BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamińska Katarzyna
Tytuł
Etyczny wymiar ekonomii w ordoliberalizmie
The Ethical Dimension of Economic in the Ordoliberal Theory
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2009, t. 5, s. 13-27, bibliogr. 39 poz.
Tytuł własny numeru
Zawodności rynku, zawodności państwa, etyka zawodowa. Cz. 1
Słowa kluczowe
Ordoliberalizm, Etyka, Ekonomia
Ordoliberalism, Ethics, Economics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule z opisane relacje między etyką i ekonomią są szeroko dyskutowane. Autor skupia się przede wszystkim na teorii Ordoliberalizmu i ma to ścisły związek z etyką. Szkoła Ordoliberalizmu ekonomistów punktu widzenia ekonomistów jest prawie nieznany w świecie anglojęzycznym.(fragment tekstu)

The paper deals with a description of the relationship between Ethics and Economics, widely discussed today. The Author focused primarily on the Ordoliberal theory and it's close connection with Ethics. The Ordoliberal school of economists and thier point of view is almost unknown in the English-speaking world. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arendt H., To nie ja to system, Gazeta Wyborcza, 15.02.1997.
 2. Böhm F., Die Idee des ORDO im Denken Walter Euckens, Ordo, Bd. III, Helmut Kiipper Verlag, Godesberg 1950.
 3. Eucken W., Nationalökonomie wozu?, wyd. II, Helmut Küpper Verlag, Godesberg 1947.
 4. Eucken W., Die Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Mohr Siebeck,Tübingen 2004.
 5. Erhard L., Gedanken aus Fünf Jahrzehnten. Reden und Schriften, [w:] praca pod red. K. Hohmann, ECON Verlag, Düsseldorf-Wien-New York 1988.
 6. Furubotn E. G., Richter R., Institutions and economic theory, The University of London Press, London 1976.
 7. Hayek von F. A., The constitution of liberty, [w:] Z zagadnień filozofii społecznej, red. Jaskólski M., Kraków 1989.
 8. Hayek von F. A., Zgubna pycha rozumu. O błędach socj'alizmu, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2004.
 9. Filek J., Odpowiedzialność jednostki, przedsiębiorstw i biznesu [w:] Węgrzecki A. (red.), Etyczne fundamenty gospodarowania, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1999.
 10. Hutchinson T. W., Institutionalist old and new, "Journal of Institutional and Theoretical Economics" 1984, No. 140, Mohr Siebeck Verlag, Tübingen.
 11. Jaspers K., Wolność I komunikacja , [w:] Kołakowski L, Pomian K., Filozofia egzystencjalna, PWN, Warszawa 1965.
 12. Kaczmarek T.T., Pysz P., Ludwik Erhard i społeczna gospodarka rynkowa, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2004.
 13. Klimczak B., Etyka biznesu a etyka ekonomiczna, http://www.cebi.win.pl.
 14. Klimczak B., Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 15. Klimczak B., Wybrane problemy i zastosowania ekonomii instytucjonalnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 16. Krąpiec M., Encyklopedia filozofii, wydanie internetowe: http://www.ptta.pl.
 17. Landreth H., Colander D., Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 18. Lenin W. I., Zadania Związków Młodzieży, [w:] Dzieła wybrane, Książka i Wiedza, Warszawa 1949.
 19. Majka J., Etyka życia gospodarczego, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1992.
 20. Marks K., Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 roku, [w:] Marks K., Engels F., Dzieła, 1.1, Książka i Wiedza, Warszawa 1960.
 21. Neuhaus R. J., Biznes i Ewangelia. Wezwanie dla chrześcijanina-kapitalisty, Wydawnictwo "W drodze", Poznań 1993.
 22. Röpke W., Gesellschaftskrisis der Gegenwart, Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach-Zürich 1948.
 23. Röpke W., Jenseits von Angebot und Nachfrage, wyd. 4, Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach- Zürich-Stuttgart 1966.
 24. Röpke W., Die Lehre von der Wirtschaft, Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach-Zürich-Stutt- gart 1958.
 25. Sartre J.PJ, Wolność I odpowiedzialność, [w:] Kołakowski L, Pomian K., Filozofia egzystencjalna, PWN, Warszawa 1965.
 26. Schmoller G., Grundriß der Allgemeinen Volkswirtschaftslehre, Duncker 8cHumbolt, Leipzig 1900.
 27. Schumpeter J., Gustav von Schmoller und die Probleme von heute, Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung Verwaltung und Volkswirtschaft 1926, No. 50.
 28. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 29. Sekuła J., Uprawomocnienie etyki biznesu, [w:] Etyczne fundamenty gospodarowania, red. Węgrzecki A., Akademia Ekonomiczna, Kraków 1999.
 30. Społeczne nauczanie Kościoła. Zbiór dokumentów, "Znak" 1982, nr 332/334.
 31. Szulczewski G., Etyczna ekonomia w ujęciu Petera Koslowskiego oraz Projekt etycznej ekonomii w kontekście sporu o sens pojęcia: rozumu i racjonalności, referaty opublikowane na stronie Centrum Etyki Biznesu: http://www.cebi.pl.
 32. Richter R., Bridginig old and new institutional economics: Gustav Schmoller, the leader of the . younger German historical school seen with neoinstitutionalis eyes, "Journal of Institutional and Theoretical Economics" 1996, No. 152, Mohr Siebeck.
 33. Węgrzecki A. (red.), Etyczne fundamenty gospodarowania, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1999.
 34. Williamson O., Markets and hierarchies: analysis and antitrust implications, Free Press, New York 1975.
 35. Wünsche H. F., Ekonomiczne i socjalne dysproporcje rozwoju gospodarczego, [w:] Regionalne aspekty społecznej gospodarki rynkowej, PTE, Warszawa 2006.
 36. Wünsche H. F., Rola państwa w społecznej gospodarce rynkowej - lekcja ekonomii w ujęciu Ludwiga Erharda, [w:] Ład gospodarczy jako efekt działalności państwa w społecznej gospodarce rynkowej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Warszawski, Warszawa 2005.
 37. Zabieglik S., Adam Smith,'Wiedza. Powszechna, Warszawa 2003.
 38. Zorde K., Metafizyczne wątki w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 39. http://www.pte.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu