BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozera Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Rozwój polskiego rolnictwa w realiach gospodarki opartej na wiedzy
The Development of Polish Agriculture in the Realities of Knowledge - Based Economy
Źródło
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, t. 100, z. 1, s. 35-43, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Rolnictwo, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Innowacje
Knowledge-based economy, Agriculture, Information and Communication Technology (ICT), Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano stan polskiego rolnictwa na bazie koncepcji gospodarki opartej na wiedzy. Wskazano cztery filary gospodarki tego typu w kontekście zmian rolnictwa. Przedstawiono system bodźców ekonomicznych, system edukacyjny, innowacje oraz informatyzację oraz wskazano na różnice między poziomem wsparcia finansowego badań w rolnictwie, różnice w wykształceniu oraz dostępie do ICT (Information and Communication Technologies). Podkreślono znaczenie kapitału ludzkiego obszarów wiejskich jako czynnika transformacji społeczeństwa przemysłowego w społeczeństwo wiedzy. (abstrakt oryginalny)

In the article the situation on Polish agriculture under conditions of the knowledge-based economy were presented. The four pillars of the knowledge-based economy in the context of the agriculture changes were shown. The system of the economic stimuli, educational system, innovation and the computerization were also discussed. The differences between the level of the financial support for agriculture research, the differences in education and the access to ICT (Information and Communication Technologies) were shown. The importance of the human capital in the rural areas as a stimulating factor of the transformation of industrial society into the knowledge society were also underlined. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burawski D. 2010: Budowa gospodarki opartej na wiedzy w nowych krajach UE, "Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie", nr 5.
 2. Drucker P.F. 1999: Społeczeństwo prokapitalistyczne, PWN, Warszawa.
 3. Innovation Union Scoreboard: Research and Innovation Union scoreboard, Wyd. PRO INNO Europe®, 2011.
 4. Kania J., Drygas M., Kutkowska B., Kalinowski J. 2011: System transferu wiedzy dla sektora rolno-spożywczego - oczekiwane kierunki rozwoju, "Polish Journal of Agronomy" nr 7.
 5. Kleiber M. 2004: Społeczeństwo wiedzy w Polsce? [w] Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, E. Okoń-Horodyńska (red.), PTE, Warszawa.
 6. Kukliński A. 2001: Globalizacja XXI wieku. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, "Polska w Europie", nr 4/38.
 7. Mączyńska E. 2007: Gospodarka przełomu. Wyzwania dla ekonomistów, "Opolskie Roczniki Ekonomiczne" PTE Oddział w Opolu, nr 17.
 8. Miś T. 2009: Jakość kapitału ludzkiego, s. 76, [Tryb dostępu] www.mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/100/6.pdf [data odczytu 05-2012].
 9. Młodzka-Strybel A., Dąbkowski J., Roczkowska-Chmaj S. 2005: Wybrane aspekty stanu informatyzacji rolnictwa na tle innych dziedzin gospodarki, "Inżynieria Rolnicza", nr 7.
 10. Piątkowski M. 2002: Infrastruktura instytucjonalna 'nowej gospodarki' a rozwój krajów posocjalistycznych, [w] Nowa gospodarka" i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych, G.W. Kołodko, M. Piątkowski (red.), Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 11. Rocznik statystyczny. 2012: GUS, Warszawa.
 12. Sadler P. 1997: Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 13. Schultz T.W. 1981: Investing in People: The Economics of Population Quality, University of California, Berkeley.
 14. Science, technology and innovation in Europe, 2012 edition, Eurostat 2012.
 15. Toffler A. 1995: Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 16. www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/ponad-247-miliarda-zlotych-wyplacila-arimr-z-prow-2007-13-polska-jest-liderem-realizacji-programu-w-unii-europejskiej.html
 17. www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=658&LangId=0
 18. www.stat.gov.pl/gus/nauka_technika_PLK_HTML.htm
 19. Zegar J.S. 2012: Współczesne wyzwania rolnictwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-9566
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu