BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepankowski Piotr (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Tytuł
Sposoby finansowania rozwoju polskich przedsiębiorstw
Ways of Financing the Development of Polish Firms
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2003, nr 11, s. 117-131, bibliogr.
Słowa kluczowe
Finansowanie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Uwarunkowania transformacji gospodarki
Financing enterprises, Enterprise development, Determinant of economic transformation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zatem przedstawienie sposobów finansowania rozwoju polskich przedsiębiorstw pod koniec XX wieku i na początku nowego stulecia, które ewokowały na skutek ciągłych zmian w warunkach makroekonomicznych funkcjonowania podmiotów oraz na skutek rozwoju wiedzy menedżerów i zmian w priorytetach działalności firm w Polsce. Tak postawiony cel analityczny pracy może być pomocny w wypracowaniu wstępnych założeń teorii finansowania przedsiębiorstw w warunkach transformacji ekonomicznej kraju ich funkcjonowania. (fragment tekstu)

The objective of the paper is to present the ways of financing the development of Polish firms towards the close of the 20th century and at the beginning of the new century. This period was chracterized by an incessant changeability of the financial sources of the business, mainly resulting from incessant changes in the macroeconomic environment within which the economic units were functioning, as well as from changes in the priorities in the activities if the Polish firms in the period preceding our country's integration with the European Union. The thus set objective of the paper can be helpful in elaborating the preliminary assumptions for the theory of financing the firms in the circumstances of transformation imposed by the processes of economic integration and globalization. In its successive parts the paper describes the changes in the structure of the financing sources of the Polish firms that took place over the last few years, the importance of the capital market as the place where the companies acquire funds for their survival and development, as well as the foreign experience in financing the development of business. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antkiewicz S., 2002, Akcje i obligacje w finansowaniu przedsiębiorstw, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 2. Antkiewicz S., 2000, Stopom stop, "Prawo i Gospodarka" z dnia 30 października.
 3. Boguszewski P., Sawicka A., Puchalska K., Kocięcki A., Jankiewicz Z., 1999, Wyniki finansowe przedsiębiorstw w 1998 roku ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężno-kredytowej w świetle badań ankietowych i danych GUS, Departament Analiz i Badań Narodowego Banku Polskiego, Warszawa.
 4. Duraj A. N., 2002, Teoria i praktyka wypłat dywidendy w publicznych spółkach akcyjnych, "Ekonomia" nr 5.
 5. Dusza M., 1999, Rynek kapitałowy w Polsce. Narodziny, pierwsze dziesięciolecie, perspektywy, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 6. Ickiewicz J., 1996, Pozyskiwanie i struktura kapitału a długookresowe cele przedsiębiorstwa, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 7. Jajuga T., Słoński T., 1997, Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Rocznik Statystyczny 2001, GUS, Warszawa 2001.
 9. Rocznik Statystyczny Przemysłu 2000, GUS, Warszawa 2000.
 10. Ross S. A., Westerfield R. W., Jordan B. D., 1999, Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 11. Siudaj M., 2000, Fundusze zainteresowane niepublicznymi obligacjami, "Parkiet" z dnia 18 stycznia.
 12. Siudaj M., 2000, Oszczędności na obligacjach, "Parkiet" z dnia 14 września.
 13. Szczecińska A., 2000, Rozwój powolny, ale ciągły. Rynek średnio- i długoterminowych papierów dłużnych, "Rzeczpospolita" z dnia 17 stycznia.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu