BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieprow Joanna (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Ocena efektywności inwestycji rzeczowych za pomocą metody NPV
Effectiveness of Physical Investment with the NPV Method
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2013, nr 6(38), s. 85-97, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Determinanty rozwoju gospodarczego w świetle ekonomii neoklasycznej i behawioralnej
Słowa kluczowe
Inwestycje rzeczowe, Ocena efektywności inwestycji, Wartość zaktualizowana netto
Real investments, Evaluation of investment efficiency, Net present value (NPV)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Warunkiem zapewnienia trwałego funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, obok sprawności bieżącego zarządzania, jest również podejmowanie trafnych decyzji dotyczących rozwoju przedsiębiorstwa. Rozwój ten zasadniczo dokonuje się poprzez realizację inwestycji, w tym inwestycji rzeczowych. Istnieje wiele metod pozwalających ocenić efektywność realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Jedną z nich jest metoda wartości zaktualizowanej netto - NPV. Metoda ta posiadająca zarówno wady, jak i zalety uznawana jest za jedno z ważniejszych kryteriów wyboru projektu inwestycyjnego. Celem opracowania było przedstawienie metody NPV oraz jej odmian.(abstrakt oryginalny)

A condition to ensure a sustainable activity of enterprises in the market economy, in addition to the efficiency of the operating management, is also making the right decisions for the company's development. This development is generally done through the implementation of investments, including physical investments. There are several methods to assess the effectiveness of ongoing investment projects. One of the most commonly used method is the net present value - NPV. The purpose of article is to present the NPV method and its variants.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Finanse przedsiębiorstwa, red. J. Szczepański, L. Szyszko, PWE, Warszawa 2007.
  2. Jaworski J., Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2010.
  3. Kotowska В., Uziębło A., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Zbiór zadań z rozwiązaniami, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań - Gdańsk 2006.
  4. Leksykon PWN, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004.
  5. Michalak A., Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, PWN, Warszawa 2007.
  6. Rogowski W., Rachunek efektywności inwestycji, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
  7. Sierpińska M., Jachna T.,Metody podejmowania decyzji finansowych, PWN, Warszawa 2007.
  8. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września z 1994 r., Dz.U. nr 121, poz. 591.
  9. www.monet.com.pl [20.02.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu