BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żółtaszek Agata (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Spatial Microsimulation Analysis of Proportion of Out-Of-Pocket Pharmaceutical Expenditures in Household Income in Poland In the Years 2010-2018
Przestrzenna analiza mikrosymulacyjna udziałów bezpośrednich wydatków farmaceutycznych w dochodach gospodarstw domowych w Polsce w latach 2010-2018
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 292, s. 91-103, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Spatial Econometrics and Regional Economics Analysis
Słowa kluczowe
Rynek farmaceutyczny, Wydatki gospodarstw domowych, Analiza przestrzenna
Pharmaceutical market, Household expenditures, Spatial analysis
Abstrakt
W Polsce aż 30% finansowania ochrony zdrowia pochodzi bezpośrednio od gospodarstw domowych, co wpływa negatywnie na ekonomiczno-społeczne aspekty ich funkcjonowania. Niezbędne jest badanie zarówno bieżących jak i przyszłych wydatków indywidualnych na świadczenia medyczne. Narzędziem wspomagającym prognozowanie wartości zmiennych z zakresu ekonomiki zdrowia mogą okazać się mikrosymulacje. Celem badania jest zastosowanie eksperymentu mikrosymulacyjnego do analizy przyszłych udziałów prywatnych bezpośrednich wydatków farmaceutycznych w dochodzie gospodarstw domowych w Polsce. Uzyskane wyniki posłużą do przeprowadzenia przestrzennych analiz według województwach w latach 2010-2018. (abstrakt oryginalny)

In Poland 30% of healthcare expenditures are directly covered by households. This high fraction has a negative impact on households' socioeconomic status. Analyzing current and future individual expenditures on healthcare is crucial and microsimulation may be useful for forecasting health economic variables. The aim of this research was to apply a microsimulation to analyze the proportion of direct pharmaceutical expenditures in household income in Poland in the years 2010-2018. The results were used to perform a spatial analysis over provinces in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baltagi, B. H. (2005), Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley and sons Ltd.
 2. Cameron A., Trivedi P. (2005), Microeconometrics. Methods and Applications. Cambridge University Press, New York.
 3. Luffman, J.(2005), Out-of-pocket spending on prescription drugs, Statistics Canada, Catalogue no. 75-001-XIE.
 4. Owczarczuk, M., (2010), Modele zmiennych ograniczonych, (w:) Mikroekonometria. Modele i metody analiz danych indywidualnych, red. Gruszczyński, M., Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 5. REPORT "Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce- Zielona Księga II", wersja trzecia Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, 29 August 2008.
 6. Skrzypczak, Z. (2010.a), Skala obciążeń polskiego społeczeństwa wydatkami na ochroną zdrowia, (w:) Zdrowie publiczne 120 (2), s. 109-110.
 7. Skrzypczak, Z. (2010.b), Lekomania globalna, (w:) Menedżer zdrowia 2/2010, s. 34-38.
 8. STATA manual: STATA longitudinal data/panel data reference manual release 11 s. 448.
 9. Żółtaszek (2011), Mikrosymulacje - podstawy teoretyczne i wybrane zastosowania, (w:) Mikroekonometria w teorii i praktyce.
 10. Żółtaszek, A., Jewczak, M. (2011), Spatial and dynamie analysis of healthcare expenditures in OECD countries, (in:) Spatial econometrics and regional economic analysis, Suchecki, B. (ed.), Folia Oeconimica 252, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lodz.
 11. http://www.stat.gov.pl/bdlen/app/strona.html?p_name=indeks
 12. http://stats.oecd.org/Index.aspx
 13. http://www.ecosante.Org/OCDEENG/411000.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu