oddziaływania na produkcję w matematycznych modelach wzrostu gospodarczego, w: Kulikowski B. (red.), Modelowanie systemowe społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, PWN, Warszawa 1979.
 2. Domar E.D., Szkice s teorii wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa 1962.
 3. Forrester J.W., Industrial Dynamics, MIT Press, 1961.
 4. Hurst U.R., Pritsker A.A.B., GASP IV: a Combined Continuous - Discrete FORTRAN Based Simulation Language, "Simulation" 1973, vol. 21, no. 3.
 5. Kalecki M., Zarys teorii wzrostu gospodarki socjalistycznej, PWN, Warszawa 1974, wyd. III.
 6. Lange O., Produkcyjno- techniczne podstawy efektywności inwestycji, w: Pisma ekonomiczne i społeczne 1930-1960, Warszawa 1961.
 7. Maciaszek B.M., Opis procesu realizacji inwestycji w postaci połączonego modelu ciągło-dyskretnego, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" 1984, nr 194.
 8. Maciaszek B. M., O wpływie podejmowanych decyzji ma sprawność procesu realizacji inwestycji, "Inwestycje i Budownictwo" 1985, nr 7.
 9. Pritsker A.A.B. , The GASP IV Simulation Language, Wiley - Interscience Publication, London 1974.
 10. Souček Z., Modelowanie i projektowanie systemów gospodarczych, PWE, Warszawa 1979.
 11. Wąsik B., Elementy Dynamiki Systemowej dla ekonomistów, AE, Kraków 1983.
 12. Wąsik B., Symulacyjny model procesu formowania majątku trwałego w gospodarce narodowej Polski w latach 1947-1980, w: Symulacja Systemów Gospodarczych - Suplement, TNOiK, Wrocław - Gliwice 1981.
 13. Wielgus M., Symulacja systemów mieszanych, Język symulacyjny GASP IV., Środowiskowe Centrum Obliczeniowe Cyfronet, Kraków 1983.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu