BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Liczmańska Katarzyna (Sobieski Sp. z o.o.)
Tytuł
Efekt kraju pochodzenia produktu a decyzje nabywcze konsumentów sektora alkoholi wysokoprocentowych
The Influence of the Products Country of Origin on Purchasing Decisions of Consumers in the Spirits Sector
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2010, nr 3, s. 177-187, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Decyzje konsumenckie, Etnocentryzm, Kraj pochodzenia produktu, Marka produktu, Rynek napojów alkoholowych
Consumer decision, Ethnocentrism, Country of origin (COO), Product brand, Alcoholic beverages market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kultura lokalnej społeczności jest jednym z istotnych elementów otoczenia w jakim funkcjonuje przedsiębiorstwo, determinuje postawy, zachowania i decyzje dotyczące wyborów konsumenckich. Tendencje etnocentryczne mają szczególny wpływ na zachowania konsumenckie, szczególnie w segmentach produktów żywnościowych. W artykule autorka przedstawia jak informacja o kraju pochodzenia produktu wpływa na decyzje nabywcze konsumentów sektora alkoholi wysokoprocentowych. Polska od wieków słynie na całym świecie z tradycyjnego trunku, jakim jest wódka, czego naturalną konsekwencją wydaje się być zastosowanie w tym sektorze strategii marketingowych w oparciu o efekt kraju pochodzenia produktu. (abstrakt oryginalny)

The culture of local communities is one of the key elements comprising the environment in which a company operates. Culture determines attitudes, codes of behavior and affects consumer choices. Ethnocentric tendencies have a particular effect on consumer behavior, especially in the food product segments. The author describes the influence of the product's country of origin on the purchasing decisions in the spirits sector. Polish traditional spirit - vodka has been famous for centuries around the world. It would therefore be natural to exploit the effect of the country of origin in the marketing strategies of this sector. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Figiel A., Etnocentryzm konsumencki, Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa 2004.
 2. Karcz K., Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE, Warszawa 2004.
 3. Komor M., Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku, PWN, Warszawa 2000.
 4. Kotler P., Armstrong G., Principles of Marketing, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1998.
 5. Kotler P., The New marketing and sales - strategies and tactics, XIX Seminar of the series Authorities, 17.05.2006.
 6. Maison D., Rosyjska ruletka, francuska miłość, hiszpański temperament, "Marketin- g&More" z dnia 04.06.2009.
 7. Malarkiewicz A., Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.
 8. Duliniec E. (red.) Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, Instrumenty, tendencje, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2007.
 9. Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
 10. Min Han C., The role of consumer patriotism In the of foreign products, "Journal of Advertising Research," June/July 1998.
 11. Shimp T. A., Dharma S., Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE, "Journal of Marketing Research", August 1987.
 12. Smoleń T., Determinanty kulturowe decyzji marketingowych dotyczących produktu i dystrybucji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", 2007/729.
 13. Usunier J.C., Marketing across Cultures, Prentice Hall, Harlow, Essex 1996.
 14. Verlegh P. W. J., Steenkamp J.-B.E.M., A review and meta-analysis of country of origin research, "Journal of Economic Psychology", 1999/20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu