BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworska Renata (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Application of MIMIC Model to Construction of Environmental Pressure Index
Zastosowanie modelu MIMIC do budowy indeksu oddziaływania na środowisko
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 292, s. 131-141, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Spatial Econometrics and Regional Economics Analysis
Słowa kluczowe
Modelowanie równań strukturalnych, Analiza statystyczna, Ochrona środowiska
Structural Equation Modeling, Statistical analysis, Environmental protection
Abstrakt
Celem artykułu jest oszacowanie indeksu oddziaływania na środowisko w wybranych krajach Unii Europejskiej z wykorzystaniem modelu MIMIC (Multiple Indicators Multiple Causes). Modele MIMIC należące do klasy modeli równań strukturalnych (SEM), pozwalają na estymację modeli ze zmienną ukrytą. Ten typ modeli pozwala na badanie zależności pomiędzy wskaźnikami pełniącymi rolę przyczyn i skutków oraz zmienną nieobserwowalną, tutaj indeksem oddziaływania na środowisko. W niniejszym badaniu analizie poddany zostanie wpływ takich czynników jak PKB pre capita, efektywność energetyczna, produkcja przemysłu, stopień urbanizacji czy produkcja energii z konwencjonalnych źródeł energii na stan środowiska. Głównymi wskaźnikami mierzącymi stan środowiska są emisja dwutlenku węgla i emisja dwutlenku siarki. W rezultacie indeks oddziaływania na środowisko utworzą istotne statystycznie wskaźniki wpływające na jakość środowiska. Wyniki badania pozwolą utworzyć ranking krajów Unii Europejskiej ze względu na jakość środowiska. Poza tym mogą stanowić cenne wskazówki w prowadzeniu polityki środowiskowej w UE oraz poszczególnych krajach członkowskich. (abstrakt oryginalny)

The article aims at estimating the environmental pressure index and provide a ranking for selected European countries with the use of a Multiple Indicators Multiple Causes (MIMIC) model. The MIMIC model is a special form of Structural Equation Modeling able to estimate models with latent variables. This type of model is used to derive information about the relationship between cause and indicator variables and a latent variable, here the index of environmental pressure, from covariance structures. This research analyzes an influence of some causes like GDP per capita, energy efficiency, industrial production, urbanization and working age population as well as the produced electricity from coal sources on the environment. The main indicators of the environmental pressure are C02 and S02 emissions per capita. The index of environmental pressure is finally arrived at with the use of statistically significant causes affecting the quality of the environment. The results of this paper will allow to create a ranking of European countries according to the environmental level. It can be a source of important information for UE environmental policy and for all governments, which closely monitor the environmental performance of individual Member States. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akaike H. (1987), Factor analysis and AlC.Psychometrika. No. 52.
 2. Bollen K.A. (1989), Structural Equations with latent variables. New York: Wiley.
 3. Buehn A., Farzanegan, M.R. (2009), Environmental Pressure Index: Evidence from a Structural Model. The electronic version of the publication is under review: http://www.eea-esem.com/EEA-ESEM/201 l/m/viewpaper.asp?pid=l 139 (access 01.06.2012)
 4. Biswas A.K., Farzanegan, M.R, Thum, M. (2011), Pollution, Shadow Economy and Corruption: Theory and Evidence, CESifo Working Paper No. 3630.
 5. Joreskog K.G., Sorbom, D. (1981), LISREL V: Analysis of Linear Structural Relationships by Maximum Likelihood and Least Square Methods. (Research Report 81-8). Uppsala, Sweden: University of Uppsala, Department of Statistics.
 6. Joreskog K.G., Goldberger, A.S. (1975), Estimation of a model with multiple indicators and multiple causes of a single latent variable, Journal of the American Statistical Association, 70 (351).
 7. Joreskog K.G.,Sorbom, D. (1989), LISREL VII: A guide to program and applications, SPSS Inc.: Chicago, Illinois.
 8. Konarski R., (2009), Modelowanie równań strukturalnych, Warszawa: PWN.
 9. McDonald R.P. (1999), Test theory: A unified treatment, Mahwah, N.J.: LEA.
 10. Raykov T., Marcoulides, G.A. (2006), A first course in Structural Equation Modeling, Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 11. Stern D., (2004), The rise and fall of the environmental Kuznets Curve. World Development Vol. 32, No. 8.
 12. Wheaton B., Muthen, B., Alwin, D., Summers, G., (1977), Assesing reliability and stability in panel models, W: D.R. Heise (ed.) Sociological Methodology 1977. San Francisco: Jossey-Bass.
 13. databank.worldbank.org (access 01.06.2012)
 14. ec.europa.eu/eurostat (access 01.06.2012)
 15. mdgs.un.org (access 01.06.2012)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu