BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sapa Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Bezpieczeństwo żywnościowe w krajach rozwijających się
Food Security in the Developing Countries
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2010, nr 3, s. 231-244, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo żywnościowe, Kraje rozwijające się, Gospodarka żywnościowa, Polityka żywnościowa, Produkty żywnościowe, Produkcja żywności
Food security, Developing countries, Food economy, Food policy, Food products, Food production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu zwrócono uwagę na problem bezpieczeństwa żywnościowego, a w zasadzie jego braku, w krajach rozwijających się. W pierwszej części pracy przedstawiono koncepcję bezpieczeństwa żywnościowego i jej zmiany w czasie. Ujęcie wyłącznie podażowe bezpieczeństwa żywnościowego zostało z czasem rozszerzone o stronę popytową oraz jakościową żywności. Mimo wystarczającej ilości produkcji żywności na poziomie globalnym głód i niedożywienie dotyczy ponad jednego miliarda ludzi, którzy zamieszkują głównie kraje najbiedniejsze. Skala problemu oraz czynniki determinujące zawarte są w drugiej części opracowania. W ostatniej części zwrócono uwagę na wybrane działania społeczności międzynarodowej, które mają na celu rozwiązanie problemu braku bezpieczeństwa żywnościowego. (abstrakt oryginalny)

The paper concerned with problem of food security or about food insecurity in the context of the developing countries. First part presents the first definition of food security and its redefinitions. At the beginning the food supply was only taken into account, but then the demand and food safety were also included in the concept of food security. In spite of there is enough food in the world there are still over 1 billion hungry people who live generally in the poor countries. In the second part, the scale of problem of hunger is described and the determinant of food insecurity. The last part of this chapter is focused on the set of activities, which should help to obtain food security. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Assessing, Analysing and Monitoring Nutrition Situations, Paper No. 7, International Conference on Nutrition, FAO/WHO, Rome 1992.
 2. Bush L., Lecey W. B. (red.), Food Security in the United States, Westview Press, Boulder-London-Colorado 1984.
 3. Food, Agriculture and Food Security: Developments since the World Food Conference and Prospects for the Future World Food Security, Technical Background Document, No. 1, FAO, Rome 1996.
 4. Gulbicka B., Bezpieczeństwo żywnościowe krajów rozwijających się, Studia i Monografie 116, IERiGŻ, Warszawa 2003.
 5. Gulbicka B., Kwasek M., Wyżywienie ludności na świecie, [w:] G. Dybowski (red.), Wpływ procesu globalizacji na rozwój rolnictwa na świecie, Program wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, IERiGŻ, Warszawa 2005.
 6. Gulbicka B., Problemy wyżywienia w krajach rozwijających się, Program wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, IERiGŻ PIB, Warszawa 2009.
 7. Małysz J., Bezpieczeństwo żywnościowe, [w:] E. Gorzelak (red.), Gospodarka rynkowa a wyżywienie, SGPiS, Warszawa 1990.
 8. Małysz J., Współczesny "problem żywnościowy", [w:] S. Kowalczyk (red.), Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa 2009.
 9. Maxwell S., Smith M., Householdfood security; a conceptual review, [w:] S. Maxwell, T. R. Frankenberg (red.), Household Food Security: Concepts, Indicators, Measure- ments: A Technical Review, UNICEF, FAO, New York, Rome 1992.
 10. Michna W., Bezpieczeństwo żywnościowe, [w:] Encyklopedia Agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.
 11. Poverty and Hunger: Issues and Options for Food Security in Developing Countries, World Bank, Washington DC 1986.
 12. Report of the World Food Conference, Rome 5-16 November 1974, United Nation, New York 1975.
 13. Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action, World Food Summit 13-17 November 1996, FAO, Rome 1996.
 14. Sapa A., Rolnictwo w procesie globalnego rozwoju, [w:] A. Bąkiewicz, U. Zuławska, Rozwój w dobie globalizacji, PWE, Warszawa 2010.
 15. Scanes C. G., Miranowski J. A. (red.), Perspectives in World Food and Agriculture 2004, State Press, Iowa 2004.
 16. Tangerman S., Welternaehrung und die Verantwortlichkeit der Industrielaender, Institut fuer Weltwirtschaft an der Universitaet zu Kiel, Kiel 1986.
 17. The State of Food Insecurity in the World 2001, FAO, Rome 2002.
 18. The State of Food Insecurity in the World 2006, Eradicating world hunger - taking stock ten years after the world Food Summit, FAO, Rome 2006.
 19. Toczek J.M., Niepokoje żywnościowe świata, LSW, Warszawa 1981.
 20. Trade Reforms and Food Security. Conceptualizing the linkages, FAO, Rome 2003.
 21. World Food Security: a Reappraisal of the Concepts and Approaches, Director General's Report, FAO, Rome 1983.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu