BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrówczyńska-Kamińska Aldona (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Zaopatrzenie materiałowe oraz tworzenie i rozdysponowanie podaży produktów przemysłu spożywczego w krajach Unii Europejskiej
The Material Procurement and Creating and Distribution of the Food Industry Supply in the EU Countries
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2010, nr 3, s. 189-209, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Zaopatrzenie materiałowe, Podaż, Artykuły spożywcze, Przemysł spożywczy, Przepływy międzygałęziowe, Sektor rolno-spożywczy
Material supply, Supply, Foodstuffs, Food industry, Input−Output Model, Agri-food sector
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem opracowania było przedstawienie zaopatrzenia materiałowego oraz tworzenia i rozdysponowania podaży produktów przemysłu spożywczego w krajach Unii Europejskiej. Przeprowadzona analiza współzależności w unijnym przemyśle rolno-spożywczym wykazała, że przemiany przebiegają w pożądanym kierunku, zmienia się wewnętrzna struktura zaopatrzenia materiałowego i powiązanie przemysłu spożywczego z gospodarką narodową. Analiza porównawcza wykazała, że w zaopatrzeniu materiałowym trzeciej sfery musi wzrastać rola sfery pierwszej, w tym głównie sektora usługowego. Przemysł rolno-spożywczy powinien być przede wszystkim odbiorcą surowców rolnych z rolnictwa i głównym dostarczycielem gotowych produktów żywnościowych dla ludności (popyt końcowy). Wzrosnąć powinna rola eksportu i importu w tworzeniu i rozdysponowaniu podaży produktów przemysłu spożywczego, dzięki czemu procesy globalne będą miały większy wpływ na rozwój całego sektora rolno- żywnościowego w krajach Unii Europejskiej. Bezsprzeczna jest równorzędność wszystkich członów w gospodarce żywnościowej, lecz wiodącą i integrującą rolę powinien odgrywać właśnie przemysł rolno-spożywczy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to present the material procurement of the food industry as well as the processes of creating and distributing of food industry products' supply in the EU countries. The results prove that in EU' food industry the internal structure of material procurement and its links with national economies change. Comparative analysis shoved that the importance of the first sphere (mainly services) in material procurement of the third sphere needs to increase. The food industry ought to be mostly receiver of agricultural products and the main supplier of food (final demand). The importance of export and import in processes of creating and distributing of food industry products' supply should be increased. Thus the global changes would have bigger influence on the development of agri-food sector in EU countries. All spheres in agri-business should play an important role, however the food industry should lead and integrate all the other spheres. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski A., Helak K., Przekształcenia w kompleksie gospodarki żywnościowej w Polsce, "Wieś i Rolnictwo", 1991/3.
 2. Czyżewski A., Rozwój rolnictwa i agrobiznesu w skali krajowej i lokalnej, ODR, Poznań 1995.
 3. Czyżewski A., Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 4. Davis J. H., Goldberg R. A., A Concept od agribusiness, Boston 1957, tłumaczenie polskie: Koncepcja agrobiznesu, IER, Warszawa 1967.
 5. Grabowski S., Ekonomika gospodarki żywnościowej, Wyd. Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa 1995.
 6. Manual of Supply, Use and Input-Output Tables; Methodologies and Working papers, Eurostat, 2008.
 7. Nieżurawski L., Ekonomika i organizacja przemysłu spożywczego. Wydawnictwo UMK, Toruń 1993.
 8. PKWiU 2004, GUS, Warszawa.
 9. Poczta W., Mrówczyńska A., Przemysł spożywczy jako główne ogniwo agrobiznesu (analiza regionalna) [w:] Urban S., Agrobiznes 2002, Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa. T II, Prace Naukowe, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, 2002.
 10. Poczta W., Mrówczyńska-Kamińska A., Agrobiznes w Polsce jako subsystem gospodarki narodowej, Wyd. Akademii Rolniczej, Poznań 2004.
 11. Poczta W., Mrówczyńska-Kamińska A., Tworzenie i rozdysponowanie produkcji przemysłu spożywczego na tle związków z gospodarką, [w:] S. Urban (red.), Agrobiznes 2004, Sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, 2004.
 12. Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług z 2004 roku dla odpowiednich krajów, dane niepublikowane.
 13. Schiff M., Valdes A., Agriculture and the macroeconomy, the World Bank, DP Dev. Res. Group trade and rural Dev. Depart., Policy Res. Work paper 1967, Washington D.C., 1998.
 14. Woś A., Zegar J. S., Gospodarka żywnościowa. Problemy ekonomiki i sterowania, Warszawa 1983.
 15. Woś A., Związki rolnictwa z gospodarką narodową, PWRiL, Warszawa1979.
 16. Woś A., Agrobiznes - Makroekonomika, Tom I. Wyd. Key Text, Warszawa 1996.
 17. Woś A., Gospodarka żywnościowa. Kompleks gospodarki żywnościowej, [w:] A. Woś (red.), Encyklopedia agrobiznesu, Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.
 18. Woś. A., Podstawy agrobiznesu, Wyd. Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa 1996.
 19. www.epp.eurostat.ec.europa.eu [05.05.2010].
 20. Zalewski A., Problemy gospodarki żywnościowej w Polsce. PWN, Warszawa, 1989.
 21. Zegar J. S., Agregat żywnościowy jako transformator zasileń, "Wieś i Rolnictwo", 1973/1, s. 123.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu