BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikora Kamil (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Izby rolnicze jako forma samorządu gospodarczego w Polsce
Agricultural Chambers as a Form of Economic Self-Government in Poland
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2012, t. 17, s. 103-123
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Samorząd gospodarczy, Izby rolnicze
Agriculture, Economic self-government, Agriculture Chamber
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na początku artykułu przybliżono historię powstania izb rolniczych - instytucji samorządu rolniczego. Następnie opisano działalność izb rolniczych w Polsce. Omówiono funkcjonowanie izb rolniczych, podstawowe akty prawne regulujące ich działania oraz organy wewnętrzne izb. Na koniec przedstawiono problemy powstające między polskimi rolnikami i funkcjonującymi izbami rolniczymi.

On the Polish lands, the beginnings of agricultural chambers as of self-governmental institutions in legal sense date back to the 19th century. The first agricultural chamber was founded in Poznań in 1895. After regaining of independence in 1918, a great importance for the development of the agricultural self-govenrnment in Poland had the Polish Presiden's directive on agricultural chambers of 22 March, 1928. It became decisive for the legal situation of the chambers in the political system of the state as well as for Poland's economy. After the Second World War, transitional periods of democratization appeared in Polish People's Republic, however, the agricultural self-government failed to be rebuilt. In 1956, the process of spontaneous and mass restoring of agricultural associations followed, which in accordance with the Constitution of Polish People's Republic of 22 July, 1952 were defined as forms of agricultural self-government. Transformations that took place after 1989, introduced privatization of the means of production, changed the form of owenership in the economy, led to the restoring of the structures of territorial self-government and of economic self-government in the form of agricultural and industrial- commecrial chambers. In their activity agricultural chambers aim to solve the problems arising in agriculture and represent the interests of the subjects forming the unity. The chambers have legal entity and act on the territory of particular voivodeships. Agricultural chambers acquire legal entity by force of law, without necessity of registration in any register, at the very moment of their foundation. Their foundation follows on the day of elections, which lead to appointing their general assemblies. Agricultural chambers have the structure of public-legal corporation, they are institutions of general character which obligatorily unite all farmers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Błażejczyk M., Atrybuty samorządu w ustroju prawnym izb rolniczych, "Izby Rolnicze Chambers d'Agriculture", Instytut Reformy i Prawnej Integracji Rolnictwa ze Wspólnotą Europejską 1997, z. 1, s. 31.
 2. Bombicki M.R., Konstytucje Polski - nowy podział administracyjny kraju, Poznań 1998, s. 41.
 3. Chmieliński P., Regionalne zróżnicowanie w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce a efektywność wykorzystywania środków wsparcia Wspólnej Polityki Rolnej, "Studia i Monografie" 2006, nr 138, s. 13.
 4. Czarnow S., Zadania samorządu rolniczego i ich finasowanie, "Samorząd Terytorialny" 2006, nr 7-8, s. 143 i n.
 5. Grykień S., Przemiany na obszarach wiejskich w krajach Europy Środkowo-Wschodniej- sukcesy i niepowodzenia, [w:] Obszary sukcesu na polskiej wsi, Warszawa 2005, s. 42.
 6. http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-806.htm.
 7. Hubert J., Samorząd gospodarczy. Skrypt z wykładów w roku akademickim 1925/26, Poznań 1926, s. 1.
 8. Kantyka S., Historia rozwoju samorządności w Polsce i jej formy, [w:] M. Barański, S. Kantyka, S. Kubas, M. Kuś, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2007, s. 53.
 9. Klimczak B. (red.), Samorząd gospodarczy i zawodowy w procesie powstawania ładu rynkowego w Polsce, Wrocław 2001, s. 99.
 10. Kmieciak R., Wielkopolska Izba Rolnicza jako forma samorządu gospodarczego i zawodowego, Poznań 1995, s. 29.
 11. Kmieciak S.R., Samorząd gospodarczy w Polsce, Poznań 2004, s. 28-29.
 12. Panejko J., Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Paryż 1926, s. 62.
 13. Piekara A., Podmiotowość, samorządność i kreatywność rolników. Izby rolnicze, "Chambres d'Agriculture" 1997, z. 1, s. 59.
 14. Sikora K., Samorząd gospodarczy, [w:] Encyklopedia prawa administracyjnego, M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek (red.), Warszawa 2010, s. 137.
 15. Skrawka B., Izby rolnicze we wspólnocie europejskiej i możliwości ich aplikacji w polskich warunkach, [w:] Polskie samorządy rolnicze w procesie integracji z Unią Europejską, P. Borowicz (red.), Toruń 1995, s. 102.
 16. Walkowiak K., Rola izb rolniczych w rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, Poznań 2004, s. 80.
 17. Wierzbowski M., Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjno-prawne, Warszawa 1998, s. 107.
 18. Zamoyski S., Samorząd rolniczy, Kraków 1931, s. 20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu