BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Januszewska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Proces prywatyzacji przedsiębiorstw uzdrowiskowych w Polsce
The Process of Spa Enterprises Privatization in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 303, s. 116-126, tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych
Słowa kluczowe
Uzdrowiska, Prywatyzacja, Przedsiębiorstwo, Turystyka zdrowotna
Health resort, Privatisation, Enterprises, Health tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polskie przedsiębiorstwa uzdrowiskowe przechodzą burzliwy okres przemian własnościowych. Po zakończeniu procesu prywatyzacji na rynku pozostanie tylko jedno państwowe uzdrowisko, w Krynicy-Zdroju. Przychylność inwestorów dla polskich kurortów wynika ze zmian w popycie turystycznym, w którym dostrzega się wzrost świadomości zdrowotnej i zainteresowanie turystyką zdrowotną. Miejscowości uzdrowiskowe są w naturalny sposób wyposażone w walory niezbędne do zaspakajania potrzeb zdrowotnych i mogą stać się wyspecjalizowanymi centrami turystycznymi, chętnie odwiedzanymi przez gości. Do tego niezbędne są inwestycje i własność prywatna, które te przemiany umożliwią.(abstrakt oryginalny)

Polish spa enterprises are currently undergoing the period of turbulent ownership transformations. After privatization processes are finalized only one state-owned spa enterprise in Krynica Zdrój will remain on the market. Investors favour Polish enterprises owing to changes in tourist demand which result from the increasing health awareness and interest in health tourism. Spa resorts represent locations prepared in a natural way to meet health oriented needs and can turn into specialized tourist centres popular among visitors. For this reason investments are indispensable as well as capital which facilitates such transformations. The objective of the paper is to provide characteristics and tries to evaluate the process of Polish spa resort companies' privatization. In order to carry out the above purpose the review of legislation documents and post-inspection reports was performed(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Hadzik A., Szromek A.R., Prywatyzacja zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i jej implikacje społeczne, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1873, Seria Organizacja i Zarządzanie z. 61, Politechnika Śląska, Gliwice 2012.
 2. Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa w latach: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
 3. Informacja o wynikach kontroli przekształceń własnościowych zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, Raport Najwyższej Izby Kontroli, nr ewid. 198/2002/P02113/KGP.
 4. Januszewska M., Perspektywy rozwoju uzdrowisk, "Turystyka i Rekreacja" 2005, nr 1.
 5. Januszewska M., Prywatyzacja uzdrowisk w Polsce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1000, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 6. Januszewska M., Unia szansą dla uzdrowisk, "Wiadomości Turystyczne" 2004, nr 15.
 7. Karty prywatyzacyjne Ministerstwa Skarbu, www.prywatyzacja,msp.gov.pl.
 8. Milewski R., Kwiatkowski E. (red.), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 9. Olesiński Z., Proces prywatyzacji w Polsce, Książka i Wiedza, Warszawa 2000.
 10. Raport o rynku napojów bezalkoholowych w Polsce w 2011 r., Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, www.coca cola.com.pl.
 11. Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji, DzU nr 146, poz. 1026.
 12. Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2008 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji, DzU nr 192, poz. 1186.
 13. Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji, DzU nr 192, poz. 1332.
 14. Ustawa z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, DzU nr 167, poz. 1399.
 15. Zintegrowany program rozwoju uzdrowisk ze szczególnym uwzględnieniem usług turystycznych, www.sgurp.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu