BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Firlej Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w warunkach unijnych
Assessment of Competitiveness and Development of Business Opportunities of Agri-Food Industry in the EU Conditions
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2010, nr 3, s. 163-175, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze, Przemysł rolno-spożywczy, Rozwój przedsiębiorstwa, Konkurencyjność rolnictwa, Agrobiznes, Integracja rolnictwa Polski z UE
Competitiveness, Enterprise competitiveness, Agri-food company, Agri-food industry, Enterprise development, Agricultural competitiveness, Agrobusiness, Integration of Polish agriculture with the EU
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule została dokonana ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w warunkach unijnych. Jako, że przedsiębiorstwa przemysłu rolno-spożywczego są nierozerwalnie związane z funkcjonowaniem całego sektora agrobiznesu wcześniej dokonano wyeksponowania mocnych i słabych stron sytuacji wewnętrznej agrobiznesu w fazie pełnego członkostwa w Unii Europejskiej w 2010 r. Przeprowadzono także badania dotyczące diagnozy relatywnych korzyści konkurencyjnych działów o strategicznym znaczeniu dla agrobiznesu, tj. rolnictwa i przemysłu spożywczego. Były to badania porównawcze dla wcześniej przeprowadzonych w roku 2007, a więc w 3 lata po przystąpieniu Polski do grupy państw członkowskich Unii Europejskiej. Artykuł kończą wnioski na temat czynników wpływających na zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w województwie małopolskim, które zmodyfikowały ich strategie działania w ostatnich 3 latach. (abstrakt oryginalny)

In this article competitiveness and enterprise development opportunities for agribusiness - food in terms of the EU have been assessed. As agribusiness companies - food are inextricably linked to the functioning of the entire agribusiness sectors visibility, strengths and weaknesses of the internal situation of agribusiness in the phase of full membership in the European Union in 2010 have been previously underlined. There were also studies carried out on the relative benefits of competing diagnostic departments of strategic importance for agri-business, i.e. agriculture and food industry. This was a comparative study with the previously conducted in 2007, so in three years after the Polish accession to the group of Member States of the European Union. The article ends with conclusions about the determinants of changes in the functioning of the agribusiness - food in Malopolska, which have altered their strategies in the last 3 years. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Benedykt XVI, Caritas in veritate, www.areopag.eu/tl_files/relacje/Encyklika-fragmenty.pdf. [20.06.2010].
  2. Czyżewski A., Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Ujęcie makro- i mikroekonomiczne. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007.
  3. Firlej K., Lokalizacja przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w fazie transformacji, "Roczniki Naukowe SERiA", 2009/4.
  4. Firlej K., Rozwój przemysłu rolno - spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2008.
  5. Firlej K., Stymulanty konkurencyjności w zarządzaniu spółkami z indeksu WIG - Spożywczy, [w:] A. Birski (red.), Uwarunkowania rynkowe konkurencyjności przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2008.
  6. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.
  7. Prusek A., Strategia rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej, Wyd. "Secesja", Kraków 1995.
  8. Rejman K., Rozwój europejskiego rynku żywnościowego odzwierciedleniem trendów zachowań i preferencji żywieniowych konsumentów, [w:] H. Manteuffel-Szoege, Problemy rolnictwa światowego. T. XI, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.
  9. Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.
  10. Urban S., Marketing produktów spożywczych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu