BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antczak Elżbieta (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Degradation of Air vs. Quality of Life - Spatial Panel Analysis
Degradacja powietrza a jakość życia - przestrzenna analiza panelowa
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 292, s. 117-129, tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Spatial Econometrics and Regional Economics Analysis
Słowa kluczowe
Jakość życia, Jakość powietrza, Zanieczyszczenie powietrza, Analiza przestrzenna, Dane panelowe, Analiza zależności, Modele panelowe
Quality of life, Air quality, Air pollution, Spatial analysis, Panel data, Dependency analysis, Panel model
Abstrakt
Głównym celem publikacji jest identyfikacja i analiza zależności pomiędzy nadmiernym zanieczyszczeniem powietrza a poziomem jakości życia (dobrobytem społeczno-ekonomicznym, kosztami życia). Analizę przeprowadzono z zastosowaniem przestrzennych modeli panelowych. Weryfikacji poddano dwie hipotezy badawcze. Jedna zakłada negatywny wpływ nadmiernej degradacji powietrza na poziom dobrobytu społeczno-ekonomicznego. Druga mówi o wzroście kosztów życia z powodu zanieczyszczeń atmosfery. Badanie dotyczyło wybranych 32. państw Europy i okresu czasowego od 1990 do 2009 roku. Poziom jakości życia wyrażony został: PKB per capita, indeksem HDI oraz skonstruowanym miernikiem COSTS. Jakość powietrza wyrażono w: S02, GHG, C02 oraz skonstruowanym miernikiem syntetycznym AIRQ. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of the paper is to identify and analyse a correlation between excessive air pollution, well-being and the cost of living. The analysis was performed using spatial panel models. Two research hypotheses were confirmed. One assumed a negative impact of excessive air degradation on the level of socio-economic development. The other concerned an increase in the cost of living due to air pollution. 32 selected European countries were studied from 1990 to 2009. The level of socio-economic well-being was expressed by measures of the GDP per capita and HDL The cost of living was presented by means of a measure designed by the author - COSTS. Air quality was expressed in terms of S02, CO, NOx, GHG, C02 and a constructed synthetic measure - AIRQ. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antczak E. (2011), Degradacja powietrza a rozwój gospodarczy w Europie. Modele panelowe z efektami przestrzennymi, Wydawnictwo UEK w Krakowie.
 2. Antczak E. (2012), Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju Europy. Analizy przestrzenno- czasowe, Łódź, Wyd. Biblioteka.
 3. Antczak E., Suchecka J. (2011), Spatial autoregressive panel data models applied to evaluate the levels of sustainable development in European countries, Folia Oeconomica Acta Universitatis Lodziensis.
 4. Baltagi B.H., Liu L. (2011), Instrumental Variable Estimation of a Spatial Autoregressive Panel Model with Random Effects, Economics Letters, 111.
 5. Bensalah N. (ed.) (2012), Pitting Corrosion, InTech, Crotaria.
 6. Board of Strategic Advisers to The Prime Minister of Poland (2009), Poland 2030. Development challenges - report summary, Warszawa.
 7. Elhorst J.P. (2009), Spatial Panel Data Models, In MM Fischer, A Getis (eds.), Handbook of Applied Spatial Analysis, Springer-Verlag,
 8. Gillette D.G. (1975), Sulphur Dioxide and Material Damage, Journal of the Air Pollution Control Association, Volume 25, No. 12, Pittsburgh.
 9. Institute of Meterology&Water Manangement (2009), Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo, Project: Climate.
 10. Kapoor M, Kelejian H.H, Prucha I.R (2007), Panel Data Model with Spatially Correlated Error Components, Journal of Econometrics, 140(1).
 11. Kluth K. (2007), Konwergencja gospodarcza w zakresie kryteriów Traktatu z Maastricht-analiza ekonometryczna, Nicolaus Copernicus University in Toruń.
 12. Levin A., Lin C, Chu C.J., Unit Root Tests in Panel data: Asymptotic and Finite-Sample Properties, Journal of Economics, 108, 2002.
 13. Millo G, Piras G. (2012), splm: Spatial Panel Data Models in R, Journal of Statistical Software April 2012, Volume 47, Issue 1.
 14. Suchecki B. (ed.) et al. (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Beck.
 15. Suchecki B. (ed.) et al. (2012), Ekonometria przestrzenna II. Modele zaawansowane., BECK, Warszawa.
 16. Tobler W.R. (1970), A computer movie simulating urban growth in the Detroit region, Economic Geography 46, USA 1970.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu