BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawicka Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wołoszyn Jan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Praktyczne podejście przedsiębiorstw sektora MŚP do koncepcji społecznej odpowiedzialności w biznesie
Practical Approach the SME Sector to the Concept of Corporate Social Responsibility
Źródło
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, t. 100, z. 1, s. 44-51, tab., bibliogr. 7 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Agrobiznes, Przedsiębiorstwo, Rynek
Social Responsibility, Agrobusiness, Enterprises, Market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań nad zagadnieniem społecznej odpowiedzialności w obszarze średnich i małych przedsiębiorstw sektora agrobiznesu z województwa mazowieckiego (próba 137 przedsiębiorstw) na tle rezultatów badań tego zagadnienia w grupie przedsiębiorstw różnych branż z całej Polski (próba 850 przedsiębiorstw). W badaniach zwrócono uwagę na poziom wiedzy przedsiębiorców na temat społecznej odpowiedzialności biznesu oraz na zakres wdrażanych rozwiązań z zakresu CSR. Z badań wynika, że w całym sektorze MŚP ponad 30% badanych przedsiębiorstw zna założenia koncepcji CSR, natomiast w branży agrobiznesu odsetek takich przedsiębiorstw wynosi około 40%. Jeszcze gorzej jest z wdrażaniem zasad CSR do praktyki biznesowej. W branży agrobiznesu tylko 24% badanych ma udokumentowane działania z tego zakresu. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of research on the issue of corporate social responsibility in the area of micro-, small, medium and large enterprises of Polish companies of various sectors (analysis of 850 companies) and in a group of the agribusiness sector of the Mazowieckie voivodship (analysis of 137 companies). The research shows that in the whole SME sector over 30% of companies know the principles of CSR, and in the agribusiness area such companies constitute about 40%. However, there is a variance between declarations and the implementation of the principles of CSR into practice. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aluchna M. 2012: Indeksy społecznej odpowiedzialności biznesu. Przypadek RESPECT Index, [w] Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce, P. Płoszajski (red.), SGH w Warszawie, Warszawa, s. 122-123.
  2. Davis K., Blomstrom R. 1966: Business and its environment, New York: McGraw-Hill, s. 174.
  3. Stawicka E., Ratajczak M. 2008: Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności sektora MSP, [w] Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, M. Bąk, P. Kulawczyk (red.), Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Warszawa, s. 132-133.
  4. Stawicka E. 2009: Aktywność mieszkańców obszarów wiejskich w kierunku społecznej odpowiedzialności, [w] Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich, K. Krzyżanowska, (red.), Wydawnictwo SGGW. Warszawa, s. 130-134.
  5. Polski Komitet Normalizacyjny 2012: Norma ISO 26000.
  6. Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. 2011: Raport PARP, Warszawa, 9 grudnia 2011.
  7. Wołoszyn J., Stawicka E., Ratajczak M. 2011: Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-9566
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu