BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mierzwa Danuta (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki)
Tytuł
Ocena ekonomiczno-społecznych efektów tradycyjnego sposobu zarządzania spółdzielniami rolniczymi
Economic and Social Assessment of Traditional Agricultural Cooperative Management
Źródło
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, t. 100, z. 1, s. 227-238, tab., bibliogr. 18 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Słowa kluczowe
Spółdzielnie, Spółdzielczość rolnicza, Zarządzanie
Cooperatives, Agricultural cooperation, Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia wpływ tradycyjnego sposobu zarządzania na ekonomiczno-społeczne efekty spółdzielni rolniczych po 23 latach przeobrażeń ustrojowych. Główny wniosek wypływający z badań to stwierdzenie, że nie da się odnosić sukcesów ekonomicznych na rynku globalnym, kurczowo trzymając się zasad spółdzielczych. Należałoby je modyfikować i przybliżać do wzorców krajów wysoko rozwiniętych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the influence of traditional management on economic - social effects of agricultural cooperatives after 22 years of transformation of political system. The main conclusion which can be drawn from research is that it is not possible to succeed on global market clinging to cooperative principles. The latter ones should be modified in order to follow the standards of highly developed countries. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bunz H., Kukliński A. (red.). 2001: Globalizacja w XXI w., [w] Globalizations Experiances and Prospects, ACCS, Warszawa.
 2. Domagalski A. 2012: Rola i przyszłość spółdzielni, "Biuletyn Forum Debaty Publicznej", nr 9.
 3. Dyka S. 1997: System zarządzania. Współczesne tendencje rozwoju spółdzielni wiejskich, [w] Spółdzielczość wiejska w perspektywie integracji z UE, Spółdzielczy Instytut Badawczy - materiały konferencyjne, Warszawa.
 4. Grudzewski W. M. 2006: Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 3.
 5. KRS dane za 2011 rok. Warszawa.
 6. Michna W. 2001: Polityka gospodarcza Polski w bieżącej dekadzie, Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM, Warszawa, ss. 182.
 7. Mierzwa D. 2006: Rola spółdzielczości wiejskiej w rozwoju wsi i rolnictwa, [w] Problemy aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich, "Zeszyty Postępów Nauk Rolniczych", z. 514, Warszawa.
 8. Mierzwa D. 2010: Tradycja i nowoczesność w zarządzaniu przedsiębiorstwem spółdzielczym, [w] Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce, A. Adamik, S. Lachiewicz (red.), Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 9. Mierzwa D. 2011: The development and importance of cooperative companies in the national economy of the EU countries, [w] Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-Sized Enterprises, S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 10. Munkner N.H 1997: Przyszłość, teraźniejszość i przyszłość działalności spółdzielczej, [w] Spółdzielczość wiejska w perspektywie integracji z UE, SIB, Warszawa.
 11. Nałęcz S. 2010: Przemiany spółdzielczości polskiej w latach 1990-2009 w świetle badań statystycznych, Materiały konferencji naukowej pt. Spółdzielczość polska w 20 lat po wejściu w życie ustawy z 20 stycznia 1990 r., Miedzeszyn.
 12. Nałęcz S., Konieczna J. 2008: Sektor spółdzielczy - główny pracodawca, [w] Gospodarka społeczna w Polsce, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 13. Noga A. 1996: Cele przedsiębiorstwa. Kontrowersje teoretyczne, "Ekonomista", nr 6. Roczniki statystyczne. 2011: GUS, Warszawa.
 14. Sawicki M. 2011: Spółdzielczość jest potrzebna na wsi, "Tęcza Polska", Nr 10/96, Warszawa.
 15. Sudoł S. 2007: Zarządzanie jako dyscyplina naukowa, [w] Krytycznie i twórczo zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, W. Kieżun (red.). Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 16. Vienney C., Chőmel A., Malo M. C. 2002: Coopération et économmie sociale au second XXe suécle, Institut de L'Ėconomie Sociale L'Harmattan. Paris.
 17. Więckiewicz R. 2006: Spółdzielczość ma przyszłość, "Tęcza Polska", nr 4/86, s. 26, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-9566
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu