BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarz Leszek (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza działań w łańcuchu dostaw z punktu widzenia tworzenia wartości
Analysis of the Supply Chain from the Point of View of Value Creation
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2013, nr 6(38), s. 337-355, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Determinanty rozwoju gospodarczego w świetle ekonomii neoklasycznej i behawioralnej
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Wartość dla klienta, Wartości w biznesie
Supply chain, Value to customer, Values ​​in business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Łańcuch dostaw, traktowany jako strumień wartości, obejmuje wszystkie działania, zarówno dostawców w procesie dostarczania towarów i usług, jak i klientów w procesie nabywania. W artykule podjęto próbę analizy działań występujących w łańcuchu dostaw z punktu widzenia tworzenia wartości dla klienta i firm uczestniczących w obsłudze klienta. Kompleksowa analiza pozwala na ustalenie kluczowych działań tworzących nową wartość dla klienta, działań tworzących wartość biznesową dla firmy oraz marnotrawstwa, tj. działań pochłaniających zasoby, a nietworzących nowej wartości ani dla klienta, ani dla firmy. Na podstawie wyników tych analiz widać, że możliwe jest w praktyce wzmacnianie działań tworzących nową wartość oraz eliminowanie różnych form marnotrawstwa, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego (kierowniczego). Eliminowanie marnotrawstwa winno być poprzedzone klasyfikowaniem, ustalaniem wzajemnych zależności, a przede wszystkim identyfikowaniem ich źródłowych przyczyn.(abstrakt oryginalny)

Supply chain, treated as value stream, includes all activities, both of suppliers of the process of providing goods and services and clients in the process of acquiring. The article attempts to analyse the activities occurring in the supply chain from the point of view of creating value for customers and companies involved into customer service. A comprehensive analysis allows to determine the value adding core activities for the customer, acts creating business value added for the company and waste, i.e. resource-consuming activities, rather than creating new value either for the client or the company. Based on the results of these analyzes, it is possible, in practice, to constitute the reinforcing action and to eliminate the new value of various forms of waste, both surface and internal (leadership). Waste elimination should be preceded by classifying and establishing mutual dependencies, in particular identifying their sources.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ibrahim A.R., A Model for the Assessment of Waste in Job Shop Environments, "International Journal of Operations & Production Management" 2005, vol. 25, nr 8.
 2. Identyfikacja marnotrawstwa na hali produkcyjnej, ProdPress.com, Wrocław 2008.
 3. Imai M., Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa 2007.
 4. Jarugowa A., Nowak W. A., Szycha A., Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, Wyd. Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1997.
 5. Lareau W., Filozofia kaizen w biurze, Wyd. Helion, Gliwice 2003.
 6. Leksykon Lean. Ilustrowany słownik pojąć z zakresu Lean Management, Wyd. Lean Enterprises Institute Polska, Wrocław 2010.
 7. Likier J.K., Meier D.P, Droga Toyoty. Fieldbook, MT Biznes, Warszawa 2011.
 8. Marnotrawstwo. Przejawy i sposoby minimalizacji, red. M.K. Wyrwicka, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009.
 9. McNair C.J., Polutnik L., Silvi R., Customer-driven Lean Cost Management, "Cost Management,, listopad-grudzień 2006.
 10. Mossman A., Creating Value: Sufficient Way to Eliminate Waste in Lean Design and Lean Production, "Lean Construction Journal" 2009.
 11. Porter M.E., Przewaga konkurencyjna: osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Wyd. Helion, Gliwice 2006.
 12. Pszczółkowski Т., Mała Encyklopedii Prakseologii i Teorii Organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
 13. Simatupang T.M., Wright A.C, Sriharan R., The Knowledge of Coordination for Supply Chain Integration, "Business Process Management Journal" 2002, vol. 8, nr 3.
 14. Womack P., Jones D.T., Lean thinking - szczupłe myślenie. Eliminowanie marnotrawstwa i tworzenie wartości w przedsiębiorstwie, ProdPress.com, Wrocław2008.
 15. Womack P., Jones D.T., Szczupłe rozwiązania, Wyd. Lean Enterprises Institute Polska, Wrocław
 16. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu