BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalski Józef (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Obszar gospodarstwa ekologicznego a liczba i moc mobilnych środków energetycznych
The Seize of an Ecological Farm and the Power and the Number of Mobile Energy Means
Źródło
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, t. 100, z. 1, s. 220-226, tab., bibliogr. 11 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Słowa kluczowe
Rolnictwo ekologiczne, Gospodarstwa rolne, Mechanizacja rolnictwa
Ecological agriculture, Arable farm, Agricultural mechanization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie relacji pomiędzy wielkością gospodarstwa ekologicznego i jego strukturą użytkowania ziemi a liczbą mobilnych środków energetycznych oraz zainstalowaną w nich mocą. Badania przeprowadzono w piętnastu gospodarstwach ekologicznych. Będące na wyposażeniu badanych obiektów środki energetyczne w gospodarstwach najmniejszych to jedynie ciągniki małej mocy (głównie Ursus C330). Wraz ze wzrostem obszaru (grupy II i III) średnia liczba ciągników w gospodarstwie zwiększała się, podobnie jak ich klasa uciągu. Samochody dostawcze, mające duże znaczenie w uzyskiwaniu wyższych cen przy indywidualnej sprzedaży płodów i produktów rolnych, występowały tylko w gospodarstwach grup II i III. Moc zainstalowana w mobilnych środkach technicznych w przeliczeniu na hektar UR była nieznacznie zróżnicowana w zależności od obszaru gospodarstw i mieściła się w przedziale od 11,4 do 12,2 kW/ha. Jednak w odniesieniu do całego wyposażenia gospodarstwa w środki energetyczne wartość mocy w grupie II była około dwukrotnie, a w grupie III - czterokrotnie większa niż w grupie I. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this work is to analyse the relations between the size of an ecological farm. its structure of land use, the number of vehicles as well as the installed power. The research was carried out in 15 ecological farms. Energy means, with which the examined facilities are equipped, are based only on tractors of low power (mainly Ursus C330) in the smallest farms. The mean value of the number of tractors in a farm increased, as well as their class of towing power, along with the increase of area (group II and III). Delivery vans, which are significant for obtaining higher prices for individual sale of produce occurred only in the farms of group II and III - respectively 0.5 and 0.67 per farm. However, the value of power in relation to the whole farm is two times higher in group II and four times higher in group III than in group I. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Klima K. 2006: Rolnictwo ekologiczne, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Kraków, s. 72-77.
 2. Kowalski J. (red.). 2012: Innowacyjne oddziaływanie techniki i technologii oraz informatycznego wspomagania zarządzania na efektywność produkcji w gospodarstwach ekologicznych. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej. Kraków, ISBN 978-83-930818-7-5.
 3. Kowalski J. 2002: Postęp naukowo-techniczny a racjonalna gospodarka energią w produkcji rolniczej, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej. Kraków, ISBN 83-905219-9-7.
 4. Kowalski J., Szeląg A. 2005: Związki pomiędzy powierzchnią gospodarstw a wskaźnikami eksploatacyjno-ekonomicznymi parku maszynowego, "Inżynieria Rolnicza", 7(67), Kraków, s. 23-30.
 5. Michałek R. i in. 1998: Uwarunkowania technicznej rekonstrukcji rolnictwa. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Kraków, ISBN 83-905219-1-1.
 6. Pawlak J. 2006: Ekonomiczne i organizacyjne problemy mechanizacji i energetyki rolnictwa. Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa, ISBN 83-89806-15-0.
 7. Rocznik statystyczny, GUS Warszawa 2010, ISSN 1506-0632.
 8. Tabor S., Kmita W. 2007: Wykorzystanie potencjalnych zdolności produkcyjnych parku maszynowego w gospodarstwach ekologicznych, "Inżynieria Rolnicza", 9(97), Kraków, s. 239-245.
 9. Tyburski J., Żakowska-Biemans S. 2007: Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego, Wyd. SGGW Warszawa, s. 191-195.
 10. Wasąg Z. 2011: Wyposażenie techniczne wybranych gospodarstw rolnych korzystających z funduszy UE, "Inżynieria Rolnicza", 1(126), Kraków, s. 265-271.
 11. Wójcicki Z., Michałek R. 2002: Uwarunkowania przemian w rolnictwie polskim do 2020 r., "Inżynieria Rolnicza", 6(39), Kraków, s. 19-32.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-9566
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu