BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szustek-Janowska Małgorzata (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Porozumienie w prawie podatkowym - stan badań
Agreement in Tax Law - the Present State of Research
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2012, t. 17, s. 125-134
Słowa kluczowe
Prawo podatkowe, Regulacje prawne
Tax regulations, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na początku artykułu omówiono pojęcie porozumienia w prawie podatkowym. Przedstawiono strony i przedmiot porozumienia oraz kwestie proceduralne. Zaprezentowano również kwestie związane z porozumieniami w prawie podatkowym a innymi rozwiązaniami prawnopodatkowymi zawierającymi element autonomii woli oraz innymi formami działania administracji.

The article presents the current state of research with regard to the issue of agreement in tax law. It discusses it against the specific characteristics of tax law. Its purpose is to determine the planes and problems of the research in this respect, as what is expected is a comprehensive discussion of the institution of agreement in tax law that would aim at its isolation and broader practical use. It respectively discusses: the concept of agreement in tax law, parties and subject of the agreement, procedural issues, agreement in tax law and other solutions containing the element of autonomy of the will of the parties, agreement in tax law and other forms of activity of administration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Borszowski P., Elementy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego, Kraków 2004, s. 261, 265.
 2. Brzezicka P., Porozumienie administracyjne - problemy węzłowe, "Państwo i Prawo" 2000, nr 6, s. 43, 46, 48-50.
 3. Brzezicka P., Porozumienie administracyjne - problemy węzłowe, "Państwo i Prawo" 2000, nr 6, s. 43, 46, 48-50.
 4. Brzeziński B., Elementy uznania administracyjnego, wyboru i porozumienia w polskim prawie podatkowym, [w:] Studia podatkowe, J. Głuchowski (red.), Toruń 1991, s. 7 i n.
 5. Brzeziński B., Wprowadzenie do prawa podatkowego, Toruń 2008, s. 241.
 6. Cieślak Z., Porozumienie administracyjne, Warszawa 1985.
 7. Dzwonkowski H., Zgierski Z., Procedury podatkowe, Warszawa 2006, s. 160.
 8. Encyklopedia prawa, U. Kalina-Prasznic (red.), Warszawa 1999, s. 519.
 9. Kalinowski M., Podmiotowość prawna podatnika, toruń 1999, s. 81.
 10. Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Część ogólna, LEX 2009.
 11. Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2004, s. 19-21.
 12. Mastalski R., Ustalenie podstawy wymiaru w polskim postępowaniu podatkowym, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, nr 158, Wrocław 1973, s. 128 i n.
 13. Morawski W., Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek umownego przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych, [w:] Księga pamiątkowa ku czci docenta Eligiusza Drgasa. Studia z zakresu ordynacji podatkowej, Toruń 1998, s.140-141.
 14. Nita A., Stosunek prawnopodatkowy. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe, Kraków 1999, s. 110-111.
 15. Ochendowski E., Prawo administracyjne - część ogólna, Toruń 1998, s. 185.
 16. Orłowski J., Uznanie administracyjne w prawie podatkowym, Gdańsk 2005, s. 76.
 17. Rypina M., Wierzbowski M., Umowa z organem w postępowaniu administracyjnym, "Państwo i Prawo" 2010, nr 4, s. 15-19.
 18. Siemieniako J., Porozumienie a umorzenie zaległości podatkowych w podatkach samorządowych, [w:] Podatki i opłaty lokalne w praktyce, M. Popławski (red.), Warszawa 2008, s. 155.
 19. Stahl M., Ugody, porozumienia administracyjne, umowy publiczne, administracyjne, umowy cywilne, [w:] Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2004, s. 394-401.
 20. Starościak J., Prawne formy i metody działania administracji, [w:] System prawa administracyjnego, t. 3, T. Rabska, J. Jendrośka, J. Łętowski (red.), Wrocław 1978, s. 47, 89-97.
 21. Starościak J., Prawne formy i metody działania administracji, [w:] System prawa administracyjnego, t. 3, T. Rabska, J. Jendrośka, J. Łętowska (red.), Wrocław 1978, s. 93.
 22. Stelmachowski A., Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1984, s. 355-358.
 23. Szustek-Janowska M., Kilka uwag na tle stosowania art. 66 Ordynacji podatkowej, "Doradca Podatkowy" 2010, nr 1, s. 42-43.
 24. Wierzbowski M., Wiktorowska A. [w:] Prawo administracyjne, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2006, s. 286.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu