BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smędzik Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Skala produkcji a efektywność różnych typów indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce z zastosowaniem modeli DEA
The Rate of Production and Its Influence on Effectiveness of Different Types of Individual Farms in Poland by Applying DEA Models
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2010, nr 3, s. 261-273, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Indywidualne gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Efektywność produkcji, Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Efektywność ekonomiczna, Rachunkowość rolna
Individual arable farms, Agricultural production, Production effectiveness, Data Envelopment Analysis (DEA), Economic efficiency, Agricultural accountancy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę oceny wpływu skali produkcji na efektywność ekonomiczną gospodarstw indywidualnych różnych typów w latach 2004-2008. W badaniu efektywności ekonomicznej gospodarstw zastosowano modele DEA. Wykazano najwyższą efektywność gospodarstw wyspecjalizowanych w uprawach ogrodniczych, chowie trzody chlewnej i drobiu. Nakreślono również przesłanki dla wzrostu skali produkcji w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt at grading the influence of rate of production on effectiveness of specialized farms of different types in years 2004-2008. In the research on the farm effectiveness the DEA models were used. The hightest effectiveness of farms specialized in gardening, farming of pigs and poultry was demonstrated. The premises for the increase of production rate in the connection to the concept of balanced agriculture development were made. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Grabowski S., Specjalizacja i skala produkcji w rolnictwie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 1975.
 2. Guzik B., Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo UE w Poznaniu, 2009.
 3. Jerzak M., Upraszczanie i specjalizacja gospodarstw, Wyd. Zakładu Upowszechniania Postępu w Rolnictwie, Warszawa 1971.
 4. Józwiak W., Sytuacja ekonomiczna i aktywność gospodarcza różnych grup polskich gospodarstw rolniczych - wstępne wyniki badań, IERIGŻ-PIB, Warszawa 2005.
 5. Juszczyk S., Głębokość specjalizacji. Propozycja ekonomiczno-organizacyjna na przykładzie gospodarstw mlecznych makroregionu środkowego, "Roczniki Naukowe" SERiA, 2004/4.
 6. Rembisz W., Mikroekonomiczne podstawy wzrostu dochodów producentów rolnych, Vizja Press, Warszawa 2007.
 7. Stępień S., Znaczenie specjalizacji w kształtowaniu dochodów rolniczych, [w:] A. Czyżewski (red.), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej ujęcie makro- i mikroekonomiczne, Wydawnictwo AE w Poznaniu, 2007.
 8. Wilkin J., Przemiany w sferze ekonomiczno-finansowej, [w:] Polska Wieś 2006. Raport o stanie wsi, FDPA, Warszawa 2006.
 9. Wojtaszek Z., Kierunki specjalizacji gospodarstw indywidualnych, Państwowe Wy-dawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1980.
 10. Varian H. R., Mikroekonomia; kurs średni - ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa 2002, s. 347.
 11. Zegar J. St., Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu