BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rusielik Robert (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Determinanty efektywności technicznej produkcji mleka - analiza porównawcza w wybranych gospodarstwach mlecznych o różnej skali produkcji
Determinants of Technical Efficiency of Milk Production - Comparative Analysis of Selected Dairy Farms in Europe in Years 2007 and 2011
Źródło
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, t. 100, z. 1, s. 112-118, tab., bibliogr. 6 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Produkcja mleka, Efektywność rolnictwa, Efektywność techniczna
Agriculture, Milk production, Efficiency in agriculture, Technical efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zbadano czynniki wpływające na kształtowanie się wskaźnika efektywności technicznej (TE) produkcji mleka w gospodarstwach nastawionych na produkcję mleka. Ustalono różnice pomiędzy gospodarstwami efektywnymi i nieefektywnymi. Analizę przeprowadzono w dwóch okresach porównawczych, tj. w 2007 i 2011 roku. Pomiar efektywności wykonano metodą Data Envelopment Analysis. Do badań wykorzystano dane z wybranych państw pochodzące z gospodarstw należących do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka (ang. European Dairy Farms - EDF). Analiza wykazała, że w roku 2007 zróżnicowanie pomiędzy gospodarstwami efektywnymi a nieefektywnymi było większe niż w roku 2011. (abstrakt oryginalny)

The research releated to determinants of indicator value of technical efficiency (TE) in dairy farms in 2007 and 2011. The analysis showed the difference between efficient farms and inefficient farm. The study has been used Data Envelopment Analysis method. The network of European Dairy Farmsers database are used as source of data. The results showed that in 2007 the variations between efficient and inefficient farms were higher than in 2011. Results also revealed that the feed costs are higher in the inefficient farms in comparison with effective farms. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W. 1984: Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiency in Data Envelopment Analysis, "Management Science", 30, s. 1078-1092.
  2. Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E. 1978: Measuring the efficiency of decision making units, "European Journal of Operational Research", Vol. 2, Issue 6, s. 429-444.
  3. Debreu G. 1951: The Coefficient of Recourse Utilisation, "Econometrica", No 19 (3), July, s. 273-292.
  4. Färe R., Grosskopf S., Lovell A.K. 1995: Production Frontiers, Cambridge University Press, Cambridge.
  5. Farrell M.J. 1957: The Measurement of Productive Efficiency, "Journal of the Royal Statistical Society", Series A, No 120(III), s. 253-281.
  6. Ziętara W. 2012: Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce. Dotychczasowe tendencje i kierunki zmian, "Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G", t. 99, z. 1, s. 43-57.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-9566
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu