BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzegorzewska Emilia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Tendencje zmian płynności finansowej przedsiębiorstw rolnych w Polsce w kontekście kryzysu gospodarczego
Financial Liquidity Trends in Agricultural Enterprises in Poland in the Context of the Economic Crisis
Źródło
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, t. 100, z. 1, s. 70-77, tab., bibliogr. 11 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rolne, Płynność finansowa, Kryzys gospodarczy
Agricultural enterprises, Financial liquidity, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Negatywne konsekwencje kryzysu gospodarczego, który rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych w 2007 r., odczuły gospodarki wszystkich krajów. Sytuacja gospodarcza na rynkach światowych znalazła również odzwierciedlenie w kondycji finansowej polskich przedsiębiorstw. W niniejszym opracowaniu przedstawiono tendencje zmian w obszarze płynności finansowej wybranej grupy 559 przedsiębiorstw rolnych. Zaprezentowano średnie wartości wskaźników płynności z uwzględnieniem wielkości zatrudnienia w poszczególnych grupach firm rolnych. (abstrakt oryginalny)

The negative consequences of the economic crisis that began in the United States in 2007 affected the economies of all countries. The economic situation in the world markets was also reflected in the financial condition of Polish enterprises. This paper presents the trend of changes in the financial liquidity of a select group of 559 agricultural enterprises. There are also presented average values of liquidity, taking into account the number of employees in each group of agricultural companies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cicirko T. 2010a: Istota płynności finansowej, [w] Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, T. Cicirko (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 2. Cicirko T. 2010b: Płynność finansowa - zagadnienia wstępne, [w] Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, Cicirko T. (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 3. Dudycz T. 2011: Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Indygo Zahir Media, Wrocław.
 4. Gorczyńska M. 2011: Znaczenie zarządzania gotówką dla zachowania płynności finansowej w sytuacji kryzysowej, [w] Zjawiska kryzysowe a decyzje finansowe przedsiębiorstw, K. Znaniecka, M. Gorczyńska (red.), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe, nr 77, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 5. Jerzemowska M. 2006: Ocena płynności przedsiębiorstwa, [w] Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, M. Jerzemowska (red.), PWE, Warszawa.
 6. Michalski G. 2010: Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 7. Mitręga-Niestrój K. 2012: Problem zarażania kryzysem finansowym oraz kanały jego transmisji do strefy realnej w aspekcie globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego - studium teoretyczno-empiryczne, [w] Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego. Perspektywa przedsiębiorstwa, J. Błach, M. Gorczyńska i in. (red.), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 8. Runowski H. 2008: Tendencje zmian w ekonomice przedsiębiorstw hodowlanych w latach 1997-2007, "Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G", t. 95, z. 1.
 9. Śliwa J., Wymysłowski S. 2003: Jak oceniać kondycję finansową przedsiębiorstwa, [w] Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, W. Szczęsny (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 10. Wędzki D. 2002: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Zelek A. 2003: Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Perspektywa strategiczna, Wydawnictwo ORGMASZ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-9566
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu