BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Solarz Jan K.
Tytuł
Odpowiedzialność państwa za rynki finansowe
The responsibility of the state for financial markets.
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2009, t. 5, s. 29-42, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Zawodności rynku, zawodności państwa, etyka zawodowa. Cz. 1
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Kryzys finansowy
Financial markets, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
"Rynek finansowy", rozumiany jest jako zespół instytucji zajmujących się organizacja przepływów pieniężnych, norm regulujących ich funkcjonowanie oraz instrumentów wykorzystywanych w prowadzonej przez nie działalności operacyjnej, systematycznie zyskuje na znaczeniu. Równolegle rośnie odpowiedzialność państwa za stabilność finansową rozumianą jako globalne, regionalne i krajowe dobro publiczne. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to compare various models of state responsibility for access to financial markets. The results of this comparison was used to limit the public intervention during the global financial crisis. Financial markets are extremely important elements of the democratic state. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borio C., Zhu H., Capital regulation, risk-taking and monetarny policy: a missing link in transmission mechanism?, BIS Working Papers 2008, No. 268.
 2. Brenner R., Brenner G. A., Brown A., Betting on religion, games, Wall Street, Cambridge University Press, New York 2008.
 3. Calimani R., Historia getta weneckiego, Czytelnik, Warszawa 2002.
 4. Dwyer G. P., Wildcat banking, banking panics, andfree banking in the United States, "Eco-nomic Review" 1996, No. 12.
 5. Financial reform. Aframeworkforfinancial stability, Group of Thirty, Washington 2009.
 6. Gonzalez-Paramo J. M., Financial market failure and public policies - a central banker's perspective on the globalfinancial crisis, ECB, Granada 2009.
 7. Górski M., Rynkowy system finansowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 8. Jackson R., Reforming the financial casino, Denmark 2008.
 9. Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Oficyna, Warszawa 2008.
 10. Kapuś P., Węcławski J. (red.), Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.
 11. Kawiński M., Komparatystyka polityki społecznej - wybrane zagadnienia, [w:] Nauki ekono-micznospołeczne i rozwój, red. Zukrowska K., SGH, Warszawa 2008.
 12. Kleer J., Perspektywy sektora-publicznego wświecie, [w:] Stan i perspektywy sektora publicznego w gospodarce rynkowej, red. J. Kleer, Olympus, Warszawa 2004.
 13. Kluza K., Czy banki zagwarantują?, Bank 2009, nr 1.
 14. Księżopolski K. M., Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Metody i środki przeciwdziałania, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2004.
 15. Kornik D., Odpowiedzialność banku komercyjnego, Difin, Warszawa 2009.
 16. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, Cedetu, Warszawa 2009.
 17. Recommendations of the Governing Council of the European Central Bank on pricing of recapitalisations, ECB, Frankfurt 2008.
 18. Sławiński A., Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 19. Solarz J. K., Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 20. Szczepańska O., Stabilność finansowa jako cel banku centralnego. Studium teoretyczno-porównawcze, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 21. Zalewska M., Stabilizator systemu," Bank" 2009, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu