BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Różański Jerzy (Uniwersytet Łódzki), Starzyńska Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zmiany w strukturze i dynamice bezpośrednich inwestycji zagranicznych. w polskim przemyśle przetwórczym
Changes in the Structure and Dynamics of Foreign Direct Investment in Polish Manufacturing
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 9-19, tab.
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Przemysł przetwórczy, Struktura inwestycji, Dynamika inwestycji
Direct investments, Foreign investment, Processing industry, Structure of the investment, Dynamic of investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Światowy kryzys finansowy doprowadził do poważnych zmian w skali i kierunkach bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Zmiany występujące w całej gospodarce światowej miały również swój wpływ na strukturę i dynamikę bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, a co za tym idzie - również i w przemyśle przetwórczym, w którym rola inwestycji zagranicznych w zwiększaniu konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw jest większa niż w handlu czy usługach. Dlatego też pokazanie zmian, jakie wystąpiły w tym sektorze w Polsce na tle tendencji ogólnoświatowych, stanowi podstawowy cel opracowania. (fragment tekstu)

According to the rankings of investment attractiveness Poland is regarded by foreign investors as an attractive place to invest. As a result the decline of foreign investment caused by the global crisis was not relatively high. Foreign investments have a significant role in manufacturing, which is a "drive wheel" of the economy. Manufacturing is still the leading sector of foreign investments but the importance of particular branches is changing which is reflected in the structure of foreign investments in industry sections and divisions in this sector. Less important is the number of companies appearing in the individual branches of manufacturing industry: more important is the value of foreign capital involved in these investments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Inwestycje zagraniczne w Polsce, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2010.
  2. Kearney A.T., "Foreign Direct Investment Confidence Index 2010" (za: A. Kosztowniak, Zróżnicowanie regionalne zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. B. Bernaś, A. Kopiński, Wrocław 2011.
  3. Różański J., Inwestycje zagraniczne w Polsce. Rozwój. Finansowanie. Ocena., PWE Warszawa 2010.
  4. World Investment Report, UNCTAD, New York, Geneva 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu