BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ulatowska Małgorzata (Enea Sp. z o.o.)
Tytuł
Konkurencyjność europejskich koncernów energetycznych na rynku energii elektrycznej
Characteristics of Selected Utility Companies in EU Member States
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2010, nr 3, s. 275-285, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rynek energetyczny, Energia elektryczna, Konkurencyjność, Konkurencyjność rynkowa, Polityka energetyczna, Konsolidacja energetyki, Przedsiębiorstwo energetyczne
Energy market, Electric power, Competitiveness, Market competitiveness, Energy policy, Energy consolidation, Energy distribution companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie funkcjonowania sektora elektroenergetycznego w krajach członkowskich UE w kontekście liberalizacji europejskiego rynku energii elektrycznej. Cele poboczne, pozwalające na szersze poznanie relacji pomiędzy narodowymi normami regulującymi działanie wewnętrznych rynków a prawami rynku europejskiego to: przedstawienie relacji i powiązań w strukturze kapitałowej europejskich koncernów energetycznych; ukazanie instytucji regulatora i przyjęcia systemu taryfowania i regulacji w poszczególnych krajach członkowskich; analiza rozwoju rynku energii elektrycznej w kontekście ekspansji koncernów energetycznych na rynki zewnętrzne. W konkluzji stwierdzono, że systematyczny rozwój europejskich koncernów elektroenergetycznych, przejęcia i fuzje kolejnych przedsiębiorstw skutkuje stałym umacnianiem ich pozycji na rynku energii. Brak połączeń transgranicznych uniemożliwia swobodny przepływ towaru, jakim jest energia, na europejskim rynku energii. (abstrakt oryginalny)

This article aims to show the functioning of the electricity sector in the EU member states in the context of liberalization of the European electricity market. The objectives of the side, allowing for a broader understanding of the relationship between national standards governing the operation of internal markets and the rights of the European market are: presentation of the relationships and connections in the capital structure of European energy companies; the appearance of the institutions and the adoption of the system controller tariff and regulations in individual member countries; analysis of electricity market development in the context of the expansion of energy companies on external markets. The conclusion is that the systematic development of European electricity companies, acquisitions and mergers of enterprises results in a further strengthening its position in the energy market. No cross-border mergers prevents the free movement of goods, which is energy in the European power market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Annual Report 2008, E.ON 2009, www.eon.com
 2. Annual Report 2008, EDF Group, www.edf.com
 3. Annual Report 2008, Enel Rome 2009, www.enel.com
 4. Annual Report 2008, Iberdrola 2009, www.iberdrola.com
 5. Annual Report 2008, RWE 2009, www.rwe.com
 6. Annual Report 2008, Vattenfall AB and Intellecta Corporate AB, Sweden 2009, www. vattenfall.com
 7. Ciepiela D., Liberalizacja z oporami, "Nowy Przemysł", 2007/3.
 8. Ciepiela D., Walka o własność, "Nowy Przemysł", 2007/11.
 9. Kochanowski K., Europa potrzebuje nowych połączeń międzysystemowych, "Świat Energii", 2006/3.
 10. Konkurencja na rynkach energii elektrycznej w państwach Unii Europejskiej, "Biuletyn URE" 2007/4
 11. Konsolidacja euroenergetyki będzie trwać, "Nowy Przemysł", 2006/1.
 12. Mielczarski W., Elektroenergetyka w Unii Europejskiej: O miejsce dla Polski, www. igeos.pl/doc/konsolidacja/Elektroenergetyka [styczeń 2010 r.].
 13. Rok zmarnowanych szans, "Nowy Przemysł", 2005, Raport Specjalny
 14. Smardz J., Liszek W., Sowa M., Wiktorowicz M., Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na polskim i europejskim rynku energii elektrycznej, ARE, Warszawa 2008.
 15. Sprawozdanie z działalności Prezesa URE-2007, Część II. Realizacja ustawowych obowiązków Prezesa URE,, Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki 2008/3.
 16. Światowa energetyka konsoliduje się, "Świat Energii", 2006/4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu