BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilczyński Artur (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Koszty i dochodowość produkcji mleka w wybranych krajach europejskich
Costs of Production and Profitability Comparison of the Dairy Enterprise in European Dairy Farms
Źródło
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, t. 100, z. 1, s. 130-139, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Słowa kluczowe
Produkcja mleka, Koszty produkcji, Struktura kosztów
Milk production, Production costs, Cost structure
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Niemcy, Holandia, Polska, Wielka Brytania
Germany, Netherlands, Poland, United Kingdom
Abstrakt
W opracowaniu określono koszty produkcji mleka w gospodarstwach mlecznych, które należą do sieci Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka, położonych na terenie Niemiec, Holandii, Polski i Wielkiej Brytanii. Badania dotyczyły lat 2006-2011. Wyniki badań wykazały, że w gospodarstwach niemieckich i holenderskich całkowite koszty produkcji mleka są zdecydowanie wyższe od tych ponoszonych przez producentów mleka w Polsce i Wielkiej Brytanii. We wszystkich badanych gospodarstwach produkcja mleka była opłacalną. Obliczono ją jako różnicę pomiędzy przychodami z produkcji mleka oraz kosztami gotówkowymi. (abstrakt oryginalny)

Research area includes dairy farms located in four countries of Germany, Netherlands, Poland and UK. Farms involved in research on production costs in the network of the European Dairy Farmers. The paper contains the level of milk production costs, differences in height, the dynamics of change and the profitability in the years 2006-2011. The results showed that total milk production costs in the German and Dutch farms are much higher than in Poland and the UK. All analyzed farms achieve profitability calculated as the difference between returns from milk production and cash costs. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Mańko S., Goraj L. 2011: Model szacowania pełnych kosztów działalności gospodarstw rolnych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 3.
  2. Skarżyńska A. 2012: Wpływ wydajności mlecznej krów na opłacalność produkcji mleka, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1, s. 28-58.
  3. Świtłyk M. 2011: Efektywność produkcji mleka i żywca wołowego, [w] Analiza efektywności produkcji mleka i żywca wołowego. Raport 2011. Michał Świtłyk, Wojciech Ziętara (red.), Warszawa, Wydawnictwo SGGW, s. 80-102.
  4. Ziętara W. 2010: Koszty i dochodowość produkcji mleka w polskich gospodarstwach w latach 2006-2008, "Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G", t. 97, z. 1, s. 53-66.
  5. Ziętara W. 2012: Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce, dotychczasowe tendencje i kierunki zmian, "Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G", t. 99, z. 1, s. 43-57.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-9566
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu