BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołembski Grzegorz (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Tourism research and education in Poland : History and contemporary issues
Źródło
The Poznań University of Economics Review, 2013, vol. 13, nr 4, s. 20-45, bibliogr. 146 poz.
Słowa kluczowe
Ocena procesu transformacji, Badania naukowe, Edukacja, Szkolenie kierowców
Evaluation of the transformation process, Scientific research, Education, Driver training
Abstrakt
The article identifies socio-economic changes in Poland after 1989 and their influence on the improvement of macroeconomic indicators and competitiveness. It also evaluates the impact of macroeconomic effects on the tourism market in Poland. Against this background the author considers the relationship between scientific research and tourism education arguing that quantitative changes in the development of tourism higher education have not resulted in the increase in both quantity and quality of research in the field. The article identifies drivers of tourism research that have expanded knowledge and were of practical use. The issues discussed include statistical capture and analysis of tourism-related phenomena, regional studies on sustainable development and the tourism function of regions as well as microeconomic problems such as quality of services, innovativeness and entrepreneurship. Examples are given of the use of research findings in didactic processes. Finally the article presents a review of research collaboration and student exchange programmes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak, W., 2008, Metodologia badań w turystyce, in: Winiarski, R. (red.), Turystyka w naukach humanistycznych, PWN, Warszawa.
 2. Alejziak, W, 2009, TelSKART© - Nowa metoda badań i pomiaru wielkości ruchu turystycznego, Folia Turística, no. 21, AWF, Kraków.
 3. Alejziak, W, 2010, Teoretyczne podstawy i najważniejsze metody badania wielkości ruchu turystycznego (aspekty regionalne i lokalne), in: Dziedzic, E. (red.), Regionalne badania konsumentów usług turystycznych, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
 4. Alejziak, W, Marciniec, T, 2003, Międzynarodowe organizacje turystyczne, Albis, Kraków.
 5. Alejziak, W, Winiarski, R., 2003, Perspektywy rozwoju nauk o turystyce, in: Winiarski, R. (red.), Nauki o turystyce, Monografie i Studia, nr 7, AWF, Kraków.
 6. Bednarska, M., 2004a, Risk Control Methods in a Hotel Operation, The Poznan University of Economics Review, vol. 4, no. 1.
 7. Bednarska, M., 2004b, Ryzyko popytowe w działalności hotelu - źródła i metody kontroli, in: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 53, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 8. Bednarska, M., 2005, Zarzadzanie ryzykiem w działalności hotelu (doctoral dissertation).
 9. Bednarska, M., 2007, Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych, in: Rapacz, A. (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 10. Bednarska, M., Białowąs, S., 2008, Nature of Risk in Hotel Operations and Possibilities of Its Measurement, in: Gołembski, G. (ed.), Entrepreneurship and Quality in Tourism in Light of Polish and International Research, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 98, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznan.
 11. Bednarska, M., Gołembski, G., Markiewicz, E., Olszewski, M., 2007, Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, PWE, Warszawa.
 12. Bosiacki, S. (red.), 2000, Strategia rozwoju rynku turystycznego w Poznaniu, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Instytut Turystyki w Warszawie, Poznań.
 13. Bosiacki, S., 2006, Nowa droga rozwoju polskiej turystyki, in: Dąbrowski, A., Rowiński, R. (red.), Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013. Założenia teoretyczne jako inspiracja dla praktyki, Warszawa.
 14. Bosiacki, S., Guzik, B., 2009, Trafność prognoz koniunktury turystycznej na przykładzie testu koniunktury GUS 2003-2008, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 567, Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 12, Współczesne Problemy Funkcjonowania Gospodarki Turystycznej.
 15. Bosiacki, S., Konys, L., 2001, Koniunktura na rynku usług turystycznych: IV kwartał 2000 roku, Instytut Turystyki, Zakład Badań i Analiz Rynku Turystycznego w Poznaniu, Poznań.
 16. Bosiacki, S., Sikora, J. (red.), 1997, Strategia rozwoju turystyki w województwie gorzowskim, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
 17. Bosiacki, S., Śniadek, J., 2011, Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki biznesowej w Poznaniu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 157 Gospodarka turystyczna w regionie - Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca.
 18. Butowski, L., 2009, Turystyka w polityce spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej w latach 1994-1999 i 2000-2006. Uwarunkowania teoretyczne, zakres rzeczowy, finansowy i przestrzenny, Difin, Warszawa.
 19. Byszewska-Korbel, M., Dziedzic, T., Łopaciński, K., 2004, Rynek inwestycji hotelarskich w Polsce, Instytut Turystyki, Wiadomości Turystyczne, Warszawa.
 20. Czernek, K., 2007, Czynniki Stymulujące i utrudniające inicjatywy partnerskie podmiotów tworzących produkt turystyczny regionu, in: Rapacz, A. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Jeremen Press, Jelenia Góra.
 21. Czernek, K., 2010, Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie (doctoral dissertation).
 22. Czernek, K., Majewska, J., Olszewski, M., Resiak-Urbanowicz, M., 2006, Obszary priorytetowe strategii. Promocja i dystrybucja ofert Makroregionu. Współpraca i przywództwo w osiąganiu celów strategii,, in: Ornych-Tabędzka, M. (red.), Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 23. Derek, M., 2007, Gmina turystyczna - ujęcie metodologiczno-metodyczne, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 24. Drzewiecki, M., 1993, Strategia turystyki w planach zagospodarowania przestrzennego regionów, Problemy Turystyki, vol. 16, nr 4.
 25. Duridiwka, M., 2003, The Tourist Region and Globalization Processes, Turyzm, no. 13/1.
 26. Dziedzic, E., 2003, 2004, 2006, Rachunek satelitarny turystyki dla Polski 2000, 2001, 2002, Warszawa.
 27. Dziedzic, E., 2005, Mierzenie efektów ekonomicznych turystyki a polityka turystyczna - aspekty teoretyczne i praktyczne, in: Turystyka w badaniach naukowych, Kraków-Rzeszów.
 28. Dziedzic, E., 2008, Impact of Improved Accessibility on the Chosen Destinations in Poland. 'An Enterprise Odyssey: Tourism - Governance and Entrepreneurship", Zagreb University Cvtat.
 29. Dziedzic, T, Łopaciński, K., 2004, Rynek hotelarski w Polsce, Wiadomości Turystyczne, Warszawa.
 30. Dziedzic, T, Łopaciński, K., Radkowska, B., Więckowski, M., 2004, Rynek lotniczy w Polsce, Eurosystem, Warszawa.
 31. Eurostat 2010.
 32. Gaworecki, W.W., 2010, Turystyka, PWE, Warszawa.
 33. Gołembski, G., 1998, Jakość usług w turystyce kwalifikowanej, Kongres WTO w Krakówie, 8-10.10, Kraków.
 34. Gołembski, G., 1999a, Integrated Quality Management - Kształtowanie jakości produktu turystycznego w regionie, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 3-4.
 35. Gołembski, G. (red.), 1999b, Regionalne aspekty rozwoju turystyk, PWN, Warszawa-Poznań.
 36. Gołembski, G. (red.), 2002, Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 37. Gołembski, G., 2004a, Rola jakości w formułowaniu strategii produktu turystycznego, in: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 53, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 38. Gołembski, G., 2004b, The Role of the Public Sector in Developing Tourism Product Strategies for Tourism Destinations, The Poznań University of Economics Review, vol. 4, no. 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 39. Gołembski, G., 2005a, Metody badania przedsiębiorczości w polskim sektorze turystycznym, Problemy Turystyki, Instytut Turystyki, no. 1-2, vol. XXVIII.
 40. Gołembski, G., 2005b, The Methods of Enterepreneurship Research in Polish Tourism Sector, conference of Tourism Research Center Bruggia (Belgium), 14-17.04.
 41. Gołembski, G., 2007, The Impact of Modern Management Methods on Hotel Operational Performance, AIEST, Tourism Review, vol. 62, no. 2.
 42. Gołembski, G. (ed.), 2008a, Entrepreneurship and Quality in Tourism in Light of Polish and International Research, Scientific Journal no. 99, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 99, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 43. Gołembski, G., 2008b, Methods Entrepreneurship Research in the Polish Tourism Sector, in: Gołembski, G. (red.), Entrepreneurship and Quality in Tourism in Light of Polish and International Research, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 99, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 44. Gołembski, G. (red.), 2009, Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa.
 45. Gołembski, G., 2011, Appraisal of Local Government's Impact on the Tourist Function of a Big City, in: Gołembski, G. (ed.), Determinants of Tourism Development in Urban Destinations and Methods of Tourism Measurement - The Case of Poznan, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 46. Gołembski, G., Nawrot, L., Olszewski, M., Zmyślony, R, 2010, Tourism Area Life Cycle, Poland Tourism, no. 4, vol. 58.
 47. Gołembski, G., Olszewski, M., 2010, The Spas of Salt Mine Bochnia - a Polish Case Study, in: Weirmair, K., Keller, R, Pechlaner, H., Go, F.M. (eds.), Innovation and Entrepreneurship: Strategies and Processes for Success in Tourism, Erich Schmidt Verlag, Berlin.
 48. Government Centre for Strategic Studies 2002.
 49. Gryszel, R, Jaremen, D.E., Rapacz, A., 2008, Zasady zrównoważonego rozwoju w praktyce funkcjonowania obiektów hotelarskich, in: Wodejko, S. (red.), Zrównoważony rozwój turystyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 50. Januszewska, M., 2009, Wpływ wiedzy na innowacyjność przedsiębiorstw uzdrowiskowych, in: Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Krynica Zdrój.
 51. Januszewska, M., 2010, Innowacyjne przedsiębiorstwo turystyczne oparte na wiedzy, in: Rogoziński, K., Panasiuk, A. (red.), Zarzadzanie organizacjami usługowymi, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu, nr 145, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 52. Jaremen, D.E., 2001, Determinanty i sposoby kształtowania jakości usługi hotelarskiej w hotelach województwa dolnośląskiego, Turyzm, nr 11, Łódź.
 53. Jaremen, D.E., 2004, Jakość produktu turystycznego regionu, in: Koćwin, L. (red.), Turystyka w strategii rozwoju miast i gmin Ziemi Łódzkiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzani a "Edukacja", Wrocław.
 54. Jaremen, D.E., Turakiewicz, J., 2010, Koncepcja turystyki zrównoważonej - podstawowe założenia i zasady, in: Poskrobko, B., Edukacja dla ładu ekonomicznego, t. 2, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok-Wrocław.
 55. Jażdżewska, I. (red.), 2008, Funkcja turystyczna miast, XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 56. Jedlińska, M., 2006, Wejście międzynarodowych systemów hotelowych na rynek Polski a modyfikacja oczekiwań gości hotelowych, in: Rapacz, A. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Wyższej Szkoły Zarządzania Gospodarką Regionalną i Turystyką w Kielcach, Jelenia Góra.
 57. Jedlińska, M., Jaremen, D., 2008, Znaczenie i metody pomiaru jakości usług hotelarskich, in: Gospodarka regionalna i turystyka, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Ekonomicznych w Kielcach, Kielce.
 58. Kachniewska, M., 2002, Zarzadzanie jakością usług turystycznych, Difin, Warszawa.
 59. Kachniewska, M., 2004, ISO 9001 w przedsiębiorstwie turystycznym, WSHiP, Warszawa.
 60. Kachniewska, M., 2006, Tourism Quality Management, WSHiFM, Warszawa.
 61. Kachniewska, M., 2008, Emisja obligacji komunalnych jako czynnik konkurencyjności regionu turystycznego, in: Gołembski, G. (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 62. Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B., 2010, Produkt turystyczny: pomysł, organizacja, zarzadzanie, wyd. 2 zm., PWE, Warszawa.
 63. Konieczna-Domańska, A., 2008a, Biura podróży na rynku turystycznym, PWN, Warszawa.
 64. Konieczna-Domańska, A., 2008b, Działania wielkich światowych koncernów podróży na rzecz zrównoważonego rozwoju na przykładzie TUI, in: Wodejko, S. (red.), Zrównoważony rozwój turystyki, Warszawa.
 65. Kosmaczewska, J., 2004, Systemy oceny jakości wiejskiej bazy noclegowej w Polsce i wybranych krajach UE, in: Bosiacki, S., Grell, J. (red.), Gospodarka turystyczna w XXI wieku - szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji narodowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań.
 66. Kowalczyk, A., 2010, Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa.
 67. Kowalczyk, A., Derek, M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, PWN, Warszawa.
 68. Krasiński, Z., 2004, Zrównoważony rozwój uzdrowisk, in: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 53, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 69. Kruczek, Z., 2009a, Polska geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków.
 70. Kruczek, Z., 2009b, Region turystyczny jako podmiot edukacji, Folia Turistica, nr 21.
 71. Krzymowska-Kostrowicka, A., 1992, Principles of Valorization of Utility and Attractiveness of Vegetational Mantle for Recreation (Methodical Study), in: Warszyńska, J. (ed.), Scientific and Didactic Activity in Polish University Centres on the Geography of Tourism, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, nr 86.
 72. Kulczyk, S., 2007, Problem regionalizacji dla potrzeb turystyki na przykładzie Mazowsza, in: Kurek, W, Faracik, R. (red.), Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków.
 73. Kurek, W, 2005, Turystyczna funkcja obszarów górskich, Turyzm, 1.15, z. 1/2.
 74. Kurek, W. (red.), 2007, Turystyka, PWN, Warszawa.
 75. Lijewski, T., Mikulowski, B., Wyrzykowski, J., 2009, Geografia turystyki Polski, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 76. Liszewski, S., 1991, Ruch turystyczny krajowy i zagraniczny w Polsce. Metodologia pomiaru i analizy ruchu turystycznego, Problemy Turystyki, R. XIV, nr 1/2.
 77. Liszewski, S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, t. 5, z. 2.
 78. Liszewski, S., 2006, Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne w Polsce i ich rola w rozwoju kraju i regionu, in: Gołembski, G. (red.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek - Przestrzeń - Przedsiębiorstwo, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań.
 79. Liszewski, S., 2009, Jakość środowiska naturalnego a jakość turystyki, in: Gołembski, G. (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa.
 80. Majewska, J., 2006 Kształtowanie przedsiębiorczości lokalnej w pobudzaniu potencjału wewnętrznego gminy, in: Klasik, A. (red.), Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spójności przestrzeni europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 81. Majewska, J., 2008, Local Governments Involvement in the Development of Entrepreneurship in Emerging Tourist Destinations, in: Entrepreneurship and Quality in Tourism in Light of Polish and International Research, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 99, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznan.
 82. Majewska, J., 2009, Samorząd terytorialny w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy (doctoral dissertation).
 83. Marciszewska, B., 1998, Selected Problems of Sustainable Tourism in Gdansk Region, Journal of European Business Education, vol. 8, no. 1.
 84. Markiewicz, E., 2008, Kształtowanie produktu globalnego w przedsiębiorstwie hotelarskim (doctoral dissertation).
 85. Markiewicz, E., 2008, Uwarunkowania kulturowe strategii produktu globalnego w przedsiębiorstwie hotelarskim, in: Kazimierczak, M. (red.), W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań.
 86. Matczak, A., 1992, Model badan ruchu turystycznego. Studium metodologiczne, Acta Universitatis Łódźiensis.
 87. Meyer, B., 2008, Kształtowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych przez turystykę, Rozprawy i Studia, t. (750) 676, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 88. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 2010.
 89. Milewski, D., 2008, Wybrane aspekty kształtowania jakości przewozów turystycznych w transporcie lotniczym i morskim, in: Panasiuk, A., Pluciński, M. (red.), Transport morski i lotniczy w obsłudze ruchu pasażerskiego: implikacje dla regionów, Szczecin.
 90. Nawrocka, E., 1998, Strategia rozwoju przestrzeni, M. Obrębalski (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 91. Nawrocka, E., 2008, Rozwój międzynarodowych systemów hotelowych w dobie globalizacji, in: Dworeczki, Z., Romanowska, M. (red.), Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 92. Nawrot, L., 2006a, Bezpośrednia konkurencyjność regionu turystycznego - istota i możliwości pomiaru, in: Gołembski, G. (red.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek - Przestrzeń - Przedsiębiorstwo, Gremium Ekspertów Turystyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 93. Nawrot, L, 2006b, Konkurencyjność pośrednia regionu turystycznego, in: Raszka, B., Bosiacki, S. (red.), Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Globalne wyzwania i zagrożenia, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań.
 94. Nawrot, L, 2008, Konkurencyjność w ujęciu regionalnym - problemy badawcze na poziomie mezoekonomicznym, in: Gołembski, G. (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Gremium Ekspertów Turystyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 95. Nawrot, L, Nawrot, K., 2010, The Impact of Tourism on Competitiveness of Agricultural Areas, in: Roy, K., Kar, S. (eds.), The Seventh IIDS-IIMS International Conference on Development (New Series), International Institute of Development Studies, Kalkuta.
 96. Nawrot, L, Zmyślony, P., 2004, Inwestor czy synergetyk: Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki, in: Gałecki, R. (red.), Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, Łowicz.
 97. Nawrot, L., Zmyślony, P., 2009, Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego, PROKSENIA, Kraków.
 98. Niezgoda, A., 2004, Rola samorządu lokalnego we wprowadzaniu turystyki zrównoważonej, in: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 53, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 99. Niezgoda, A., 2006, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 100. Niezgoda A., 2008, Cele rozwoju zrównoważonego a przewaga konkurencyjna obszaru recepcji turystycznej, in: Gołembski, G. (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Gremium Ekspertów Turystyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 101. Niezgoda, A., 2010, The Effect of Culture - Related Factors on Tourist Buying Decisions: Marketing Implications for Tourism Firms, in: An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business, University of Zagreb, Zagreb.
 102. Niezgoda, A., Zmyślony, P, 2006, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, wyd. drugie zmienione, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 103. Olszewski, M., 2004, Zastosowanie metod oceny jakości w hotelarstwie, in: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 53, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 104. Olszewski, M., 2007a, Kształtowanie jakości w przedsiębiorstwie turystycznym, in: Gołembski, G. (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne: ujęcie statyczne i dynamiczne, PWE, Warszawa.
 105. Olszewski, M., 2007b, Wykorzystanie metody zdarzeń krytycznych do oceny jakości w turystyce, in: Rapacz, A. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie: wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra.
 106. Olszewski, M., 2008, Metody pomiaru jakości usług turystycznych, in: Gołembski, G. (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości i jakości w turystyce w świetle badań krajowych i międzynarodowych, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 98, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 107. Olszewski, M., 2011, Zarzadzanie wiedzą w procesie konkurowania przez jakość na rynku hotelarskim (doctoral dissertation).
 108. Oniszczuk, M., 2009, Inwestycje zagraniczne - w Polsce i na świecie, Gazeta Finansowa, 10.10.
 109. Panasiuk, A. (red.), 2005, Marketing usług turystycznych, PWN.
 110. Panasiuk, A. (red.), 2006, Ekonomika turystyki, PWN.
 111. Panasiuk, A. (red.), 2008, Gospodarka turystyczna, PWN.
 112. Palusiński, R., 2002, Możliwości współpracy samorządów lokalnych na rzecz rozwoju w Polsce, in: Szymla, Z. (red.), Prace z zakresu ekonomii, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, nr 1, Bielsko-Biała.
 113. Palusiński, R., 2005, Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przypadek gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wydawnictwo IGiGP UJ, Kraków.
 114. Quality Assurance Agency, 2001, Guidelines on HE Progress Files, The Quality Assurance Agency (QAA) to Higher Education.
 115. Rapacz, A. (red.), 2004, Współpraca i integracja w turystyce w euroregionie Nysa wperspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 116. Rapacz, A. (red.), 2006, Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Gospodarką Regionalną w Kielcach, Kielce.
 117. Rapacz, A. (red.), 2007, Przedsiębiorstwo turystyczne, Difin.
 118. Rapacz, A. (red.), 2008, Innowacyjność w gospodarce, Gospodarka a środowisko no. 8, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 2, Wrocław.
 119. Sala, J., 2011, Marketing w gastronomii, wyd. 2, PWE, Warszawa.
 120. Skalska, T., 2006, Wybrane narzędzia oceny wpływu turystyki na gospodarkę w regionie, in: Gołembski, G. (red.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek - Przestrzeń - Przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 121. Skalska, T., 2008, Responsiveness of Tourism Demand to Fluctuations in Prices and Exchange Rates as Illustrated by Inbound Tourism in Poland. An Enterprise Odyssey: Tourism - Governance and Entrepreneurship, Dubrovnik.
 122. Skalska, T., 2010a, Analiza popytu turystycznego nierezydentów: determinanty, zależności, próbą konstrukcji modeli, Folia Turistica, AWF Kraków.
 123. Skalska, T., 2010b, Konkurencyjność cenowa polskich produktów turystycznych w relacji ofert głównych konkurentów, in: Sala, J. (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, PWE, Warszawa.
 124. Skalska, T., Dziedzic, E., 2009, Ocena możliwości sporządzania rachunku satelitarnego turystyki w układzie regionalnym (wg województw), in: Rapacz, A. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, Ad Rem, Jelenia Góra.
 125. Skalska, T., Dziedzic, E., 2010, Evaluation of Competitiveness of "City Break" Products in Selected European Countries, 1st International Forum on Tourism Statistics, Lizbona.
 126. Skalska, T., Dziedzic, E., Kachniewska, M., Łopaciński, K., 2009, Rachunek satelitarny turystyki dla Polski za 2006 rok, Instytut Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa.
 127. Sołowiej, D., 1993, Weryfikacja ocen integralnych atrakcyjności środowiska przyrodniczego człowieka w wybranych systemach rekreacyjnych, Geografia, Wydawnictwo Naukowe UAM, nr 53.
 128. Szostak, D., 2008, Innowacje usługowe w hotelarstwie - wybrane zagadnienia, in: Panasiuk, A., Rogoziński, K. (red.), Usługi w Polsce: nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, t. 2, Szczecin.
 129. Szubert-Zarzeczny, U, 2008, Kulturowe uwarunkowania rozwoju zrównoważonego w wybranych krajach Unii Europejskiej, in: Urbaniec, M., Halavach, E. (red.), Wdrażanie rozwoju zrównoważonego: strategie i instrumenty, Częstochowa.
 130. Szymańska, E., 2009, Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych w Polsce, Politechnika Białostocka (habilitation thesis).
 131. Średzińska-Markiewicz, E., 2001, Privatisation through the Stock Exchange: A Case Study of Orbis S.A., Problems of Tourism (Problemy Turystyki), Instytut Turystyki, Warszawa.
 132. Warszyńska, J. (red.), 2006, Turystyka zrównoważona na obszarze Beskidów Zachodnich. Studium uwarunkowań i barier rozwoju, Zakład Sozologii, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i energią PAN, Kraków.
 133. Wąsowicz, E., 2003, Determinanty jakości produktu turystycznego (doctoral dissertation).
 134. Winiarski, R., 1989, Wstęp do teorii rekreacji (ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji fizycznej), Wydawnictwo Skryptowe, nr 100, AWF, Kraków.
 135. Winiarski, R., 1993, Perspektywy kształcenia specjalistów rekreacji, in: Grabowski, H. (red.), Społeczno-pedagogiczne problemy kształcenia w uczelniach wychowania fizycznego, AWF, Kraków.
 136. Winiarski, R., 2001, Sylwetka absolwenta studiów wyższych w zakresie turystyki i rekreacji, in: Nowakowska, A. (red.), Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji, Zeszyty Naukowe, nr 81, AWF, Kraków.
 137. Włodarczyk, B., 2009, Przestrzeń turystyczna: istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, (habilitation thesis).
 138. Zawistowska, H., 1999, Podstawy prawa w turystyce: podręcznik dla szkól i licencjatów, PWN, Warszawa.
 139. Zawistowska, H., 2005, Działania Unii europejskiej na rzecz poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych, in: Pierikos, K. (red.), Konkurencyjność polskiego produktu turystycznego, Warszawa.
 140. Zmyślony, R, 2004, Rola przywództwa w rozwoju regionu turystycznego (doctoral dissertation).
 141. Zmyślony, R, 2008a, Zintegrowany system zarządzania jakością w regionie turystycznym: podstawy koncepcyjne i możliwości zastosowania, in: Gołembski, G. (red.), Nowe trendy rozwoju turystyki, Wydawnictwo PWSZ w Sulechowie, Sulechów.
 142. Zmyślony, R, 2008b, Leadership Activities of Tourist Entrepreneurs as a Form of Their Entrepreneurship in a Tourist Destination, in: Gołembski, G. (ed.), Entrepreneurship and Quality in Tourism in Light of Polish and International Research, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 143. Zmyślony, R, 2011, Planowanie strategiczne rozwoju funkcji turystycznej na obszarach metropolitarnych - przykład Poznania, in: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 144. Żabińska, T., 2004, Podstawowe koncepcje jakości usług a problemy ich operacjonalizacji dla potrzeb zarządzania, in: Żabińska, T. (red.), Marketing strategiczny i relacyjny. Węzłowe kierunki i metodyka badan, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 145. Żabińska, T., 2006, Marketing w procesie tworzenia konkurencyjności regionów turystycznych, in: Duliniec, E. (red.), Ekspansja czy regres marketingu, Wydawnictwo SGH-PWE, Warszawa.
 146. Żabińska T., 2007, Sieci partnerskie jako podstawa zrównoważonego rozwoju turystyki w regionie - kluczowe czynniki sukcesu, in: Wyrzykowski, J. (red.), Rola turystyki w gospodarce regionie, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5877
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu