BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olbrot-Brzezińska Arleta
Tytuł
Wolontariat pracowniczy jako forma społecznej odpowiedzialności biznesu
Voluntary Work as a Form Corporate Social Responsibility
Źródło
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2007, nr 31, s. 27-47, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Wolontariat, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Przedsiębiorstwo
Volunteering, Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja form i korzyści wolontariatu oraz przestawienie przykładów zaangażowania przedsiębiorstw w Polsce. Ponadto zostaną postawione pytania o przyszłość wolontariatu pracowniczego w Polsce i sposoby, jakimi państwo może zachęcić pracodawcę do poparcia społecznego zaangażowania pracowników. Przybliżenie problemu społecznej odpowiedzialności biznesu i korzeni wolontariatu na świecie stanie się wstępem do rozważań na temat polskich początków i perspektyw rozwoju. (fragment tekstu)

Socially responsible enterprise is the one which while achieving its business goals remembers about its social obligations to workers, customers, contractors and local society. It is an enterprise which obeys the law and acts in accordance with social rules - it protects the environment, oberves human rights, creates friendly work environment offers high quality goods and services for a fair price, devotes its assets to people in need. Entrepreneurs more often perceive the need to involve business' social responsibility actions in company's everyday work. They as well more often take advantage of their employees in such activity. And they offer the opportunity to achieve personal objectives through the organization of voluntary work. Voluntary work is a form of voluntary engagement supported and organized by the company. Workers - volunteers do different jobs for people in need; they build, repair, renovate and clean, give legal advice, teach foreign languages, economy, computer science, organize journeys and holidays for children, take care of elderly and ill people. The company supports the employee in activities like these, assigns tasks for a volunteer in their duty hours, gives financial help, logistic and material support. More and more often companies mediate between workers who wish to work as volunteers and social organizations. They contact these organizations in order to identify their needs for volunteers with certain skills, knowledge, experience or features, and then they lead to contact between the company and the worker who wants to enhance his social engagement but lacks the necessary insight. Voluntary workers take a deeper insight into their capabilities, a new perspective, gain new experience and knowledge, derive satisfaction from work done for people in need. The company gains from efficiency of the stimulated and motivated employees, who feel their relationship with the company is stronger. The value added is the image of a socially sensitive company, trust and respect from contractors and clients. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chryssides G. D., Kaler J., Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 2. Co firmy sądzą o odpowiedzialności społecznej biznesu? Porównanie postaw i praktyk na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2005.
 3. Elementy etyki gospodarki rynkowej, red. B. Pogonowska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 4. Friedman M., The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, New York Times Magazine, 13 September 1970.
 5. Gumkowska M., Wolontariat, Filantropia i 1% - Raport z badań 2005, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006.
 6. Klimczak B., Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 7. Pietrowski D., Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem, www.wolontariat.org.pl.
 8. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 9. Sternberg E., Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 10. Raport. Odpowiedzialny Biznes w Polsce w 2002 roku, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2003.
 11. Raport. Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2003. 100 dobrych przykładów, red. M. Greszta, B. Rok, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 12. Raport. Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2004. 100 dobrych przykładów, red. O. Krzyżowska, T. Potocki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2005.
 13. Raport. Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2005. red. M. Jagielska, B. Rok, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2006.
 14. Wolontariat pracowniczy w Europie, www.wolontariat.biz.pl.
 15. Wolontariat pracowniczy w Polsce, www.wolontariat.biz.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-2600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu