BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerniak Jakub (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Wpływ uwarunkowań kulturowych na rozwój rynku funduszy venture capital
The Effect of National Culture on Venture Capital Market Development
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 31-42, rys., tab.
Słowa kluczowe
Fundusze venture capital, Kulturowe uwarunkowania biznesu, Korelacja
Venture capital funds, Cultural determinants of business, Correlation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie zależności pomiędzy wybranymi wymiarami kultury a rozwojem rynków funduszy venture capital w poszczególnych krajach. W części pierwszej wspomniane zostaną czynniki wpływające na rozwój rynku venture capital oraz mierniki pozwalające określić stopień tego rozwoju. Część druga będzie zawierać wymiary kultury zaproponowane przez G. Hofstede, a także hipotezy dotyczące powiązania kultury z rynkiem funduszy venture capital. W części trzeciej hipotezy te podlegać będą weryfikacji - zbadana zostanie korelacja pomiędzy wybranymi wymiarami kultury a aktywnością funduszy venture capital. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to show the impact of culture on venture capital market development. Section 1 provides theoretical background and presents three different indicators of venture capital market. Section 2 presents Hofstede culture dimensions and suggests their potential impact on venture capital market. The next section examines expected relations between culture dimensions and venture capital market. The results suggest that the higher individualism score along with the lower uncertainty avoidance index and the lower power distance index, the higher the level of development of venture capital market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hofstede G., G. J. Hofstede, Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
  2. Hollanders H., S. Tarantola, Innovation Union Scoreboard 2010 - Methodology report, The Innovation Union's performance scoreboard for Research and Innovation, European Union January 2011.
  3. Innovation Union Scoreboard (IUS) 2010, The Innovation Union's performance scoreboard for Research and Innovation, European Union 2011.
  4. Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
  5. National Venture Capital Association Yearbook 2009, Thomson Reuters 2009.
  6. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2010, OECD Publishing 2010.
  7. The Global Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index. 2011 Annual, red. Groh A., H. Liechtenstein, K. Lieser, IESE Business School, University of Navarra 2011.
  8. Van Y. Everdingen, E. Waarts, The Effects of National Culture on the Adoption of Innovations, "Marketing Letters" 2003, vol. 14, nr 3.
  9. Zasępa P., Venture Capital - sposoby dezinwestycji, CeDeWu, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu